Aktualizace programu

Comments (...)

2015.07.29a / 00:00

 

000) Po dnešním několikahodinovém výpadku našeho stahovacího serveru jsme jej přesunuli ke spolehlivějšími ISP.

 

    Novinky:

 

    - větší spolehlivost a rychlost stahování

 

    - není nutné zadávat přihlašovací údaje, program je zabezpečen jinak

 

 

 

2013.07.31a / 00:00

 

003) Posunut datum povinné aktualizace programu pro platící uživatele

 

 

 

2013.05.06a / 00:00

 

003) Posunut termín povinného upgrade (neplatí pro uživatele 112016)

 

 

 

2012.06.21a / 00:00

 

002) Upraven AutoUpgrade

 

 

 

FAQ - Aktualizace programu na pokladně / počítači v síti

 

A) na příjmovém počítači:

 

  1) F12

 

  2) Načti aktuální verzi programu z Internetu (vpravo dole)

 

     povolit

 

     uzavřít okno datového skladu

 

B) na pokladně:

 

  1) F12

 

  2) zvolte požadovanou verzi programu (manasPOS.exe/manasPOSnx.exe)

     a spusťte:

 

     Instaluj verzi programu (vlevo dole)

 

 

 

2010.11.22a / 23:00

 

004) F12 - Globální funkce

 

    - instalace verze programu umožněna i z klávesnice:

 

      F2 - Kontrola UPGRADE

 

      F3 - Instaluj verzi programu

 

      F4 - výběr Dostupné verze programu ... volba šipkou nahoru/dolů, potvrzení F3

 

 

 

FAQ - Postup aktualizace ES manas na pokladnách

 

Na příjmovém počítači:

 

1) v ES manas stiskněte klávesu F12 - otevře se okno

  Globální funkce

 

2) v tomto okně vpravo dole spusťte:

 

  Načti aktuální verzi programu z Internetu

 

3) otevře se informační okno, ve kterém se dozvíte,

  zda je dostupná novější verze programu, než máte

  nainstalovánu

 

4) v dalším informačním okně s povolením se

  zobrazí informace:

 

  Uložit aktuální verzi programu [2010.04.24a/00:00]

  do datového skladu?

 

  povolte Ano

 

  a počkejte na dokončení downloadu

 

  poté se otevře okno Datový sklad AutoUpgrade

  toto okno ukončete klávesou Esc

 

Na pokladně nebo jiném počítači v síti:

 

1) v ES manas stiskněte klávesu F12 - otevře se okno

  Globální funkce

 

2) v tomto okně dole zvolte v Dostupných verzích

  tu verzi programu, kterou chcete nainstalovat - na

  pokladně by to měla být verze manasPOS.exe nebo

  manasPOSnx.exe, datum verze je uveden v řádku

 

  a vpravo dole spusťte:

 

  Instaluj verzi programu

 

  po chvíli se program ukončí a sám spustí pod již

  novou verzí programu

 

 

 

2010.01.01a / 00:00

 

001) Na příjmový počítač nainstalujte tuto verzi programu postupem:

 

    a) F12 - Globální funkce programu

 

    b) Kontrola UPGRADE ... dole uprostřed

 

    c) povolit aktualizaci programu

 

 

 

2009.12.31a / 00:00

 

001) Na příjmovém počítači stiskněte F12 a v okně Globální funkce dole uprostřed Kontrola

    UPGRADE a povolte aktualizaci programu

 

    po aktualizaci se přihlašte do roku 2010 - v okně Přihlášení v poli Datum

    zadejte

 

    01.01.2010 a POTVRĎTE ENTER

 

    a vyčkejte, až zmizí červené podsvícení pole

 

    v roce 2010 potom ověřte, zda je správně nastavena konfigurace

 

    POZOR - tato akce by měla být provedena dříve, než se v roce 2010 přihlásí

            první pokladna

 

    DOPORUČUJEME také do správy verzí nahrát tuto verzi postupem:

 

    1) v ES manas stiskněte klávesu F12 - otevře se okno

 

       Globální funkce

 

    2) v tomto okně vpravo dole spusťte:

 

       Načti aktuální verzi programu z Internetu

 

    3) otevře se informační okno, ve kterém se dozvíte,

       zda je dostupná novější verze programu, než máte

       nainstalovánu

 

       aktuálně dostupná verze programu k AutoUpgrade

       je 2009.12.16b/12:00

 

    4) v dalším informačním okně s povolením se

       zobrazí informace:

 

       Uložit aktuální verzi programu [2009.12.31a/00:00]

       do datového skladu?

 

       povolte Ano

 

       a počkejte na dokončení downloadu

 

       poté se otevře okno Datový sklad AutoUpgrade

 

       toto okno ukončete klávesou Esc

 

       v okně Globální funkce se v Dostupné verze programu

       doplní informace o plné i POS verzi programu

       dostupné v datovém skladu správce verzí programu

 

       po instalaci novější verze programu se takto můžete

       jednoduše vrátit k libovolné tímto postupem uložené

       starší verzi programu tak, že zvolíte požadovanou

       uloženou starší verzi programu a spustíte:

 

       Instaluj verzi programu

 

       pro instalaci na příjmový počítač slouží plná verze

       programu manas.exe nebo manasNX.exe, pro instalaci

       na pokladny slouží POS verze manasPOS.exe nebo

       manasPOSnx.exe

 

 

 

2009.11.30a / 00:00

 

    - od předchozí verze 2009.11.26b / 01:00 je program doplněn snadnou

      správou nainstalovaných verzí a velmi snadno tak lze aktualizovat

      verzi programu kromě hlavního příjmového počítače i na jednotlivých

      pokladnách a náhledových skenerech a to bez nutnosti k přeinstalaci

      volat odborníka

 

      další aktualizace lze již potom provést snadno během pár minut

      přímo obsluhou prodejny nebo odborníkem na dálku přes vzdálenou

      správu

 

      nový systém správy verzí programu navíc umožňuje udržovat si

      archiv verzí programu a kdykoliv v případě problémů s aktuální verzí

      programu se jednoduchým způsobem vrátit do vyřešení problému

      k libovolné archivované verzi předchozí, to vše na několik

      kliknutí myši bez nutnosti k tomu přizvat odborníka

 

      pomocí nové správy verzí ES manas aktualizace snadno sami

      nainstalujete na všechny počítače bez nutnosti zásahu odborníka

 

 

 

2009.11.26b / 01:00

 

    - možnost instalovat z hlavního počítače na ostatní počítače

      aktuální nebo starší verzi programu

 

 

 

2008.08.26b / 12:00

 

002) AutoUpgrade na MO

 

    - nabízí se pouze pokud je dostupná aktualizace, která se týká POS

 

003) AutoUpgrade

 

    - nově dostupná verze programu se nabídne pouze 1x

 

 

 

2008.06.09c / 14:00

 

001) AutoUpgrade

 

    - blokován, pokud již byla spuštěna některá funkce programu

 

 

 

2008.01.21b / 15:00

 

001) POS - upravena kontrola aktuální verze

 

 

 

FAQ - Internet

 

Jak zjistím, že je dostupná nová verze programu?

- Na Pracovní ploše programu se přepněte do záložky Internet / manas.info

 a klikněte na link Download, kde je uvedena Poslední verze programu,

 která je dostupná k UPDATE/UPGRADE

 

Jak zjistím, co je v aktuální verzi programu nového?

- Na Pracovní ploše programu se přepněte do záložky Internet / Novinky

 

Jaký je rozdíl mezi UPDATE a UPGRADE?

- UPDATE programu - instmanasUPDATE.exe - je poslední aktuální verze programu

 určená k přeinstalování programu na Vašem počítači

 obsahuje pouze vlastní program manas.exe a soubor s novinkami novinky.txt

 UPDATE programu bývá dostupný i několikrát za den, v novinkách, které jsou

 dostupné i k přímému prohlížení ze stránky Download je podrobně popsáno,

 co je v programu nového

 UPDATE má velikost 4-5 MB a dá se tedy stáhnout i při pomalém připojení

 k Internetu

 při aktualizaci a doplnění knihoven programu je nutné před instalací

 UPDATE nainstalovat nejprve UPGRADE - informaci o tom najdete v novinkách

 a na stránce Download, kde je uvedeno, od které verze programu lze

 UPDATE nainstalovat

- UPGRADE programu - instmanasUPGRADE.exe - je kompletní plná verze programu

 (bez uživatelského kódu a některých dalších souborů), obsahuje rovněž poslední

 dostupnou dokumentaci a demo data

 UPGRADE má velikost > 40 MB

 

 

 

Přístup k aktualizacím na Internetu

 

http://manas.info/download.aspx

 

 

 

 

 

AutoUpgrade ES manas

 

Při prvním spuštění programu každý den program pokud má připojení

k Internetu kontroluje, zda není dostupná jeho novější verze

a pokud ano nabídne ji k aktualizaci a je možné pokračovat krokem

4) následujícího postupu.

 

Tuto kontrolu lze provést i kdykoliv ručně následujícím postupem:

 

1) v programu uzavřete případná vnořená okna pomocí Esc až

  na úroveň Pracovní plochy programu (ta se zobrazí po spuštění

  počítače)

 

2) stiskněte klávesu F12

 

  zobrazí se okno Globální funkce

 

3) v okně Globální funkce dole uprostřed stiskněte

 

  Kontrola UPGRADE (lze použít klávesovou zkratku Alt+U)

 

4) pokud je dostupná novější verze programu než aktuálně nainstalovaná,

  zobrazí se okno novinky.txt s novinkami v aktuální verzi programu

  a informační okno

 

  Př.:

 

  Je dostupná nová verze ES manas:

 

  2010.01.12c/09:00  

 

  verze programu jsou číslované podle datumu překladu programu,

  během dne dále rozlišeny písmeny a-z a časem překladu

 

  v tomto informačním okně stiskněte OK

 

5) po chvíli se zobrazí malé okno

 

  Průvodce aktualizace programu

 

  Př.:

 

  Novější verze programu manasNX byla vydána.

 

  UPDATE NX30300/2010.01.12c/09:00

 

  Chcete aktualizovat vaši verzi novou?

 

  potvrďte Ano

 

6) Zobrazí se okno

 

  Stahuji soubory ...

 

  s vizuální informací o průběhu stahování

 

7) po dokončení aktualizace se zobrazí okno

 

  Aktualizace dokončena!

 

  v něm stiskněte OK

 

  program se nyní automaticky ukončí a automaticky se spustí

  jeho aktuální verze

 

  verze nainstalovaného programu je vidět zde:

 

  - v okně Přihlášení v titulku okna (horní modrý okraj okna)

 

    Př.:

 

    verze: ES manas [NX30300/2010.01.12c]

 

  - v titulku Pracovní plochy programu (horní modrý okraj okna)

 

    Př.:

 

    ES manas [NX30300/2010.01.12c] Licence: abc / Server [SingleEXE]

 

    zde je uveden i vlastník licence programu (abc)

 

    Server [SingleEXE] značí, že datový server NexusDB verze 3.03.00

    je zapouzdřen (embedded) přímo v programu a není nutné jej

    samostatné instalovat a nastavovat

 

  - v okně F12 - Globální funkce - nahoře uprostřed

 

    zde je kromě verze programu

 

    Př.:

 

    ES manas [NX30300/2010.01.12c]

 

    zobrazena i verze MS Windows, rychlost CPU a velikost RAM

 

    Př.:

 

    Win: 6.0.6002, 2660 MHz, 4096 MB

 

    podrobnější Systémové informace jsou dostupné v

 

    Servis / Systémové informace

 

 

 

Jediné, co je nutné udělat na příjmovém počítači je toto:

 

    a) F12 - Globální funkce programu

 

    b) Kontrola UPGRADE ... dole uprostřed

 

    c) povolit aktualizaci programu

 

    d) po aktualizaci program musí mít verzi 2010.01.01a / 00:00 nebo novější

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0