Částečná inventura

Comments (...)

2010.10.10a / 10:10

 

004) Pro částečnou inventuru povoleno 5.000 řádků

 

 

 

2010.10.08e / 20:00

 

001) Částečná inventura - upraveno

 

 

 

2010.09.28b / 15:00

 

001) Sklad/POS - Částečná inventura

 

    - doplněno zaškrtávací pole

 

      Příjem zboží (nenuluje zásobu)

 

 

 

2010.09.25a / 13:00

 

001) Sklad/POS - Částečná inventura

 

    - dostupná v Přijímacím listu v Řádcích dokladu na pravé tlačítko myši

 

      Částečná inventura / PL / Cipher

 

      oprávnění:

 

      8737 Sklad/POS - Částečná inventura / PL / Cipher

 

    - podmínky pro provedení částečné inventury:

 

      - dostupná POUZE v řádcích nového prázdného neuzavřeného přijímacího listu

 

      - import souboru pořízeného pomocí ručního terminálu Cipher

 

        - maximální počet různých EANů v jednom souboru je 999

 

        - požadovaný tvar souboru je:

 

           EAN,MnozstviMJ

 

          nebo

 

           EAN;MnozstviMJ

 

          tedy EAN + čárka nebo středník + množství MJ

 

          kde EAN je posloupnost číslic a MnozstviMJ je číslo

 

          soubor je požadovaného tvaru, pokud obsahuje alespoň 1 takový řádek

 

          v souboru se mohou opakovat řádky se stejným EAN - množství MJ se sčítá

 

          Příklad souboru s částečnou inventurou:

 

8594008042817,1

8594008042817,1

8594008042817,2

8594008042817,22

5099206988064,5

5099206988064,5

5099206988064,5

4014500006949,5

 

    - postup částečné inventury

 

      - pomocí ručního terminálu Cipher pořiďte soupis požadovaného inventurovaného zboží

 

        - např. část regálu

 

        - pořízeno musí být VŠECHNO zboží inventurovaného EANu zboží, t.j. včetně

          jeho případné zásoby ve skladě nebo umístění v jiné části prodejny

          (je to z důvodu nastavení inventurovaného stavu zboží)

 

        - jeden EAN může být pořízen i několikrát - při vyhodnocení inventury

          se množství za stejné EANy sčítají

 

      - vytvořte nový Přijímací list:

 

        Sklad / Doklady / Příjmový doklad / Přijímací list / Nový doklad

 

        - v Hlavičce dokladu zadejte Partner:

 

          1001 - Částečná inventura

 

          pokud neexistuje v číselníku partnerů, doplňte nového partnera s tímto

          číslem (lze použít i jiné) a názvem

 

          do pole Poznámka zadejte parametry částečné inventury - například část prodejny,

          účel inventury

 

        - přepněte se do Řádků dokladů, klikněte do tabulky řádků a na pravé tlačítko myši

          zvolte

 

          Částečná inventura / PL / Cipher

 

        - v okně Částečná inventura spusťte

 

          1. Načti TXT soubor s částečnou inventurou

 

          funkce naimportuje vstupní soubor a vstupní řádky rozmístí do záložek:

 

          - Vstupní soubor

 

            - opis všech řádků vstupního souboru

 

          - Vyloučené řádky

 

            - opis řádků vstupního souboru, které nemají požadovaný formát

 

          - Správné řádky

 

            - opis řádků vstupního souboru, které mají požadovaný formát

 

          - Neznáme zboží

 

            - opis řádků vstupního souboru, které mají požadovaný formát, ale EAN není v číselníku EANů

 

          - Importované zboží

 

            - přehled zboží jak bude importováno do částečné inventury

 

            - celkové množství MJ je sečteno za stejné EANy

 

        - pokud krok 1 proběhl správně, spusťte krok:

 

          2. Importuj a nastav částečnou inventuru

 

          v tomto kroku se vygeneruje protokol o inventuře

 

          protokolem o inventuře je i tisk přijímacího listu s částečnou inventurou,

          ten je nutné vytisknout a uzavřít

 

          z inventury je vyřazeno zboží, u kterého je inventurní množství shodné s jeho aktuální zásobou

 

          po zaškrtnutí pole

 

          Zruš TXT soubor s částečnou inventurou po úspěšném importu

 

        - protokol poslední částečné inventury lze opakovaně vytisknout funkcí:

 

          Tisk poslední částečné inventury

 

        - příklad tisku:

 

                                        Částečná inventura / PL / Cipher                             Strana :      1

                                                25.09.2010 13:12:44                                                 

     Zboží DPH  Název zboží                     Zdrojová cena  Prodejní cena  MJ       Původní zásoba    Nová zásoba

                                                           Kč             Kč                       MJ             MJ

====================================================================================================================

     45181   1  Jogobella exotic jogurt ovocný 1      12.0000          15.00                   2.0000         5.0000

 

Změna hodnoty zásob ve zdrojových (nákupních) cenách [Kč] -  0% DPH/0:             0.00

                                                            10% DPH/1:            36.00

                                                            20% DPH/2:             0.00

                                                             celkem:              36.00

 

Změna hodnoty zásob v prodejních cenách (Cena02)     [Kč] -  0% DPH/0:             0.00

                                                            10% DPH/1:            45.00

                                                            20% DPH/2:             0.00

                                                             celkem:              45.00

 

Protokolem o inventuře je i tisk přijímacího listu s částečnou inventurou

 

Importovaný soubor: T:\cinv.txt

 

Vyloučené řádky naimportovaného souboru

=======================================

 

 

... řádek je prázdný nebo obsahuje jiné znaky než [0-9/./,/;]

1111111x,6

... řádek je prázdný nebo obsahuje jiné znaky než [0-9/./,/;]

ss

... řádek je prázdný nebo obsahuje jiné znaky než [0-9/./,/;]

 

... řádek je prázdný nebo obsahuje jiné znaky než [0-9/./,/;]

 

 

 

Neznámé zboží

=============

 

8594008042817,1

... EAN [8594008042817] neexistuje v číselníku čárkového kódu

8594008042817,1

... EAN [8594008042817] neexistuje v číselníku čárkového kódu

8594008042817,2

... EAN [8594008042817] neexistuje v číselníku čárkového kódu

8594008042817,22

... EAN [8594008042817] neexistuje v číselníku čárkového kódu

5099206988064,5

... EAN [5099206988064] neexistuje v číselníku čárkového kódu

5099206988064,5

... EAN [5099206988064] neexistuje v číselníku čárkového kódu

5099206988064,5

... EAN [5099206988064] neexistuje v číselníku čárkového kódu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0