Bourání masa - výroba

Comments (...)

2006.01.08a / 09:00

 

001) Sklad / POS - nový typ dokladu

 

    - Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}

 

    - doklad má označení druhu VY a index druhu dokladu 167

 

    - oprávnění: 8323 Sklad - Výroba - Bourání masa

 

    - funkce je dostupná i v manasPOS.exe

 

    - funkci je nutné spouštět:

 

      Sklad / Doklady / Příjmový doklad / Výroba - Bourání masa

 

    - v konfiguraci se nastaví parametry v:

 

      Sklad/POS / Šablona/Mustr / Třídění řádků

      POS / DPH

      Sklad/POS / Šablona/Mustr / Šablona/Mustr

      Sklad/POS / Šablona/Mustr / Šablona/Mustr - Drogerie

      Sklad/POS / Datum / Datum #4

 

    - Doplňte ručně mustr do

      Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry - systémové

      a

      Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry - uživatelské

 

      mustr pod číslem 167 - můžete převzít a upravit mustr

      pro PL - přijímací list

 

    - při prvním spuštění se automaticky založí 1. doklad,

      stačí doplnit hlavičku a řádky

 

    - jde o příjmový doklad odvozený od PL - přijímacího listu, který slouží

      pro zpracování malé výroby, např. Bourání masa

 

    - smyslem každé malé výroby je z jednotlivých vstupních surovin

      vyrobit hotový výrobek a generovat zisk - např. z jednotlivých

      komponent sestavit počítač a generovat zisk za jeho montáž

 

    - u Bourání masa je výroba odlišná v tom, že vstupní surovina

      je jen jedna - např. vepřová půlka a výrobků několik, např.

      různé druhy masa, tlačenka, ...

 

    - oba způsoby lze použít, vstupních surovin i hotových výrobků

      může být neomezený počet

 

    - další výhodou tohoto postupu je, že výsledkem zadání je

      zisk z výroby a protože jde o příjmový doklad, lze tak přímo

      upravit prodejní ceny jednotlivých výrobků tak, aby vznikl

      odpovídající zisk

 

    - funkci lze například použít pro:

 

      - balení brambor

      - polévkovou směs zeleniny

      - sestavení PC

 

    - díky tomu, že má doklad vlastnosti příjmového dokladu,

      nastaví se správně zdrojové ceny

 

    - postup je následující:

 

      - všechny jednotlivé vstupní suroviny i výrobky musí být

        obsaženy v číselníku zboží

 

      - v číselníku zboží musí dále zboží (např.)

 

        98899 Zisk z výroby

 

        přes které se realizuje zisk z výroby jako rozdíl mezi

        celkovými náklady (součet cen všech vstupních surovin) a

        výnosy (součet cen všech vyrobených výrobků)

 

      - v číselníku partnerů by pro každý typ výroby měl být

        doplněn samostatný partner, jehož číslo se potom zadá

        v hlavičce dokladu Výroby

 

        půjde tak snadno sledovat jednotlivé druhy výroby

        v pohybech, nápočtech i grafech

      - na dokladě se se záporným množstvím uvedou všechny

        vstupní suroviny a s kladným množstvím všechny výrobky

 

        v dolní části se neustále aktualizuje celková cena

        bez DPH a celková hmotnost (u bourání masa by měla

        být nulová) za doklad

 

        dokladem (jde o příjmový doklad) se tak sníží zásoby

        surovin a zvýší zásoby výrobků

 

        celková cena i počet množství na dokladě musí být

        nulové, aby se nezměnila hodnota skladu

 

        pokud není nulové celkové množství, znamená to, že

        při výrobě došlo například k nějakému odpadu - ten by ale

        rovněž měl být zadán pod samostatným číslem zboží a cenou

        např. 0,01 Kč/MJ

 

        pokud není celková cena dokladu nulová, znamená to, že

        při výrobě vznikl finanční zisk (kladný zůstatek) nebo ztráta

        (záporný zůstatek) - tento rozdíl by potom měl být zadán

        na dokladě jako poslední řádek tak, aby celková cena

        dokladu byla nulová

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0