Cenovky

Comments (...)

2021.09.30b / 19:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 2720 - POS - Cenovky

 

    - upraveno

 

 

 

2020.08.26g / 15:00

 

001) 2040 - Cenovky - akční cena

 

    - upraveno

 

 

 

2020.05.25d / 11:00

 

001) 2005 Cenovky

 

    - doplněno logování pro práci s datumy v SQL

 

 

 

2014.11.22a / 00:00

 

001) Cenovky - Koeficient měrné ceny

 

    - MarzeZeSKU - zaokrouhleno v tabulce cenovek na 1 desetinné místo

 

 

 

2014.11.21a / 00:00

 

001) Cenovky - Koeficient měrné ceny

 

    - pole Rabat a MarzeZeSKU - na 1 desetinné místo

 

 

 

2011.04.27e / 17:00

 

002) Cenovky - Střih po tisku

 

    - uplatní se pouze tehdy, pokud je v poli

 

      Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk / Cenovky - ESC - střih

 

      nastavena neprázdná ESC sekvence střihu pro použitou tiskárnu

 

 

 

2011.03.04a / 00:00

 

001) POS / Cenovky

 

    - v záložce Zdroj dat / Cenovky

 

      - při zadání zboží se toto zboží doplní do seznamu cenovek pro

        možnost vygenerování vice cenovek najednou

 

        ukáže se náhled pro zadané zboží, po přepnutí do záložky Cenovky

        je možné doplnit další zboží

 

 

 

2011.02.10b / 09:00

 

001) POS / Cenovky

 

    - okno zvětšeno na celou obrazovku

 

    - doplněna možnost změny velikosti datového tvaru a náhledu

      cenovky

 

 

 

2009.12.23c / 20:00

 

004) Sklad / Doklady / Řádky dokladu

 

    - Zapiš do CENOVKY vše - upraveno

 

 

 

2008.08.28a / 12:00

 

001) POS - Tisk cenovek (Tisk z RB)

 

    - odstraněna 2 okna pro potvrzení

 

 

 

FAQ - Doplnění textů pro zboží na cenovce

 

- je možné pouze ve funkci POS / Cenovky

 

- již od verze programu 2007.01.02d je možné pro zobrazení na cenovce mimo jiné

 vybrat pole

 

 Text01 - Text08

 

 z karty zboží ze záložky Parametry #2 / Cenovky

 

- od verze programu 2008.04.12b je možné pro zobrazení na cenovce nově

 vybrat pole

 

 INIText01 - INIText10 ... síťové parametry

 

 INIText11 - INIText16 ... lokální parametry

 

 z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty

 

 a dále všechna výše uvedená pole v závislosti na vázaném obale 2:

 

 pokud je obal 2 nulový, budou následující parametry prázdné:      

 

 Obal2Text01 - Obal2Text08

 

 Obal2INIText01 - Obal2INIText10

 

 Obal2INIText11 - Obal2INIText16

 

 pokud je obal 2 nenulový, t.j. ke zboží je připojen vázaný obal, bude

 obsah polí následující:

 

 Obal2Text01 - Obal2Text08

 ... Text01 - Text08

     z karty zboží ze záložky Parametry #2 / Cenovky

 

 Obal2INIText01 - Obal2INIText10

 ... síťové parametry

     z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty

 

 Obal2INIText11 - Obal2INIText16

 ... lokální parametry

     z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty

 

 toho lze využít pro tisk informace např. ve tvaru:

 

 Vratná láhev 3,-- Kč

 

 nebo

 

 + záloha 3,-- Kč

 

 nebo libovolný jiný text, který se potom na cenovce vytiskne pouze pokud

 má zboží připojen vázaný obal

 

- texty by neměly obsahovat čárku ani středník - budou nahrazeny mezerou

 

 

 

2008.04.12b / 12:00

 

002) POS / Cenovky

 

    - je možné pro zobrazení na cenovce nově vybrat pole

 

      INIText01 - INIText10 ... síťové parametry

 

      INIText11 - INIText16 ... lokální parametry

 

      z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty

 

      a dále všechna výše uvedená pole v závislosti na vázaném obale 2:

 

      pokud je obal 2 nulový, budou následující parametry prázdné:      

 

      Obal2Text01 - Obal2Text08

 

      Obal2INIText01 - Obal2INIText10

 

      Obal2INIText11 - Obal2INIText16

 

      pokud je obal 2 nenulový, t.j. ke zboží je připojen vázaný obal, bude

      obsah polí následující:

 

      Obal2Text01 - Obal2Text08

      ... Text01 - Text08

          z karty zboží ze záložky Parametry #2 / Cenovky

 

      Obal2INIText01 - Obal2INIText10

      ... síťové parametry

          z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty

 

      Obal2INIText11 - Obal2INIText16

      ... lokální parametry

          z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty

 

      toho lze využít pro tisk informace např. ve tvaru:

 

      Vratná láhev 3,-- Kč

 

      nebo

 

      + záloha 3,-- Kč

 

      nebo libovolný jiný text, který se potom na cenovce vytiskne pouze pokud

      má zboží připojen vázaný obal

 

    - texty by neměly obsahovat čárku ani středník - budou nahrazeny mezerou

 

 

 

2008.02.06d / 22:00

 

001) POS / Rozbor POS / Přecenění DPH ... / 3. Zapiš do CENOVKY

 

    - cenovky se generují pro veškeré zboží s kladnou zásobou

 

 

 

2007.12.22b / 21:00

 

002) Úprava tisku cenovek podle skupin zboží

 

    - při přecenění DPH se bere do cenovek jen zboží s kladnou zásobou

 

    - takové zboží se doplní do standardní tabulky _CENOVKY pro tisk cenovek

      stejně jako při příjmu zboží

 

    - pro tisk cenovek v záložce Cenovky ve skladových dokladech

      je v uživatelských SQL dotazech  následující SQL:

 

      9026 CENOVKY pro maloobchod

 

    - původní tvar SQL dotazu je:

 

/* ~02 1026 */

select cislozbozi,nazevzbozi,objednanocena

from qr02

 

    - tento dotaz je možné upravit tak, aby byl výstup řazen podle

      skupiny zboží a v rámci ní potom podle názvu a zároveň jsou

      doplněna další pole použitelná na cenovce:

 

/* ~02 1026 */

select 

   cislozbozi,

   nazevzbozi,

   objednanocena,   /* DPC */

   MISSkupinaZ200(cislozbozi) as SkupinaZ,   /* Skupina zbozi */

   marze,   /* Koeficient merne ceny */

   marzezesku,   /* Merna cena */

   protokoloshode   /* EAN */

from 

   qr02

order by 

   SkupinaZ,nazevzbozi

 

    - mustr cenovky může zůstat stejný nebo je možné jej ve vizuálním

      návrháři upravit a doplnit o další pole

 

 

 

2007.10.03b / 21:00

 

002) POS doklady / Řádky / DPC (dole)

 

    - funkce Zapiš do CENOVKY doplněna o zaškrtávací pole Změněné cenovky,

      při zaškrtnutí (implicitně) má stávající význam, t.j. pracuje se pouze

      s řádky se změněnou cenou, při nezaškrtnutí se pracuje s ostatními

      řádky

 

 

 

2007.05.21a / 09:00

 

002) INFO z ČK

 

    - upraveno pro tisk cenovek

 

      - zahajovací i ukončovací EAN nastavený v konfiguraci musí mít min.

        8 znaků

 

 

 

2007.03.28a / 09:00

 

001) POS / Cenovky

 

    - implicitní cenovka 1 nastavena bez okrajů tak, aby využila celý rozsah

      tisku

 

    - Cenovky - pro sejmutí EANu doplněna podpora skenerů s COM portem

 

 

 

2007.03.08a / 05:00

 

002) Servis / Konfigurace / 3. POS / POS / Tisk

 

    - Cenovky - doplněny lokální parametry:

 

      Mustr ....... číslo implicitního mustru pro tisk jednotlivých cenovek

 

      ESC střih ... ESC sekvence pro střih papíru na tiskárně

 

                    pro Star 743:

 

                    1B6400 / 1B6401 / 1B6402 / 1B6403

 

                    implicitně nastaveno: 1B6401 - střih bezprostředně

                                                   za tiskem

 

      Start EAN ... EAN pro zahájení tisku cenovek v INFO z ČK

 

      Stop EAN .... EAN pro ukončení tisku cenovek v INFO z ČK

 

 

 

2007.01.05a / 12:00

 

001) Cenovky

 

    - upraveno

 

    - doplněno 7 implicitních cenovek

 

    - před náhledem lze vybrat mustr cenovky

 

 

 

FAQ - Cenovky

 

- Seznam dostupných polí, která je možné ma cenovce zobrazit:

 

 AkcniCenaBezDPH

 CarkovyKod ... kusový EAN pro tisk EANu na cenovce

 CelniSazebnik

 Cena00

 Cena01

 Cena02 ... prodejní cena POS včetně DPH

 Cena03

 Cena04

 Cena05

 Cena06

 Cena07

 Cena08

 Cena09

 Cena10

 Cena11

 Cena12

 Cena13

 Cena14

 Cena15

 Cena16

 Cena17

 Cena18

 Cena19

 Cena20

 Cena21

 Cena22

 Cena23

 Cena24

 Cena25

 Cena26

 Cena27

 Cena28

 Cena29

 CenaObalu1 ... vázané obaly

 CenaObalu2

 CenaPLC

 CenovaSkupina

 Cislo32

 CisloZbozi

 DesetinnychMist

 DokladCenaMJ ... pole CenaMJ z řádku skladového/POS dokladu

 DokladDPC ... nová doporučená prodejní cena (ObjednanoCena)

 DokladDPCOld ... původní doporučená prodejní cena (ObjednanoMnozstvi)

 DPH

 DPHObalu1 ... vázané obaly

 DPHObalu2

 Egalizace

 Egalizace2

 HmotnostMJg

 JKPOV

 Katalog

 Marze

 MaxZasoba

 MernaCena

 MernaCenaText

 MinZasoba

 MJ

 NazevObalu1 ... vázané obaly

 NazevObalu2

 NazevZbozi

 Obal

 Obal2

 PKoef

 PLU

 PosledniDodavatel

 Poznamka

 Precislovani

 Priznak

 ProtokolOShode

 Rabat

 Receptura

 SKP

 Skupina

 SlevaOK

 Text01

 Text02

 Text03

 Text04

 Text05

 Text06

 Text07

 Text08

 TrvanlivostDni

 TypStroje

 TypZbozi

 Umisteni

 Umisteni2

 Zarazka

 ZarukaMesicu

 ZasobaMJ

 ZasobaNaPocetDni

 Zkratka

 

 

 

2007.01.01a / 00:00

 

015) POS / Cenovky

 

    - oprávnění:

 

      8454 Cenovky

      8455 Sklad / POS - Cenovky

      8456 Cenovky - Náhled - Tisk

      8457 Cenovky - Design

      8458 Cenovky - Tisk s náhledem

      8459 Cenovky - Tisk na tiskárnu

      8460 Cenovky - Zboží - Náhled

      8461 Cenovky - Cenovky - Náhled

      8462 Cenovky - Doklad - Náhled

 

    - nová funkce pro vizuální návrh, generování a tisk cenovek

 

    - tuto funkci připravujeme pro uživatele s placenou podporou

      ES manas pro rok 2007, pro ostatní je pro ukázku určen

      jen vzorový template a funkce Design pro vytvoření a úpravy

      cenovek je nedostupná

 

 

 

2006.12.31a / 23:59

 

001) Cenovky

 

    - doplněna standardní cenovka 16 vzor ALDA

 

    - test Střihu papíru 0/1/2/3

 

 

 

2005.07.03c / 18:00

 

002) Sklad / POS - Cenovky

 

    - doplněna funkce Vše

 

      - zobrazí všechny cenovky v tabulce cenovek

 

      - oprávnění 8253 Sklad/POS - Všechny samolepky

 

 

 

2005.05.11a / 05:00

 

01) POS / Cenovky - Měrná cena / CENA ZA KUS

 

   - v kartě zboží je koeficient měrné ceny zadáván do pole Koef. měrné ceny

     (pole Rabat)

 

     pokud má hodnotu 1 a MJ obsahuje KS nebo KUS, je prodejní cena brána

     jako CENA ZA KUS

 

   - doplněny 2 MISSQL funkce - vrací textový řetězec - Př.:

 

     CENA ZA KUS / 10.00 Kč (kg,l)

 

     MISRCENA01MERNACENA

     MISRCENA02MERNACENA

 

   - INFO z ČK

 

     zobrazí obdobný text

 

   - Doklad / Cenovky

 

     - v poli MarzeZeSKU je číselná měrná cena

 

     - v textovém poli Sarze je uložen text Př.:

 

       CENA ZA KUS / 10.00 Kč (kg,l)

 

   - exportní soubor XML zůstává zachován

 

 

 

2004.04.25a / 10:00

 

01) Tabulka _CENOVKY doplněna o následující údaje pro následné zpracování SQL:

 

   pole:

 

   ProtokolOShode ... první čárkový kód pro zboží z číselníku čárkového kódu

   Marze ............ pole Rabat z číselníku zboží = Koeficient měrné ceny

   MarzeZeSKU ....... měrná cena 02 zaokrouhlená na 0,10 statisticky

   HmotnostG ........ hmotnost zboží v gramech z číselníku čárkového kódu

 

   pole jsou doplněna i do záložky Cenovky

 

 

 

2002.11.26a / 01:00

 

02) Cenovky

 

   - v Servis / Databáze - SQL dotaz - uživatelský

     v záložce SQL

 

     najděte dotaz #9026, ve kterém místo

   

     from qr00

 

     zadejte

 

     from qr02

 

 

 

2000.10.03a / 08:00

 

- další verze cenovek

 

 - v dokladech samostatná záložka Cenovky

 

 - lze rušit i editovat řádky

 

 - tisk zatím volbou přes výběr SQL dotazu

 

 

 

2000.10.02a / 07:00

 

- v SQL dotazech lze použít databázi QR02 - cenovky (podle dokladů)

 

 - zatím lze připravit SQL dotaz spolu s mustrem

 

 

 

2000.09.28a / 23:59

 

- POS/DPC:

 

 - doplneno tlacitko:

 

   - Zapis do CENOVKY

 

     - rozdilne DPC zapise do databaze cenovek _CENOVKY.FFD

 

       tato databaze je dostupna pro SQL dotazy jako QR02 a obsahuje stejna

       pole jako QR00 (databaze radku dokladu)

 

       ---> lze pouzit jiz odzkouseny SQL dotaz (nutno upravit) a report

 

       - puvodni DPC je v poli ObjednanoMnozstvi, nove DPC v poli

         ObjednanoCena

 

- doplnena funkce Servis - Nuluj CENOVKY

 

 - po povoleni rusi obsah databaze cenovek

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0