Cipher

Comments (...)

2017.08.04a / 00:00

 

002) Servis / Data / Cipher / Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

    - pro zaškrtnuté pole

 

      I zboží bez EAN

 

      zcela vpravo v řádku generovaného souboru vyrobkyCL.txt doplněno pole MJ

 

      musí být současně zaškrtnuté i pole

 

      včetně zásoby a egalizace

 

      a

 

      Použít data z agendy XX místo HR+HD

 

      Př.:

 

07613031290734;63298;Klasik 1Kg krmivo/ps;21.90;0.000;1.000;kg;

 

 

 

2017.08.03a / 00:00

 

002) Servis / Data / Cipher / Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

    - doplněno zaškrtávací pole:

 

      I zboží bez EAN

 

      - po zaškrtnutí se doplní i zboží, které nemá v číselníku EANů nastaven EAN

 

      - má význam pouze pro agendu XX

 

      - Příklad výstupu - vyrobkyCL.txt

 

===================================================

000500033784;65600;Kinder čokoláda  50g;18.20;0.000;20.000;

00054881110778;69730;Ahmad Earl Grey 50g+;38.50;0.000;1.000;

011326613302;84890;Tatranky lískooříšk.;5.90;11.000;42.000;

...

991;991;Hračka Mimoni 10g;33.10;0.000;1.000;

992;992;Millennium Lond stic;12.80;0.000;1.000;

999009;9990079;Fólie potrav.30m;12.00;0.000;40.000;

---------------------------------------------------

... pokračuje zboží bez EAN v číselníku EANů

---------------------------------------------------

;2;Chléb konzumní s km.;30.40;0.000;1.000;

;3;Chléb konz.s km.570g;19.20;0.000;1.000;

;4;Rohlík graham.60g Pe;3.50;0.000;1.000;

...

;9904206;Páska lep.19x33 Conc;9.90;0.000;8.000;

;9960064;Tácek cukr.č.4/100ks;46.50;0.000;1.000;

;9960065;Tácek cukr.č.5/100ks;75.60;0.000;0.000;

===================================================

 

 

 

2015.09.11a / 00:00

 

001) POS - Import dokladu Cipher inventura

 

    - do dokladu se zapíše CenaMJ jako aktuální akční cena    

 

 

 

2010.10.08d / 13:00

 

001) Export/Import Cipher - upraveno

 

 

 

2010.10.08d / 13:00

 

003) Export Cipher

 

    - název zboží na 20 znaků

 

 

 

2010.10.07b / 17:00

 

001) Export Cipher \DATA

 

    - Servis / Data / Cipher / Export Cipher \DATA

 

    - samostatná funkce bez vazby na terminál Cipher, vygeneruje pouze

      exportní soubor

 

      \DATA\vyrobkyCL.txt

 

    - export ve tvaru:

 

      EAN , název_zboží , cena02 , zásoba_MJ

 

      do souboru:

 

      \DATA\vyrobkyCL.txt

 

002) Export na terminál Cipher - vyrobkyCL.txt

 

    - pro agendu JS export ve tvaru:

 

      EAN , název_zboží , cena02 , zásoba_MJ

 

    - funkce vygeneruje exportní soubor do zvoleného adresáře a odešle jej

      do terminálu Cipher

 

    - pro příjem souboru z terminálu Cipher slouží funkce

 

      Import z terminálu Cipher

 

    - názvy a cesty se nastaví v:

 

      Servis / Konfigurace / 3. POS / POS - vpravo dole v

 

      Ruční terminál Cipher

 

 

 

2010.01.11a / 13:00

 

005) Servis / Data / Cipher

 

    Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

    Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

    pokud není možné soubor vyrobkyCL.txt vytvořit v C:\ nebo podadresáři \DATA,

    vytvoří se v adresáři programu (tam, kde je manas.exe/manasNX.exe)

 

    použitá cesta k souboru je zobrazena v informačním okně po ukončení exportu

 

 

 

2009.12.31a / 00:00

 

005) Upravena práce s cestami ručního terminálu Cipher

 

 

 

2009.12.27a / 12:00

 

002) Servis / Konfigurace / 3. POS

 

    - doplněny lokální parametry (podbarveno zelenkavě) pro

 

      Ruční terminál Cipher (lokální parametry):

 

      Název exportní soubor

      ... standardně vyrobkyCL.txt

 

      Cesta exportní soubor

      ... adresář, ve kterém se soubor vyrobkyCL.txt vytvoří

 

      Název importní soubor

      ... pro prázdný název se Při importu nabídnou všechny

          soubory v adresáři z Cesta exportní soubor

 

      Cesta importní soubor

      ... adresář, ze kterého se importují soubory z terminálu

 

      Cesta ke komunikačnímu programu - ir_posli.exe

      ... pokud cesta obsahuje i název souboru (.exe) lze nastavit

          i jiný komunikační program pro odeslání

 

      Cesta ke komunikačnímu programu - ir_cti.exe:

      ... pokud cesta obsahuje i název souboru (.exe) lze nastavit

          i jiný komunikační program pro čtení

 

    - tyto lokální parametry nastavte před použitím

      ručního terminálu Cipher

 

003) Servis / Data / Cipher

 

    - doplněny funkce pro export výrobků a načtení inventurních

      stavů z ručního terminálu Cipher (podbarveno zelenkavě)

 

    - v bloku jsou zobrazeny parametry nastavené v konfiguraci,

      kromě parametru Název importní soubor MUSÍ být před použitím

      ručního terminálu Cipher všechny ostatní parametry správně

      nastaveny

 

      k ověření správnosti nastavení slouží funkce Test

 

    - Inventura - Export na terminál Cipher - vyrobkyCL.txt

 

      funkce vygeneruje soubor vyrobkyCL.txt a spustí komunikační

      program pro odeslání dat do terminálu Cipher

 

      Formát souboru vyrobkyCL.txt:

 

       0590095120141;76583;Mars 42g;11.70;28;40;

 

       EAN;cislo_zbozi;nazev_zbozi;cenaMJ;zasobaMJ;egalizace;

 

    - Inventura - Import z terminálu Cipher

 

      funkce spustí komunikační program pro načtení dat

      z terminálu Cipher

 

004) Import dokladu

 

    - doplněna funkce

 

      Cipher - načtení souboru

 

      funkce spustí komunikační program pro načtení dat

      z terminálu Cipher

 

      ve funkci Import souboru do dokladu se nastaví

      výběr z adresáře, do kterého byl soubor uložen

 

 

 

2008.02.28b / 15:00

 

002) Odeslání dokladu ve formátu Cipher přes webovou službu

 

    - v objednávce se v poli Odeslani_CisloProdejny nastaví

      Číslo prodejny z konfigurace

 

      v poli Int_02 se nastaví číslo VO skladu Hruška z konfigurace

 

    - odeslání objednávky je provedeno pomocí TRANSAKCE a je tak

      zajištěna integrita dat

 

 

 

2008.02.28a / 00:00

 

001) Sklad / řádky dokladu

 

    - na pravé tlačítko doplněna funkce:

 

      Odeslání dokladu ve formátu Cipher přes webovou službu

 

      oprávnění: 8578, pro uživatele 112016 bez oprávnění

 

      funkce odešle například objednávku z prodejny na VO přes vzdálený

      server bez nutnosti použít stále problematičtější E-mail

 

      na VO bude v dalších verzích programu funkce, která objednávku

      automaticky zpracuje

 

 

 

2008.01.11a / 06:00

 

002) Servis / Data / Cipher

 

    - Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

      upraveno generování včetně zásoby a egalizace

 

 

 

2008.01.10b / 09:00

 

002) Servis / Data / Cipher

 

    - do nové Záložky Cipher přesunuty funkce ze záložky Doplnění dat,

      které se týkají ručního terminálu Cipher

 

    - Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

      doplněno zaškrtávací pole (implicitně zaškrtnuto pro jiné uživatele

      než 112016):

 

      včetně zásoby a egalizace

 

 

 

2008.01.02b / 17:00

 

003) Servis / Data / Doplnění dat

 

    - pro uživatele jiného než 112016 se automaticky zaškrtne

 

      Použít data z agendy XX místo HR+HD

 

    - při použití funkcí

 

      Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

      Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

      se do číselníku EANů doplní aktuální název zboží z číselníku zboží

 

 

 

2007.06.10b / 12:00

 

002) Servis / Data / Doplnění dat

 

    - doplnění zaškrtávací pole

 

      Použít data z agendy XX místo HR+HD

 

      platí pro funkce

 

      Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt

      Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

      určené původně pro agendy HR+HD

 

 

 

2007.01.23a / 15:00

 

001) Servis / Data / Doplnění dat

 

    - doplněna funkce:

 

      Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

      oprávnění 8515

 

 

 

2005.08.18b / 14:00

 

001) Servis / Data / Doplnění dat - Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

    - doporučená prodejní cena se zaokrouhlí na 0,10 Kč nahoru, pokud

      je v Konfiguraci zaškrtnuto pole

 

      POS / Tisk / Zaokrouhlovat 0,10 nahoru

 

      stejně jako na dokladě na vlastní prodejnu

 

 

 

2005.08.05c / 22:00

 

003) Servis / Data / Doplnění dat - Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

    - Oprávnění: 8272 Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt

 

    - do souboru c:\vyrobkyCL.txt uloží čárkové kódy a jim odpovídající zboží spolu

      s doporučenou prodejní cenou pro agendy HR a HD a partnera 137703,

      vychází se z prodejní ceny 06

 

    - příklad vyrobkyCL.txt:

 

8594045540499;3370007;Elegance 300 SG Mand;12.50;24;

8585003910591;2091059;Fixinela 500ml Plus;20.30;16;

8585003910881;2091059;Fixinela 500ml Plus;20.30;16;

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0