Alkohol - Webová služba

Comments (...)

2014.01.16a / 00:00

 

002) Servis / Data / Číselníky / Alkohol - Webová služba

 

    - upraven prázdný XML soubor na tvar:

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><CZL002 xmlns="http://www.celnisprava.cz/XMLSchema/RZL/Oznameni/CZL002/1.1.0" xmlns:t="http://www.celnisprava.cz/XMLSchema/RZL/Oznameni/Typy/1.1.0">

 <Hlavicka>

   <t:IDOznameni>63A6B201-6317-4896-A842-503B16696A59</t:IDOznameni>

   <t:Vytvoreno>2014-01-16T08:21:26.000Z</t:Vytvoreno>

   <t:OznameniZaDen>2014-01-01</t:OznameniZaDen>

   <t:TypPodani>Radne</t:TypPodani>

   <t:OdesilatelDIC>CZ19014325</t:OdesilatelDIC>

 </Hlavicka>

 <Vyrobky />

 <Polozky />

</CZL002>

 

 

 

2014.01.14a / 00:00

 

001) Servis / Data / Číselníky / Alkohol - Webová služba

 

    - jako prázdný XML soubor se vytvoří opravdu prázdný soubor s nulovou velikostí

 

    - upravena konverze znaků pro XML

 

 

 

2014.01.13a / 00:00

 

001) Servis / Data / Číselníky / Alkohol - Webová služba

 

    - všechny texty jsou v ASCII kódu se znaky 32-122 pro vyloučení potenciálních problémů v XML

 

    - prázdný XML soubor má tvar (Př.:):

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<CZL002 xmlns:t="http://www.celnisprava.cz/XMLSchema/RZL/Oznameni/Typy/1.0.0"

       xmlns="http://www.celnisprava.cz/XMLSchema/RZL/Oznameni/CZL002/1.0.0">

 <Hlavicka>

   <t:IDOznameni>9BB83E3A-9BFC-4B84-8E31-E462C1EF8F06</t:IDOznameni>

   <t:Vytvoreno>2014-01-13T05:01:57.000Z</t:Vytvoreno>

   <t:OznameniZaDen>2014-01-01</t:OznameniZaDen>

   <t:TypPodani>Radne</t:TypPodani>

   <t:OdesilatelDIC>CZ19014325</t:OdesilatelDIC>

 </Hlavicka>

 <Vyrobky>

 </Vyrobky>

 <Polozky>

   <Polozka>

   </Polozka>

 </Polozky>

</CZL002>

 

 

 

2014.01.09a / 00:00

 

003) Servis / Data / Číselníky / Alkohol - Webová služba

 

    - Záporné pohyby - implicitně odškrtnuto

 

    - v Servis / Konfigurace / 1. Program ... / Program / Základní nastavení

 

      zaškrtněte na počítači (lokální parametr), na kterém se budou generovat data pro alkohol jedno z:

 

      - OV

      - HK

      - UB

 

      podle tohoto nastavení se VO nabídne při generování alkoholu

 

      Př. jména datového souboru - změněno na:

 

      ALK-2013-12-24-OV.txt

      ... datum za generovaný den, OV/HK/UB

 

      v případě opakování generování za stejný den například po doplnění číselníků se datový soubor na komunikačním

      serveru přepíše aktuálním obsahem

 

      již vygenerované soubory na komunikačním serveru jsou přejmenovány

 

    - Generuj XML za firmu

 

      - pro zvolený datum v kalendáři

 

      - pro ID zboží se berou 4 pravé číslice z EAN

 

      - vlevo dole se spustí Načti - 0-3 soubory za zvolený den se objeví v seznamu dostupných datových souborů

 

      - Generuj XML za firmu ... vygeneruje sloučený XML za 3 VO, tedy za celou firmu

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0