Archivace

Comments (...)

2010.04.16a / 00:00

 

012) Přihlášení / Archivace

 

    - kopie vytvořeného archivu se vytvoří na Ploše MS Windows a nakopíruje

      do root každého dostupného disku C: - Z: s možností zápisu - tak se

      archiv automaticky uloží i na případně připojené archivní médium

 

 

 

2009.12.16a / 00:00

 

010) Upravena práce se ZIP archivy

 

 

 

2008.12.17a / 08:00

 

001) Okno Přihlášení / Archivace / Archivace všech lokálních tabulek a

    Archivace tabulek agendy

 

    - obnovena funkce Odešli na FTP manas.info

 

    - zaarchivované tabulky odešle na náš FTP server a kopii prostřednictvím

      WebService

 

    - po přenosu obdržíme automaticky zprávu

 

 

 

2008.02.05a / 06:00

 

002) Archivace v okně Přihlášení po spuštění programu

 

    - doplněna možnost odeslat archiv na FTP server manas.info

 

      o odeslání archivu na FTP nás informujte telefonicky

 

      lze použít POUZE u jednouživatelské lokální verze ES manas

 

 

 

2005.07.30a / 16:00

 

002) Program - Archivace při Přihlášení

 

    - doplněna možnost odeslat archiv na FTP manas.info např, při zaslání podkladů

      k vyřešení reklamace

 

 

 

2003.07.03a / 08:00

 

1) Přihlašovací okno

 

  - Archivace

 

    - Archivace všech tabulek

 

      - funkce vytvoří archiv všech lokálních tabulek (soubory *.FF2)

 

      - po vytvoření archivu je možné jej funkcí Odešli E-mailem odeslat

        například autorovi programu

 

    - Archivace tabulek agendy

 

      - funkce vytvoří archiv všech lokálních tabulek vybrané agendy

        (soubory aa*.FF2, kde aa je označení agendy)

 

      - po vytvoření archivu je možné jej funkcí Odešli E-mailem odeslat

        například autorovi programu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0