1260

Comments (...)

2021.12.27a / 00:00

 

003) Přiznání DPH - XML

 

    - 4340 - Přiznání DPH - nulový řádek 26

 

    - v XML povoleno pole pln_ost - DPH 1260

 

 

 

2021.12.17a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 4300 - KH 1260

 

    - upraveno

 

    - věty s kódy DPH 1260 nejdou do částí A3 a A5

 

003) doplněny logy

 

 

 

2021.12.14a / 08:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 4090 - DPH KH - ne kód DPH 1260

 

    - doklady s kódem DPH 1260 a vazbou na řádek č. 26 v přiznání k DPH

      se neuvádějí v kontrolním hlášení

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0