2015

Comments (...)

2015.01.31a / 00:00

 

001) Mzdy 2015

 

    - před generováním mezd za 1/2015 si aktualizujte program na tuto nebo novějśí verzi programu

 

    - sledujte i následující aktualizace programu s případnými úpravami parametrů nebo algoritmu výpočtu

 

    - výpočet mezd pro rok 2015 je dostupný POUZE pro aktuální verzi NexusDB 3/4, není dostupný

      pro starší verze NexusDB 2.07.06 nebo 2.08.03 ani pro FlashFiler

 

      pokud používáte tyto starší verze serverů, je nutný přechod na aktuální verzi NexusDB 4.00.07

 

    - nastaveny parametry mezd pro rok 2015:

 

      - kalendář

 

      - minimální mzda 9.200 Kč (bylo 8.500 Kč), pro částečnou a trvalou invaliditu 8.000 Kč

 

      - minimální zdravotní pojištění 1.242 Kč (bylo 1.148 Kč)

 

      - průměrný měsíční fond hodin 156.875

 

        jako počet hodin za rok pro 7,5 = 251 x 7.5 = 1.882.5 / 12 = 156.875

 

      - minimální hodinová mzda zvětšena z

 

        50,60 pro 8,00 hod

        52.20 pro 7,75 hod   (50.60/775*800)

        54.00 pro 7,50 hod   (50.60/750*800)

 

        na

 

        55,00 pro 8,00 hod

        56.80 pro 7,75 hod   (55.00/775*800)

        58.70 pro 7,50 hod   (55.00/750*800)

 

      - daňové zvýhodnění na děti (sleva na děti):

 

        1. dítě: 13 404 Kč/rok; 1 117 Kč/měsíc

        2. dítě: 15 804 Kč/rok; 1 317 Kč/měsíc

        3. dítě: 17 004 Kč/rok; 1 417 Kč/měsíc

 

        pro ZTP/P jsou částky dvojnásobné

 

        maximální vyplacený měsíční bonus 5.025 Kč a roční maximální bonus 60.300 Kč.

 

      - redukční hranice pro nemoc:

 

        redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci

 

                  90%      60%      30%

        2014   151.38   227.15   454.13

        2015   155.40   232.93   465.85

 

        redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky OSSZ

 

                  90%      60%      30%

        2014      865    1.298    2.595

        2015      888    1.331    2.662

 

    - nastavení parametrů prosím v konfiguraci mezd ověřte, včetně nastavení kalendáře 2015 i 2014

 

    - ověřte taktéž správnost výpočtu mezd podle nových parametrů a algoritmů, včetné slevy na dítě a nemocenské

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0