Cena24

Comments (...)

2016.05.09a / 07:00

 

001) Sklad - uživatel 112016 - test nulové ceny 24

 

    - při ručním pořízení řádku výdajového dokladu na VO

      (CA/DL/FA/HO/VP)

      se signalizuje nulová Cena 24 a v tomto případě se řádek

      dokladu nezapíše

 

      - netýká se OZ 10000 - 49999

 

 

 

2016.05.06a / 09:00

 

001) Sklad - uživatel 112016 - test nulové ceny 24

 

    - při ručním pořízení řádku výdajového dokladu na VO

      (CA/DL/FA/HO/VP)

      se signalizuje nulová Cena 24 a v tomto případě se řádek

      dokladu nezapíše

 

    - při importu výdajového dokladu (ne XML) na VO

      (CA/DL/FA/HO/VP)

      se signalizuje nulová Cena 24 a v tomto případě se řádek

      dokladu nenaimportuje (nezapíše)

 

    - při exportu XML na VO se do pole Cena24 nastaví nenulové

      pole s touto prioritou:

 

      Cena24

      DPC

      Cena06

      Cena07

 

    - při importu XML na POS se pokud je Cena24 nulová bere

      obsah pole dpcsdph z XML

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0