862 - Karantény

Comments (...)

2021.05.03a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 2164 - Mzdy - 862 - NEMPRI

    2165 - Mzdy - 862 - ELDP

 

    - provedena revize všech funkcí a sestav Mezd

 

      se SLOM 862 se pracuje stejně jako s 772

 

 

 

2021.04.09a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 2152 - Mzdy - SLOM 862 - 2x na účet zaměstnance

 

    - upraveno

 

 

 

2021.03.26c / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 2144 - Mzdy - Izolačka

 

    - upraveny sestavy 136 a 137

 

 

 

2021.03.26a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 2144 - Mzdy - Izolačka

 

    - nová složka mzdy 862 - příspěvek ke karanténě

 

    - pracuje se s ní stejně jako se SLOM 772

 

    - v Mzdy / Čiselníky / Číselník složek mezd

 

      stiskněte vpravo dole

 

      Naplnění

 

    - upraveny sestavy 136 a 137 - čtvrtletní a roční příjmy

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0