Animace

Comments (...)

2003.01.09a / 11:00

 

02) Konfigurace / Další / Program

 

   - je možné nastavit animace a texty mluvení při spuštění a ukončení programu

 

     - Animace SplashOnShow ... animace při zobrazení úvodního Splash okna

     - Animace SplashOnHide ... animace při zmizení úvodního Splash okna

       ... má význam i pro INFO z ČK      

 

     - Animace FormOnShow ... animace při zobrazení základního okna aplikace

     - Animace FormOnHide ... animace při zmizení základního okna aplikace po ukončení

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0