BON

Comments (...)

2010.12.13a / 00:00

 

003) Restaurační systém - BON

 

    - tisk řádků v opačném pořadí - tak jak byly pořízeny

 

    - pro stejné pořadí zadaných řádků na paragonu zaškrtněte lokální parametr

 

      Pořadí jako na obrazovce

 

      v:

 

      Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk

 

 

 

2010.12.01b / 07:00

 

001) Restaurační systém

 

    - po odchodu ze stolu se automaticky vytiskne BON s novými položkami

 

      - upraveno

 

 

 

2010.12.01a / 00:00

 

001) Restaurační systém

 

    - po odchodu ze stolu se automaticky vytiskne BON s novými položkami

 

 

 

2010.10.04a / 21:00

 

002) Znakový tisk BONu pro Restauraci přes mustr

 

    - lze použít stejná pole mustru jako pro účtenku, mimo:

 

      3 011 - 3 173

 

      3 232 - 3 234

 

    - nastavení v konfiguraci je provedeno krokem 001)

 

    - nastavení mustru BON:    

 

      Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry uživatelské

 

      doplňte větu 6662 s názvem Znakový tisk BONu pro Restauraci

 

      a do záložky Obsah zadejte následující mustr (jen řádky začínající 1/2/3)

      a potvrďte zápis věty "faječkou" v navigačních tlačítkách:

 

Příklad mustru: BON

 

1^018

1^019

1^017

1

1================================

2^102@@@@   ^067@@@@ x   ^107@@@@

2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2^109@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2================================

3Poznámka: 

3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^237@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^238@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^239@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^240@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^241@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^242@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^243@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3^244@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

      pole 3^237 - 3^244 je prvních 8 zadaných poznámek k dokladu, pokud

      bývá zadáno více poznámek, doplňte další řádky pole 3^245 - 3^268

 

    Tvar tisku je potom následující:

 

Stůl: 9

Doklad: 04.10.2010 19:38:28/11

Obsluha:

 

================================

19:38:26      1.000 x      17012

guláš-MENU 88,-

 

================================

19:38:23      1.000 x      18001

Svíčková na smetaně

 

================================

Poznámka:

 

Restaurační Systém www.manas.info

 

003) Pro restaurační systém se tiskne BON s novými položkami kuchyně

    automaticky po ukončení zadávání pro stůl

 

 

 

2010.08.30a / 00:00

 

005) Restaurační systém - BON

 

    - upraven dvojitý tisk

 

    - tiskne se kromě TXT zároveň v PDF

 

    - datum a čas je uveden aktuální při tisku

 

 

 

2010.08.03a / 13:00

 

001) Upraven tisk BONu

 

002) Pro uživatele 114997 a 114998 se tiskne BON s doplněnými řádky dokladu po ukončení práce

    s dokladem stolu

 

    v některé z dalších verzí programu doplníme parametr do konfigurace

 

 

 

2010.08.02b / 13:00

 

001) Restaurační systém - BON

 

    - BON je pokyn kuchyni k přípravě objednaných jídel

 

      je možné jej tisknout na hlavní POS tiskárně nebo na vzdálené tiskárně v kuchyni

 

      na BON se tisknou pouze ty řádky z dokladu, které mají za odpovídající skupinu zboží

      nastavenu v číselníku skupin zboží ve sloupci BON hodnotu 1 (pole Stav)

 

      ke každému řádku dokladu lze doplnit krátkou poznámku (max. 32 znaků) - viz funkce 048

 

      dále lze pomocí funkce 035 postupně doplňovat řádky poznámek k dokladu, každý řádek

      je na začátku doplněn časem jeho zadání

 

      na BONu jsou řádky doplněny na začátku časem pořízení řádku

 

      na BONu jsou řádky dokladu a na závěr řádky postupných poznámek (Poznámka velká)

      uvedeny v pořadí, jak byly postupně pořízeny

 

    - datum a čas vytvoření dokladu POSTOP1 je uveden v hlavičce dokladu v poli DatumPlatby2

 

      je uveden na začátku BONu

 

    - datum a čas posledního tisku BONu je uveden v hlavičce dokladu v poli DatumPlatby3

 

      slouží k tisku nových řádků dokladu od posledního tisku BONu

 

    - doplněny funkce pro tlačítka POSTOP

 

      048 - BON - Poznámka k řádku dokladu

 

      035 - BON - Poznámka velká

            ... k dokladu lze postupně přidávat řádky poznámek

 

      049 - BON - Tisk na POS tiskárně

            ... tisk bonu na tiskárně

 

      050 - BON - Tisk v kuchyni

            ... tisk bonu na vzdálené tiskárně v kuchyni

            ... tato funkce bude odblokována v některé z dalších verzí programu

 

      051 - BON/NEW - Tisk na POS tiskárně

            ... tisk bonu na tiskárně - od posledního tisku

            ... Poznámka velká se tiskne celá bez časového omezení

 

      052 - BON/NEW - Tisk v kuchyni

            ... tisk bonu na vzdálené tiskárně v kuchyni - od posledního tisku

            ... Poznámka velká se tiskne celá bez časového omezení

            ... tato funkce bude odblokována v některé z dalších verzí programu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0