Číselník čárkového kódu

Comments (...)

2017.08.12a / 00:00

 

002) Redukce duplicit v číselníku EANů (čárkových kódů)

 

    - na závěr doplněn test duplicity vět v číselníku EANů, kdy pro jeden EAN je

      nastaveno více čísel zboží

 

    - v sestavě uvedené duplicitní EANy obsluha ručně zadá do funkce:

 

      Servis / Číselníky / Číselník čárkového kódu

 

      a pod sebou vidí všechny výskyty EANu včetně čísla a názvu zboží a egalizace

      a chybnou větu může přímo zrušit

 

 

 

2017.08.11a / 00:00

 

002) Redukce duplicit v číselníku EANů (čárkových kódů)

 

    - Servis / Data / Cipher / Redukce duplicit v číselníku EANů

 

    - před spuštěním funkce původní číselník XX__CK00 zaarchivujte

 

    - oprávnění:

 

      8888 Servis / Redukce duplicit v číselníku EANů

 

    - v číselníku EANů se ruší druhé a další výskyty vět Cislo+Cislo32

 

    - po provedení funkce v EM ručně spusťte Pack Table nad tabulkou XX__CK00

 

    - pokud zůstanou v XX__CK nějaké duplicity, jedná se o případ, kdy je

      pro jeden EAN použit pro několik různých čísel zboží - to nelze řešit

      přes SQL ani programově, není známo, které číslo zboží je správné

 

===================================================

SQL - duplicita vět v číselníku čárkových kódů - stejný EAN a číslo zboží

---------------------------------------------------

SELECT

  *

FROM

(

SELECT

  Cislo32,Cislo,

  Count(Cislo32) AS Pocet

FROM

  XX__CK00

GROUP BY

  Cislo32,Cislo

) AS X

WHERE

  Pocet>1

ORDER BY

  Pocet DESC

===================================================

 

===================================================

SQL - věty EAN pro zboží 63257

---------------------------------------------------

SELECT

  Cislo,

  Cislo32,

  "AutoInc",

  *

FROM

  XX__CK00

WHERE

  Cislo=63257

ORDER BY

  Cislo,

  Cislo32,

  "AutoInc"

===================================================

 

===================================================

SQL - použito ve funkci - Redukce duplicit v číselníku EANů

   - v číselníku EANů se ruší druhé a další výskyty vět Cislo+Cislo32

---------------------------------------------------

SELECT

  Cislo,

  Cislo32,

  "AutoInc"

FROM

  XX__CK00

ORDER BY

  Cislo,

  Cislo32,

  "AutoInc"

===================================================

 

 

 

===================================================

SQL - duplicita vět v číselníku čárkových kódů

---------------------------------------------------

SELECT

  *

FROM

(

SELECT

  Cislo32,

  Count(Cislo32) AS Pocet

FROM

  XX__CK00

GROUP BY

  Cislo32

) AS X

WHERE

  Pocet>1

===================================================

 

 

 

2016.05.11c / 12:00

 

001) Servis / Data / Oprava dat

 

    - doplněna nová funkce a oprávnění:

 

      8882 Číselník EAN - Test duplicity vět

 

 

 

===================================================

CČ: CK

Druh: CK00

Typ: CK00

Název: Číselník čárkového kódu

Soubor: as__CK00

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník čárkového kódu

Indexy: Cislo, Cislo32

---------------------------------------------------

CK AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc

CK Barva ,,, Byte / index

CK Cislo ,,, Int32 ...cislo zbozi / index ... karta ... číslo zboží

CK Cislo32 ,,, ShortString/32 ... EAN / index ... karta ... čárkový kód

CK Egalizace ,,, Double ... karta ... egalizace

CK Egalizace2 ,,, Double ... karta ... egalizace 2

CK Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název zboží

CK NazevASCII ,,, ShortString/32 / index ... karta ...

CK Obal ,,, Int32 ... karta ... obal

CK Obal2 ,,, Int32 ... karta ... obal 2

CK PocetObalu ,,, Double ... karta ... počet obalů

CK PocetObalu2 ,,, Double ... karta ... počet obalů 2

CK Poznamka ,,, ShortString/64 ... karta ... další zboží pro EAN

CK Skupina ,,, Int32 / index SkupinaNazev ... karta ... skupina

CK Stav ,,, Byte / index

CK StavArchivace ,,, Byte ... redukce zbozi NEW / index

CK StavPrenosu ,,, Byte / index

CK Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... WMU_Cislo

CK ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev

CK ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc ... karta ...

CK ZmenaDatumServer ,,, DateTime ... karta ...

CK ZmenaKdo ,,, Byte ... karta ...

CK ZmenaKod ,,, Byte ... karta ...

CK ZmenaPC ,,, Byte ... karta ...

CK ZmenaPocet ,,, Int32 ... karta ...

===================================================

 

 

 

2011.04.27e / 17:00

 

001) Číselník čárkového kódu - Oprava

 

    - upraveno

 

 

 

2008.11.27b / 15:00

 

001) Číselník čárkového kódu

 

    - doplněn sloupec Další zboží pro EAN (pole Poznamka, čísla jsou oddělena čárkou)

 

      uvedou se čísla zboží oddělena čárkou a potvrdí se zápis 'faječkou'

      nebo přechodem na jiný řádek

 

      Př.:

 

      111,222,333

 

 

 

2008.09.01a / 21:00

 

001) Číselník čárkového kódu

 

    - doplněna možnost omezení při tisku podle EANu na zadaný interval EANů

 

 

 

2004.08.20a / 12:00

 

02) Servis / Číselníky / Čárkový kód

 

   - čárkový kód lze vybrat pomocí snímače čárkového kódu

 

   - nový čárkový kód

 

     - číslo zboží lze vybrat:

 

       F9 - podle čísla

       F10 - podle názvu

 

       implicitně se nabízí výběr podle názvu

 

 

 

2002.04.23b / 23:00

 

01) Přidání nového ČK do číselníku ČK nebo oprava existujícího ČK

 

   --> upraveno zadání zboží číslem nebo názvem (před číslem zboží je nutno zadat tečku)

 

 

 

Číselník čárkového kódu

 

Má význam při prodeji zboží ve velkoobchodě nebo i maloobchodě prostřednictvím modulu POS-Pokladní systém.

 

Při zadání nového čárkového kódu se v číselníku ČK doplní název zboží.

 

Čárkový kód lze z číselníku zrušit kliknutím na tlačítko Zrušit. Pro přidání nového kódu použijeme tlačítko +

a zadáme všechny pro nás důležité hodnoty. Stejným způsobem - kliknutím tentokrát na tlačítko Opravit provedeme opravu již zapsaných údajů v číselníku čárkového kódu.

 

Na monitoru se objeví malé okno s údaji aktivní věty, kde je možno opravit číslo zboží, druh obalu a egalizaci

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0