Centrální číselník

Comments (...)

2015.04.14a / 00:00

 

001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016

 

    - aktuální verze uživatelského rozhraní

 

 

 

SQL - __CCREP3 - Tabulka změn polí Centrálního číselníku - všechny parametry

 

//---------------------------------------------------

SELECT

  CCDruhPole AS TabulkaPole,

  TypPole,

  ObsahPole AS ObsahNovy,

  ObsahPoleOld AS ObsahPuvodni,

  CCDruhTabulky AS Tabulka,

  Klic AS KlicVety,

  IAutoInc AS Poradi,

  DatumServer AS DatumACasServeru,

  NazevTabulky,

  TypTabulky,

  IndexName AS IndexTabulky,

  NazevPole,

  Server,

  ZmenaKod,

  ZmenaKdo,

  ZmenaPC,

  VerzeProgramu,

  UzivatelProgramu,

  DeleteOK,

  Agenda,

  LogPoint,

  Opravneni,

  Priorita,

  GetTickCount,

  DatumZpracovani

FROM

  __CCREP3

//---------------------------------------------------

 

 

 

SQL - __CCREP3 - Tabulka změn polí Centrálního číselníku - podle četnosti

 

//---------------------------------------------------

SELECT

  *

FROM

(

SELECT

  CCDruhPole,

  COUNT(CCDruhPole) AS Pocet

FROM

  __CCREP3

GROUP BY

  CCDruhPole

) AS x

ORDER BY

  Pocet DESC

//---------------------------------------------------

 

 

 

2015.04.10a / 00:00

 

001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016

 

    - v kartě zboží zvýrazněna pole pro Cena23/24/25

 

 

 

SQL - CCrrmmdd - Tabulka změn polí Centrálního číselníku - denní

 

//---------------------------------------------------

SELECT

  CCDruhPole AS TabulkaPole,

  TypPole,

  ObsahPole AS ObsahNovy,

  ObsahPoleOld AS ObsahPuvodni,

  CCDruhTabulky AS Tabulka,

  Klic AS KlicVety,

  IAutoInc AS Poradi,

  DatumServer AS DatumACasServeru,

  NazevTabulky,

  TypTabulky,

  IndexName AS IndexTabulky,

  NazevPole

FROM

  CC150409

//---------------------------------------------------

 

 

 

2015.04.10a / 00:00

 

001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016

 

    - upraveny šířky sloupců v tabulkách __CCINI3 a __CCREP3 a nadpisy sloupců

 

 

 

SQL - __CCREP3 - Tabulka změn polí Centrálního číselníku

 

//---------------------------------------------------

SELECT

  CCDruhPole AS TabulkaPole,

  TypPole,

  ObsahPole AS ObsahNovy,

  ObsahPoleOld AS ObsahPuvodni,

  CCDruhTabulky AS Tabulka,

  Klic AS KlicVety,

  IAutoInc AS Poradi,

  DatumServer AS DatumACasServeru,

  NazevTabulky,

  TypTabulky,

  IndexName AS IndexTabulky,

  NazevPole

FROM

  __CCREP3

//---------------------------------------------------

 

 

 

SQL - __CCINI3 - Tabulka parametrů replikace polí Centrálního číselníku

 

//---------------------------------------------------

SELECT

  Cislo,

  Int_01 AS CisloDavky,

  Int_01a AS PoradiOdDavky,

  DateTime_01 AS CasOdDavky,

  Int_02a AS PoradiDoDavky,

  DateTime_02 AS CasDoDavky,

  ZmenaDatumServer AS CasZmeny,

  M_01 AS Parametry1,

  M_02 AS Parametry2

FROM

  __CCINI3

//---------------------------------------------------

 

 

 

2015.04.09c / 18:00

 

001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016

 

    - tuto verzi doporučuji co nejvíce rozšířit, protože obsahuje definitivní variantu zápisu změn v CČ

      ve všech 4 agendách

 

    - nová oprávnění:

 

      8859 Servis / Číselníky / CČ - Odeslat XX

      8860 Servis / Číselníky / Cč - Replikovat HR+HD+HP do XX

 

    - záložka __CCREP3

 

      - lze prohlížet data: Replikační tabulka: __CCREP3

 

      - řazeno od nejstarších po nejnovější záznamy změn

 

      - celkový počet vět a aktuální název tabulky změn je zobrazen vedle navigačních tlačítek

 

      - velikost tabulky __CCREP3 se bude neustále zvětšovat, praxe ukáže jak moc, starší věty bude možné

        v rámci údržby v EM zrušit + Pack

 

        nezbytné budou pouze věty v rámci nedokončené dávky

 

        denní změny jsou uloženy v denních tabulkách CCrrmmdd - teprve od verze programu 2015.04.09c

 

    - záložka Parametry

 

      - seznam polí, které sebudou replikovat

 

      - pole jsou upravena do tvaru:

 

        XX POLE

 

        kde XX je označení tabulky CK/DO/OB/PA/PP/PS/ZB/ZP/ZR/ZS

 

            POLE je název pole převedený na velká písmena

 

        v tomto tvaru jsou v replikační tabulce __CCREP3 zapisovány řádky se změnami polí

 

      - parametry replikace:

 

        - Exportovaná pole z XX/VO do XX/MO

 

          - zškrtnutá pole v záložce: Export změn z XX/VO do XX/MO

 

        - Exportovaná pole z HR+HD+HP/VO do XX/VO

 

          - zškrtnutá pole v záložce: Replikace změn z HR+HD+HP/VO do XX/VO

 

 

 

2015.04.09b / 14:00

 

001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016

 

    - v titulku oken jednotlivých číselníků a jejich karet doplněn název souboru číselníku

 

    - funkce CČ Uložit změny a Uložit změny 2 (přejmenována) uloží do polí:

 

      - ZmenaDatum a ZmenaDatumServer - aktuální datum a čas serveru změny

 

      - aktuální hodnoty do polí:

 

        ZmenaKdo

        ZmenaKod

        ZmenaPC

        ZmenaPocet

        ZmenaVerze

        ZmenaWMU

 

      - číselník parametrů Centrálního číselníku __CCINI3 je v záložce __CCINI3

 

      - kopie aktuálních parametrů je dostupná v souborech:

 

        \TEMP\CCPAR11_rrrrmmdd_hhmmss.TXT

        \TEMP\CCPAR12_rrrrmmdd_hhmmss.TXT

 

        Příklad obsahu:

 

@1 0 --- --- CK Obal ,,, Int32 ... karta ... obal

@1 1 --- --- CK Obal2 ,,, Int32 ... karta ... obal 2

 

        1 na 4. pozici řádku značí zaškrtnutí parametru

 

 

 

 

FAQ - Centrální číselník tvoří 10 tabulek agendy XX, která je použita na maloobchodu:

 

CK - XX__CK00 - Číselník čárkového kódu

DO - XX__DO00 - Číselník dodavatelů

OB - XX__O201 - Číselník obalů

PA - XX__P200 - Číselník partnerů

PP - XX__P211 - Číselník partnerů - Parametry

PS - XX__PS00 - Číselník skupin partnerů

ZB - XX__Z201 - Číselník zboží

ZP - XX__ZB11 - Číselník zboží - Parametry

ZR - XX__RCP1 - Číselník zboží - receptury

ZS - XX__ZS01 - Číselník skupin zboží

 

 

 

FAQ - Centrální číselník - parametry replikací - tato pole vždy zaškrtávejte v páru, t.j. xxx i xxxASCII

 

- pole s ASCII v názvu obsahují hodnotu pole bez ASCII převedenou na velká písmena bez diakritiky

 

 slouží pro vyhledávání podle textového řetězce

 

- pole:

 

CK Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název zboží

CK NazevASCII ,,, ShortString/32 / index ... karta ...

 

CK Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... WMU_Cislo

CK ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev

 

DO Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název dodavatele

DO NazevASCII ,,, ShortString/32 / index

 

DO Zkratka ,,, ShortString/8 / index

DO ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev

 

OB Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název obalu

OB NazevASCII ,,, ShortString/32 / index + index TypZboziNazevASCII

 

OB Zkratka ,,, ShortString/8 / index

OB ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev

 

PA Nazev ,,, ShortString/32 / index +  index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ...

PA NazevASCII ,,, ShortString/32 / index ... karta ...

 

PA Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... karta ...

PA ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev ... karta ...

 

PS Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název

PS NazevASCII ,,, ShortString/32 / index

 

PS Zkratka ,,, ShortString/8 / index

PS ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev

 

ZB Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ...

ZB NazevASCII ,,, ShortString/32 / index + index TypZboziNazevASCII ... karta ...

 

ZB Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... karta ...

ZB ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev ... karta ...

 

ZS Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název

ZS NazevASCII ,,, ShortString/32 / index

 

ZS Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... WMU_Cislo

ZS ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev

 

 

 

2015.04.09a / 13:00

 

001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016

 

    - Oprávnění:

 

      8857 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Uložit změny XX

      8858 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Uložit změny HR...

 

    - v titulku okna Centrálního číselníku je zobrazena agenda, pod kterou je program spuštěn

 

    - v titulku číselníku zboží a karty zboží doplněn název tabulky

 

    - zrušena funkce POS / Zvýšení Cena02 E-mailem

 

    - karta zboží:

 

      - odblokována Cena25

 

      - pro HR+HD+HP mají pole Cena23/Cena24/Cena25 význam pro centrální číselník:

 

        Cena23 - > C01-MO nákup bez DPH ... pole může obsahovat MO nákupní cenu bez DPH (Cena01 na MO v XX)

        Cena24 - > C02-MO prodej s DPH  ... pole může obsahovat MO prodejní cenu s DPH  (Cena02 na MO v XX)

        Cena25 - > C03-MO sleva s DPH   ... pole může obsahovat MO slevněnou cenu s DPH (Cena03 na MO v XX)

 

        pokud v číselníku zboží HR+HD+XX nejsou tato 3 pole použita, můhou být pole Cena01/Cena02/Cena03 nastavena

        v XX pro replikaci na maloobchod

 

 

 

2015.04.08a / 00:00

 

001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016

 

    - upraveno pro dvojúrovňovou replikaci - popis bude v samostatném FAQ v další verzi programu

 

    - lze nastavit zaškrtnutím, která pole se mají replikovat a změny potom Uložit    

 

    - změna názvů tabulek:

 

      __CCREP3 ... replikační

      __CCINI3 ... parametry replikace

 

      CCrrmmdd ... replikační denní

 

      dřívější replikace již nejsou dostupné

 

      dříve nastavené parametry replikace je nutné nastavit znovu

 

 

 

2015.04.07a / 00:00

 

001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016

 

    - doplněna záložka: Export změn

 

      - Export změn v centrálním číselníku na replikační server

 

      - lze zaškrtnout agendy XX/HR/HD/HP, ze kterých se změny budou odesílat

 

      - změny se budou odesílat v dávkách počínaje dávkou 0001

 

      - vždy se odešlou změny od posledního odeslání a číslo dávky se zvýší + 1

 

      - změny se tak budou dát odesílat za libovolné období, třeba i několikrát denně

 

      - příjemce změn - maloobchodní prodejna - postupně načte davky od naposled importované až do aktuální

 

      - zaškrtnutím lze nastavit, změny kterých polí kterých tabulek se mají replikovat

 

        při změně polí je nutné stisknout Uložit změny

 

        Oprávnění: 8857 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Uložit změny

 

        parametry jsou síťové, jedná se o 10 číselníků a 1.305 polí

 

        parametry jsou uloženy v tabulce __CCINI1 ve větě 1001 (Cislo)

 

    - funkci je možné použít na libovolném počítači v síti, parametry jsou síťové

 

 

 

2015.04.07a / 00:00

 

002) Centrální číselník - replikace dat

 

    - zrušeny denní replikační tabulky

 

    - replikační tabulka se jmenuje _CCREPL2

 

    - replikují se i receptury a parametry číselníku zboží a parametry číselníku partnerů

 

 

 

FAQ - Centrální číselník - 10 číselníků

 

===================================================

CČ: CK

Druh: CK00

Typ: CK00

Název: Číselník čárkového kódu

Soubor: as__CK00

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník čárkového kódu

Indexy: Cislo, Cislo32

---------------------------------------------------

CČ: DO

Druh: DO00

Typ: ZS00

Název: Číselník dodavatelů

Soubor: as__DO00

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník dodavatelů

---------------------------------------------------

CČ: OB

Druh: O200

Typ: Z200

Název: Číselník obalů

Soubor: as__O201

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník obalů

Indexy: Cislo

---------------------------------------------------

CČ: PA

Druh: P200

Druh: P201

Druh: P202

Druh: P203

Typ: P200

Název: Číselník partnerů

Soubor: aa__P200

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů

Indexy: Cislo, Cislo32

---------------------------------------------------

CČ: PP

Druh: PAR1

Typ: PAR1

Název: Číselník partnerů - Parametry

Soubor: as__P211

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů / Seznam partnerů - Partner - další parametry

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů / Karta partnera / Uživatel - Partner - další parametry

---------------------------------------------------

CČ: PS

Druh: PS00

Typ: DBXX

Název: Číselník skupin partnerů

Soubor: as__PS00

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník skupin partnerů

---------------------------------------------------

CČ: ZB

Druh: Z200

Druh: Z201

Druh: Z202

Druh: Z203

Typ: Z200

Název: Číselník zboží

Soubor: as__Z201

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží

Indexy: Cislo, Cislo32, SkupinaNazev

---------------------------------------------------

CČ: ZP

Druh: PAR2

Typ: PAR1

Název: Číselník zboží - Parametry

Soubor: as__ZB11

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Seznam zboží - PAR

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Karta zboží / Uživatel - Zboží - další parametry

---------------------------------------------------

CČ: ZR

Druh: PAR1

Typ: PAR1

Název: Číselník zboží - receptury

Soubor: as__RCP1

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Restaurační systém - Přepočítej receptury

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Karta zboží / Uživatel - Receptura

---------------------------------------------------

CČ: ZS

Druh: ZS00

Typ: ZS00

Název: Číselník skupin zboží

Soubor: as__ZS01

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník skupin zboží

===================================================

 

 

 

FAQ - Centrální číselník - 10 číselníků - pole

 

 

 

2015.03.31b / 04:00

 

001) Centrální číselník - replikace změn - uživatel 112016

 

    - denní replikace změn v následujících tabulkách centrálního číselníku:

 

      - číselník zboží - Z200

      - číselník skupin zboží - ZS00

      - číselník obalů - O200

      - číselník čárkových kódů - CK00

 

      - číselník partnerů - P200

      - číselník skupin partnerů - PS00

      - číselník dodavatelů - DO00

 

    - název denní replikační tabulky: C_rrmmdd

 

    - replikují se změny všech agend - HR/HD/HP/XX

 

    - po plném nasazení centrálního číselníku bude nutné aktualizovat verzi programu na poslední aktuální

      na všech počítačích, na kterých může dojít ke změnám ve výše uvedených číselnících

 

    - nasaďte na co největší počet počítačů, na kterých dochází ke změnám v uvedených číselnících,

      nákupu nebo prodeji zboží

 

    - denní replikační tabulka bude sloužit k vytvoření dávky replikačních dat po půlnoci za předchozí den

      pro odeslání na komunikační server a následný import a aktualizaci číselníků na jednotlivých prodejnách

   

 

 

2015.03.31a / 00:00

 

001) Centrální číselník - uživatel 112016

 

    - doplněna funkce Servis / Centrální číselník

 

      - poslední

 

    - doplněno oprávnění:

 

      8828 Servis / Číselníky / Centrální číselník

 

    - pro agendy XX / HR / HD / HP jsou dostupné následující samostatné číselníky (před názvem číselníku je číslo oprávnění):

 

      8829 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Zboží XX

      8830 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Skupiny zboží XX

      8831 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Obaly XX

      8832 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Čárkový kód XX

      8833 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Partner XX

      8834 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Skupina partnerů XX

      8835 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Dodavatel XX

 

      8836 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Zboží HR

      8837 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Skupiny zboží HR

      8838 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Obaly HR

      8839 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Čárkový kód HR

      8840 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Partner HR

      8841 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Skupina partnerů HR

      8842 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Dodavatel HR

 

      8843 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Zboží HD

      8844 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Skupiny zboží HD

      8845 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Obaly HD

      8846 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Čárkový kód HD

      8847 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Partner HD

      8848 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Skupina partnerů HD

      8849 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Dodavatel HD

 

      8850 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Zboží HP

      8851 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Skupiny zboží HP

      8852 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Obaly HP

      8853 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Čárkový kód HP

      8854 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Partner HP

      8855 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Skupina partnerů HP

      8856 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Dodavatel HP

 

    - číselníky jsou izolovaně dostupné bez ohledu na spuštěnou agendu programu

 

    - zvolená agenda je vidět v titulku okna zvoleného číselníku

 

 

 

2015.03.30a / 00:00

 

001) Centrální číselník - replikace změn - uživatel 112016

 

    - vytvořena replikace změn v následujících tabulkách centrálního číselníku:

 

      - číselník zboží - Z200

      - číselník skupin zboží - ZS00

      - číselník obalů - O200

      - číselník čárkových kódů - CK00

 

      - číselník partnerů - P200

      - číselník skupin partnerů - PS00

      - číselník dodavatelů - DO00

 

    - název replikační tabulky: _CCREPL1

 

    - replikují se změny všech agend - HR/HD/HP/XX

 

    - po plném nasazení centrálního číselníku bude nutné aktualizovat verzi programu na poslední aktuální

      na všech počítačích, na kterých může dojít ke změnám ve výše uvedených číselnících

   

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0