Banka - export

Comments (...)

2014.04.12a / 00:00

 

001) Banka - Export ABO

 

    - upraveno - soubor má příponu .KPC

 

 

 

2008.11.20a / 11:00

 

001) Export ABO kódu do banky

 

    - název exportního souboru rozšířen o označení agendy:

 

      ABO-KPC-HR.txt

 

      ABO-KPC-HP.txt

 

 

 

2008.10.24a / 14:00

 

001) Export ABO do banky

 

    - upraveno - v řádku 1 správně dosazen směrový kód banky z čísla bankovního účtu

 

 

 

2008.10.23b / 12:00

 

001) Servis / Konfigurace / 4. účto / Banka export/HP

 

    - bankovní účet musí být zadán včetně směrového kódu - ve tvaru:

 

      NNNNNN-NNNNNNNNNN/SSSS

 

      směrový kód banky není zadán samostatně, je odvozen z čísla

      bankovního účtu

 

002) Export ABO do banky

 

    - číslo účtu příkazce

 

      - odstraní se z něj do generovaného ABO kódu (soubor KPC) /0800

 

 

 

2008.10.23a / 10:00

 

001) Servis / Konfigurace / 4. účto / Banka export/HP

 

    - sjednoceno nastavení bankovního účtu

 

      použito jen původní pole

 

      Bankovní účet KBHRUSKA.TXT

 

      platí pro účty 1-5

 

 

 

2008.10.08b / 14:00

 

001) KBHRUSKA.TXT - Úhrada do banky

 

    - při zaškrtnutí pole C:\ v části ABO se soubor KBHRUSKA.TXT generuje do rootu C:\,

      jinak do podadresáře \DATA

 

      pro uživatele 112016 je pole implicitně zaškrtnuté a výstup se

      generuje do adresáře C:\ a cesta k souboru je tedy

 

      C:\KBHRUSKA.TXT

 

 

 

2008.10.08a / 12:00

 

001) ABO - Úhrada do banky

 

    - upraveno generování souboru KPC s ABO formátem

 

    - při zaškrtnutí pole C:\ se soubor ABO-KPC.txt generuje do rootu C:\,

      jinak do podadresáře \DATA

 

      pro uživatele 112016 je pole implicitně zaškrtnuté a výstup se

      generuje do adresáře C:\ a cesta k souboru je tedy

 

      C:\ABO-KPC.txt

 

 

 

2008.10.07a / 08:00

 

001) ABO - Úhrada do banky

 

    - upraveno generování souboru KPC s ABO formátem

 

 

 

2007.02.28a / 07:00

 

001) Úhrady - Export do banky v ABO formátu

 

    - upraveno

 

    - exportní soubor c:\DDMMRRRR.kpc

 

 

 

2006.10.30b / 16:00

 

001) Účetnictví - Export do banky

 

    - do logového souboru c:\UHRADY.TXT se nakonec opíše soubor

      c:\KBHRUSKA.TXT

 

002) Servis / Konfigurace / 4. Účto / Banka export/HP / Účet #1-5:

 

    - doplněny parametry pro generování ABO/KPC exportního souboru

      (přidělí banka):

 

      Kód pobočky banky

      Směrový kód banky

 

      Zkrácený název organizace

      Číslo komitenta

      Počátek intervalu přidělených čísel účtů

      Konec intervalu přidělených čísel účtů

      Pevná část klíče

      Jméno souboru KPC

 

    - všechny údaje musí být před generováním vyplněny

 

003) Účetnictví - Export do banky - ABO

 

    - je nutné zadat:

 

      - Datum kódu

      - Tajná část kódu

      - Pořadové číslo souboru

      - Jméno souboru

 

      a

 

      - Datum úhrady

 

    - pro zvolený bankovní účet musí být v konfiguraci nastaveny

      všechny parametry

 

 

 

2005.04.07a / 19:00

 

01) Export do HVB Bank

 

   - pokud je číslo účtu příkazce kratší než 10 míst, musí být zleva

     doplněno nulami na celkovou délku 10 míst (v konfiguraci)

 

   - pokud je číslo účtu příjemce delší nez 10 míst, část zleva

     se automaticky použije jako předčíslí tak, aby počet míst čísla účtu

     zůstal 10

 

 

 

2005.04.05f / 18:00

 

01) HVB Bank

 

   - Servis / Konfigurace / Banka export/HP / HVB Bank

 

     - nastaví se následující parametry:

 

       - Banka

       - Pobočka

 

       - Účet:

         - Předčíslí

         - Číslo účtu

         - Směrový kód

 

       - Typ platebního styku:

 

         11 - převod

         32 - inkaso

         01 - urgentní převod

         42 - urgentní inkaso

 

       - Název příkazce

 

       - Soubor *.CFD

 

   - Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Platby/Úhrady / Úhrady (Export do banky/HP)

 

     - doplněna volba HVB

 

     - funkce HVB

 

       - Oprávnění 8225 UBANO - Export do HVB Bank

 

       - vygeneruje soubor *.CFD do HVB Bank

 

       - kontroluje se správnost parametrů v konfiguraci      

 

   - Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Účetní doklady + Účetní doklady minulých let

 

     - doplněna volba úhrady z HVB

 

 

 

2004.09.12b / 21:00

 

04) Účetnictví / Export do banky

 

   - doplněno generování a tisk hromadného příkazu k úhradě (HP)

 

   - při opakovaném spuštění se nabídne k tisku poslední generovaný HP

 

 

 

2003.02.07a / 11:00

 

01) Účetnictví

 

   - specifický symbol je již od začátku správně přenášen do

     exportního souboru do banky

 

 

 

2002.07.23a / 07:00

 

01) Účetnictví

 

   - Konfigurace / ÚČTO 3 / Banka export

     - je možné definovat 5 různých účtů pro export do KBHRUSKA.TXT

 

 

 

2002.06.20a / 02:00

 

01) Účetnictví

 

   - export do KBHRUSKA.TXT

     - vybírejte a exportujte ještě zatím pro oba 2 účty samostatně

       pro KB musí být v Banka / export uveden bankovní účet tak, jak má být v KBHRUSKA.TXT,

       např. 196361160277/0100

       a musí být doplněn implicitním KS

     - pro Union banku proveďte export až po odeslání KBHRUSKA.TXT - bude ještě

       proveden do stejného souboru

 

 

 

2002.06.16a / 23:00

 

01) Účetnictví

 

   - Servis / Konfigurace / ÚČTO 3 / Banka export

 

     parametry:

 

     KS implicitní ... implicitní konstantní symbol, pokud není zadán v saldokontním dokladu

     Bankovní účet KBHRUSKA.TXT ... včetně /xxxx (kódu banky)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0