Alkohol - Povinné značení lihu

Comments (...)

FAQ - Informace k povinnému značení lihu

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-307

307/2013 Sb. - Zákon o povinném značení lihu

 

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/Stranky/default.aspx

Informace k povinnému značení lihu

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0