AKCE VO

Comments (...)

2016.05.24b / 13:00

 

003) Doplněn Servis / Testy / Test dokladu/Akce VO

 

 

 

2016.05.24a / 06:00

 

001) Sklad + Akce VO

 

    - provedeny rozsáhlé úpravy pro práci s datumem zpracování a datumem akce VO

 

 

 

2016.04.20a / 08:00

 

001) Test Akce VO

 

    - upraven výpis cen 00-29

 

    - doplněna ZdrojovaCena

 

 

 

2016.03.30a / 08:00

 

001) Akce VO

 

    - doplněno logování

 

    - lépe ošetřeno přidání řádků do prázdného dokladu po několikerém pořízení

      jiných dokladů s přepínáním do jiných datumů

 

 

 

2016.02.23c / 02:00

 

002) Akce VO

 

    - pro cesty 600 se bere cena zdrojová

 

    - pro doprodej se místo obsahu pole CelniSazebnik z karty zboží dosadí text DOPRODEJ

 

 

 

2016.02.19a / 00:00

 

002) Akce VO - Doprodej

 

    1) obsluha na VO provede změnu v řádku dokladu pomocí F7 - Tara, vada

       pro ovoce a zeleninu nebo F8 - Oprava řádku pro VPZ

 

    2) může změnit např. i množství, ale ne nabídnutou CenaMJ

 

    3) změnu ceny dosáhne změnou Typu ceny např. z 21 na typ ceny 20

 

    4) v kartě zboží dostanou nový význam 2 ceny:

 

       Cena20 ... VOC cena

 

       Cena22 ... zatížení MO prodejny

 

       obojí musí být dopředu nastaveno a při změně typu ceny na 20

       se nenulové hodnoty v cena20 i cena22 při F7/F8 bude kontrolovat

 

    5) v F7/F8 se zadaný typ ceny uloží do řádku dokladu do pole

 

       CenovaSkupina

 

       pokud bude hodnota tohoto pole 20, použiji jako VOC Cena20

       a zatížení Cena22

 

 

 

2016.02.18a / 00:00

 

001) Akce VO

 

    - pro cesty 90, 99, 590, 599, 806, 808, 820 se bere cena zdrojová

 

    - upraveno zatížení, pokud je VO akce jen katalogová

 

 

 

2016.02.10c / 14:00

 

002) Akce VO

 

    - pro jiné odběratele než 137xxx a pro skupinu zboží 7777 se jako DPC použije Cena24

 

 

 

2016.02.10a / 00:00

 

001) Akce VO

 

    - upraven import dokladu

 

 

 

2016.02.09b / 13:00

 

001) Akce VO

 

    - TypCeny 0 se bere jako 1

 

 

 

2016.02.09a / 12:00

 

001) Akce VO

 

    - doplněno logování

 

    - běžný odběratel může mít TypCeny 00/01/02/03/04/05/20/24

 

      odpovídající cena se bere jako prodejní, akční cena VO se pro běžné odběratele

      nepoužije

 

 

 

2016.02.08c / 09:00

 

001) Akce VO

 

    - karta zboží - v záložce Ceny / AKCE

 

      - upraveno procento Cena24 / Cena21

 

      - zobrazeno DPH a číslo a název zboží

 

 

 

2016.02.08b / 06:00

 

001) Akce VO

 

    - karta zboží - v záložce Ceny / AKCE doplněna modře procenta:

 

      Cena24 / Cena21

      Cena21 / ZdrojovaCena

      Cena21 / NakupniCena

 

      záporná hodnota je červená

 

      zobrazena je i aktuální ZC - zdrojová cena a NC - poslední nákupní cena

 

      procenta se mění v reálu při změně MOC (Cena24) nebo VOC (Cena21)

 

 

 

2016.02.08a / 00:00

 

001) Import Akcí MO + VO v rámci Akce VO - uživatel 112016

 

    - akce se nastavují samostatně v jednotlivých číselnících HR/HD/XX podle čísla zboží:

 

      - 1000000 - 9999999 - drogerie - HD

 

      - 50000 - 59999 - pekárna + VO potraviny - HP + HR

 

      - ostatní - VO potraviny - HR

 

 

 

2016.02.07b / 00:00

 

001) AKCE VO

 

    - doplněna oprávnění pro změny akcí MO/VO cen na VO:

 

      8871 AkceVO - Karta zboží - změna MO-AKCE - Katalog

      8872 AkceVO - Karta zboží - změna MO-AKCE - Týden

      8873 AkceVO - Karta zboží - změna MO-AKCE - VP

 

      8874 AkceVO - Karta zboží - změna VO-AKCE - Katalog

      8875 AkceVO - Karta zboží - změna VO-AKCE - Týden

      8876 AkceVO - Karta zboží - změna VO-AKCE - VP

 

 

 

2016.02.07a / 00:00

 

001) AKCE VO

 

    - akční ceny na VO - maloobchodní i velkoobchodní

 

    - ostrá verze

 

    - doplněna oprávnění pro změny maloobchodních cen na VO:

 

      8868 AkceVO - Karta zboží - změna ceny 23 (MO Cena01)

      8869 AkceVO - Karta zboží - změna ceny 24 (MO Cena02)

      8870 AkceVO - Karta zboží - změna ceny 25 (MO Cena02 #2)

 

 

 

2016.02.06a / 09:00

 

001) AKCE VO

 

    - upraven tisk, generování XML

 

 

 

2016.02.05c / 15:00

 

001) AKCE VO

 

    - akční cena nesmí být nulová - upraveno

 

 

 

2016.02.05b / 14:00

 

001) AKCE VO

 

    - akční cena nesmí být nulová

 

    - doplněno logování

 

 

 

2016.02.05a / 11:00

 

001) AKCE VO

 

    - doplněn Test - verze programu, pod jakou byl pořízen doklad a jednotlivé jeho

      řádky

 

    - pro stanovení DPC se použije rozsah datumů akcí pro akci VO s nejvyšší

      prioritou

 

      - DPC + zatížení prodejny prosím ověřujte až od této verze programu

 

 

 

2016.02.04d / 15:00

 

001) AKCE VO

 

    - doplněn Test - verze programu, pod jakou byl pořízen doklad a jednotlivé jeho

      řádky

 

    - pro stanovení DPC se použije rozsah datumů akcí pro akce VO

 

      - DPC + zatížení prodejny prosím ověřujte až od této verze programu

 

 

 

2016.02.04c / 12:00

 

001) AKCE VO

 

    - doplněno logování

 

    - upraven algoritmus výpočtu DPC

 

      - DPC + zatížení prodejny prosím ověřujte až od této verze programu

 

 

 

2016.02.04b / 10:00

 

001) AKCE VO

 

    - doplněno logování

 

    - upraven algoritmus výpočtu akčních MOC a VOC

 

 

 

2016.02.04b / 10:00

 

002) Karta zboží

 

    - upraveno zadávání akčních cen

 

    - vizuální ověření akčních cen

 

      - pokud je zboží v jakékoliv akci (pro VP 137xxx a datum přihlášení),

        podbarví se odpovídající cena světle zeleně

 

      - přednost akcí je násedující: VP (137xxx) > T (týden) > K (katalog)

 

 

 

2016.02.04b / 10:00

 

003) Seznam zboží

 

    - vizuální ověření akčních cen

 

      - při posunu aktuálního řádku po zboží se vpravo dole v panelu Akce VO

        zobrazuje aktualní maloobchodní (MOC) a velkoobchodní (VOC) cena

 

        platí pro odběratele VP 137xxx a datum pořízení

 

        stupeň akce je barevně odlišen podle barevného schématu Akce (kousek výš v okně)

        podle aktuálního stupně akce VP / T / K v odstínech zelené

 

 

 

2016.02.04a / 00:00

 

001) AKCE VO

 

    - doplněno logování

 

    - upraven algoritmus výpočtu akčních MOC a VOC

 

 

 

2016.02.04a / 00:00

 

002) Funkce pro přehledné testování Akcí MO + VO:

 

    - pro PDF tisk jen jedno zaškrtávací pole

 

    - odškrtnutím polí lze ze sestavy vynechat:

 

      - Doklad

      - SKU

      - XML

 

 

 

2016.02.03c / 22:00

 

001) AKCE VO

 

    - doplněno logování

 

 

 

2016.02.03c / 22:00

 

002) Funkce pro přehledné testování Akcí MO + VO:

 

    - doplněna skupina a název skupiny Z

 

    - doplněn opis dokladu

 

    - doplněn opis SKU

 

    - doplněn opis XML

 

    - po zaškrtnutí obou polí PDF i PDF otevřít se ze sestavy vygeneruje PDF

      a otevře se v prohlížeči PDF

 

    - funkce testu nyní obsahuje veškeré podklady pro ověření správnosti generování

      Akcí VO

 

 

 

2016.02.03b / 17:00

 

001) AKCE VO

 

    - doplněno logování

 

 

 

2016.02.03b / 17:00

 

002) Doplněna funkce pro přehledné testování Akcí MO + VO:

 

    Servis / Data

 

    - oprávnění: 8867 Servis / Data - Testy - AkceVO - Test

 

    - v nové záložce Testy:

 

      - zvolte Druh dokladu

 

      - zadejte Číslo dokladu / 0 = poslední pořízený doklad

 

      - stiskněte Test

 

Příklad sestavy:

 

Test Akce VO

============

 

3.2.2016 17:08:37

 

Tabulka [HRG_X_VP] obsahuje [3538] vět

Poslední číslo dokladu [3538] z [09.01.2016]

Číslo dokladu [0]

Tabulka řádků [HRG1Y_VP]

 

Zvolen doklad Tabulka:[HRG_X_VP] CisloDokladu:[3538] DatumDokladu:[09.01.2016]

 

Barva: 1 - doklad uzavřen - černá

 

AkceVO_D_DatumDokladu:                           [09.01.2016]

AkceVO_D_DatumDokladu_RRRRMMDD:                  [20160109]

AkceVO_D_CastkaPoslednihoSmiru_ZatizeniProdejny: [23276.0787]

 

Zatížení prodejny (CastkaPoslednihoSmiru): [23276.0787]

Číslo partnera: [137716]

 

Název partnera: [Hruška 716 / Bílovec,Dukelská]

TypCeny       : [6]

MO Cena #2    : [0] -> Cena24

PKoef:            [0]

 

AkceVO_P_Cislo:   [137716]

AkceVO_P_TypCeny: [6]

AkceVO_P_MOC2_OK: [FALSE]

 

Tabulka [HRG1Y_VP] obsahuje [190864] vět

Doklad [HRG_X_VP] / [HRG1Y_VP] CisloDokladu:[3538] má [37] řádků

 

DPC   = CenaPalety

Marze = HmotnostPaletyG

 

  1. Z:[98881 - Překlas. ovo-zel                   ] DPH:[1] MnozstviMJ:[  -1.00000] CenaMJ:[ 471.61000] CenaMJBezSlevy:[ 471.61000] DPC:[ 677.90000] Marze:[  25.00000]

     - AkceVO_R_CenaPalety_DPC_SKU: [0]

     - AkceVO_Z_Cislo:      [98881]

     - AkceVO_Z_DPHTyp:     [1]

     - AkceVO_Z_DPHSazba:   [15]

     - AkceVO_Z_MOC:        [0]

     - AkceVO_Z_AkciCenaMO: [0]

     - AkceVO_Z_AkciCenaVO: [0]

     - Z:Cena01: [0] ... běžná VOC bez DPH

     - Z:Cena21: [0] ... VOC bez DPH - franšíza a VP

     - Z:Cena24: [0] ... MOC s DPH VP

     - Z:Cena25: [0] ... MOC s DPH #2 VP

     - Z:AkceMO/K : [   0.00000] Kč [       0] - [       0] ... 06/16/26 ...    

     - Z:AkceMO/T : [   0.00000] Kč [       0] - [       0] ... 07/17/27 ...    

     - Z:AkceMO/VP: [   0.00000] Kč [       0] - [       0] ... 10/11/12 ...    

     - Z:AkceVO/K : [   0.00000] Kč [       0] - [       0] ... 08/18/28 ...    

     - Z:AkceVO/T : [   0.00000] Kč [       0] - [       0] ... 09/19/29 ...    

     - Z:AkceVO/VP: [   0.00000] Kč [       0] - [       0] ... 13/14/15 ...    

...

 

 

 

2016.02.03a / 00:00

 

001) AKCE VO

 

    - doplněno logování

 

 

 

FAQ - AKCE VO - Aktualizováno k 2016.02.05

 

- AKCE VO se použije pouze pro:

 

 - uživatel 112016

 

 - není POS

 - je agenda HR/HD/HP, ne XX

 

 - typ dokladu 21 (dříve 6)

 

- Ceny VO:

 

 - Cena01 - běžná VO prodejní cena bez DPH

 

 - Cena21 (TypCeny=21) - místo původní Cena06 (TypCeny=6)

 

   - podbarveno slabě žlutě

 

   - běžná VO cena bez DPH pro VP a franšízy

 

 - akční ceny MO (cena/datum od/datum do):

 

   - nahradí původní MO akční ceny Cena09 a Cena19 (vyšší priorita)

   - Cena06/16/26 - AKCE katalog

                    - importuje se z Excelu

                    - má stejný význam jako na MO  

 

   - Cena07/17/27 - AKCE týdenní

                    - importuje se z Excelu

                    - má stejný význam jako na MO  

 

   - Cena10/11/12 - AKCE VP (vlastní prodejny)

                    - na VO se nastavuje ručně

                    - pouze pro vlastní prodejny 137xxx

 

   - akce VP má přednost před týdenní a ta má přednost před

     katalogovou

 

 - akční ceny VO (cena/datum od/datum do):

   - v případě akce nahradí Cena21 (původně Cena06) nebo běžnou Cena01

 

   - Cena08/18/28 - AKCE katalog

                    - importuje se z Excelu

 

   - Cena09/19/29 - AKCE týdenní

                    - importuje se z Excelu

 

   - Cena13/14/15 - AKCE VP (vlastní prodejny)

                    - na VO se nastavuje ručně

                    - pouze pro vlastní prodejny 137xxx

 

   - akce VP má přednost před týdenní a ta má přednost před

     katalogovou

 

 - zda VO/MO akce odpovídajícího typu probíhá se stanoví podle

   datumu dokladu

 

 - MO cena:

 

   - Cena24 = maloobchodní prodejní cena s DPH, na MO = Cena02

 

     - podbarveno žlutě

 

   - Cena25 = 2. maloobchodní prodejní cena s DPH, na MO = Cena02

 

     - podbarveno žlutě

 

     - pro prodejny v číselníku partnerů, které mají v záložce Zařazení zaškrtnuté

       zelené pole AKCE VO MOC C02 #2

 

- Zatížení prodejny

 

 - rozsahy čísel zboží pro DPC:

 

   - 10000 - 49998 - ovoce a zelenina

 

   - 49999 - 89999 - VPZ

 

   - 1000000 - 9999999 - drogerie

 

   - přes XML se přenese do PL na MO - pro 49999-89999 (VPZ) a

     1000000-9999999 (drogerie) na MO nepůjde změnit v řádku dokladu

     ani v kartě zboží (pouze na oprávnění)

 

 - DPC

 

   - původně:

 

     - výpočtem z parametrů

 

       nebo akční MO cena s DPH - dříve Cena09 / Cena19 s vyšší prioritou

 

   - nově:

 

     - franšízy:

 

       - výpočtem z parametrů

 

         nebo akční cena MO Cena06/07/10

 

     - vlastní prodejny:

 

       - Cena24 (maloobchodní prodejní cena s DPH, na MO = Cena02)

         pro VPZ a drogerii

 

         nebo výpočtem z parametrů pro ovoce a zeleninu

 

         nebo akční cena MO Cena06/07/10)

 

     - rozsah datumů akce MO se bere podle rozsahu datumů akce VO s nejvyšší prioritou

 

   tedy prodejní maloobchodní cena včetně DPH je v řádku dokladu

   uložena v poli:

 

   CenaPalety

 

 - pro stanovení DPC se použije rozsah datumů akcí pro akce VO

 

 - zatížení prodejny za celý doklad je v hlavičce dokladu v poli:

 

   CastkaPoslednihoSmiru = celková malooobchodní prodejní cena bez DPH

 

                         = SUMA ( CenaPalety_bez_DPH * Mnozstvi )

 

 

 

FAQ - pole důležitá pro Akce VO - Aktualizováno k 2016.02.03

 

===================================================

u_db97             QR00                XML

---------------------------------------------------

CenaZbozi        = 'CenaMJ'          = <manas:cenamjbezdph>

 

R_CenaMJBezSlevy = 'CenaMJBezSlevy'  =

 

DPC_CenaPalety   = 'CenaPalety'      = <manas:dpcsdph>

 

Paleta           = 'HmotnostPaletyG' = <manas:marze>

===================================================

 

===================================================

u_db97                    QD00                      význam

---------------------------------------------------

D_CastkaPoslednihoSmiru = 'CastkaPoslednihoSmiru' = SumaCelkemPCBezDane

===================================================

 

 

 

2016.02.02a / 00:00

 

001) Sklad / Seznam dokladů - dole záložka Typ ceny

 

    - doplněno zobrazení pole pro ověření Akcí VO:

 

      Zatížení prodejny (CastkaPoslednihoSmiru)

 

 

 

2016.02.02a / 00:00

 

002) Sklad / Řádky dokladu - dole záložka Sleva OZ

 

    - doplněno zobrazení pole pro ověření Akcí VO:

 

      DPCsDPH - CenaPalety

 

      Marže   - HmotnostPaletyG

 

 

 

2016.02.02a / 00:00

 

003) Akce VO

 

    - karta Partnera:

 

      - v záložce Zařazení doplněno zeleně podbarvené zaškrtávací pole:

 

        AKCE VO MOC C02 #2

 

        po zaškrtnutí se jako MOC nebude brát Cena24, ale Cena25

        (pro malé prodejny)

 

        odpovídá celočíselnému poli DPCVychoziCena,

        0 nebo při zaškrtnutí 1

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0