Číselník dodavatelů

Comments (...)

===================================================

CČ: DO

Druh: DO00

Typ: ZS00

Název: Číselník dodavatelů

Soubor: as__DO00

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník dodavatelů

---------------------------------------------------

DO AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc

DO Barva ,,, Byte / index

DO BlobMEMO ,,, BlobMEMO

DO BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO

DO BlobMemoStav ,,, Int32

DO Cislo ,,, Int32 / index ... karta ... číslo dodavatele

DO Cislo32 ,,, ShortString/32 / index

DO Dodavatel ,,, Int32

DO Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název dodavatele

DO NazevASCII ,,, ShortString/32 / index

DO PocetDni ,,, Int32 ... karta ... zásoby požadovány na počet dní

DO Poznamka ,,, ShortString/64

DO Skupina ,,, Int32 / index SkupinaNazev ... WMU_Cislo

DO Stav ,,, Byte / index

DO StavArchivace ,,, Byte ... pregenerovani / index

DO StavPrenosu ,,, Byte / index

DO Zkratka ,,, ShortString/8 / index

DO ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev

DO ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc

DO ZmenaDatumServer ,,, DateTime

DO ZmenaKdo ,,, Byte

DO ZmenaKod ,,, Byte

DO ZmenaPC ,,, Byte

DO ZmenaPocet ,,, Int32

===================================================

 

 

 

2011.11.14a / 00:00

 

001) Číselník dodavatelů / Objednávka

 

    - jako první sloupec doplněno označení akce - pole CelniSazebnik z karty zboží

 

Př.:

 

                                Objednávka za dodavatele: 30580 - UNILEVER                      Strana :      2

                                                                                                               

AKCE               Zboží Název zboží                      Zásoba MJ Balení Obr ObjBal Prodej DenPro Egal Obj.MJ

===============================================================================================================

a33                63212 Kuře/papr+peč.pytlík 35g KN           1425     57  42      0    720     34   25      0

K4                 80174 Perla tip tuk  500g                   1351     75   2    312  14621    696   18   5611

 

 

               Objednávka za dodavatele: 30580 - UNILEVER     Strana :      1

                                                                             

AKCE               Zboží Název zboží                      Obj.MJ

================================================================

K4                 62598 Rama Máslová 250g tuk             10695

 

 

 

2006.12.04c / 17:00

 

002) Číselník dodavatelů

 

    - přepracována Objednávka za dodavatele pomocí SQL (pro NexusDB)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0