Cena19 / Cena09

Comments (...)

2008.06.09b / 12:00

 

001) Sklad - použití ceny 19 pro uživatele 112016

 

    - vyloučen odběratel 137740

 

 

 

2008.01.08a / 06:00

 

001) Sklad

 

    Pro partnery s čísly 137000 - 137999, pokud je nenulová cena 19 zboží

    a současně nulová cena 09 se s cenou 19 pracuje jako s cenou 9 (akční cena).

 

 

 

2007.10.07a / 14:00

 

002) Pro partnery s čísly 137000 - 137999, pokud je nenulová cena 19 zboží,

    se s touto cenou pracuje jako s cenou 9 (akční cena)

 

 

 

2007.06.30a / 12:00

 

001) Sklad - Akční cena 9 + sleva na ovoce a zeleninu

 

    - platí pro odběratele s typem ceny 6, beze změny pro odběratele PRM

 

    - pokud je nenulová cena 9 (akční cena), je brána jako DPC (doporučená

      prodejní cena včetně DPH)

 

    - pokud je nulová akční cena 9 a je nenulová cena 6 (VO cena bez DPH

      pro odběratele typu ceny 6) pak se jako CenaMJ v případě slevy na

      ovoce a zeleninu bere cena MJ s uplatněním slevy (sleva v % je nastavena

      v číselníku partnerů, partner musí mít nastaven typ ceny 6 a sleva

      se týká jen ovoce a zeleniny - čísel zboží 10000 - 49999) a jako

      DPC se bere Cena06 zvýšená o DPH a o marži nastavenou pro partnera

      pro konkrétní (skupinu) zboží

 

    - takto vypočtená DPC se správně uvede i v exportních souborech

      XML/DKL/DK2 a v tisku dokladu na vlastní prodejnu

 

      tvar generovaného exportního souboru XML/DKL/DK2 lze ověřit v řádcích dokladu

      na pravé tlačítko myši funkcemi pro přímé odeslání E-mailem - obsah souboru

      se zobrazí v okně pro odeslání E-mailem, po Esc se nic neodešle

 

    - pole pro celkové zatížení v mustru dokladu na vlastní prodejnu jsou následující

 

      3 56  [10:2] ... celkem zatížení DPC v  0% DPH

      3 57  [10:2] ... celkem zatížení DPC v  5% DPH

      3 58  [10:2] ... celkem zatížení DPC v 19% DPH

      3 59  [10:2] ... celkem zatížení DPC

 

    - poznámka:

 

      sleva v % na ovoce a zeleninu je zadána v číselníku partnerů v poli Double_12

 

      v řádku skladového dokladu je slava OZ * 100 uložena v poli UExpedient a celková

      sleva OZ v halířích uložena v poli UDispecer

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0