Číselník obalů

Comments (...)

===================================================

CČ: OB

Druh: O200

Typ: Z200

Název: Číselník obalů

Soubor: as__O201

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník obalů

Indexy: Cislo

---------------------------------------------------

OB AkcniCenaBezDPH ,,, Currency

OB AkcniCenaSDPH ,,, Currency

OB AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc

OB Barva ,,, Byte / index

OB BlobMEMO ,,, BlobMEMO

OB BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO

OB BlobMemoStav ,,, Int32

OB BruttoVahaSObalemKg ,,, Double

OB CarkovyKod ,,, ShortString/32 / index

OB CelniSazebnik ,,, ShortString/16 / index

OB Cena00 ,,, Currency ... karta ... cena obalu

OB Cena01 ,,, Currency

OB Cena02 ,,, Currency

OB Cena03 ,,, Currency

OB Cena04 ,,, Currency

OB Cena05 ,,, Currency

OB Cena06 ,,, Currency

OB Cena07 ,,, Currency

OB Cena08 ,,, Currency

OB Cena09 ,,, Currency

OB Cena10 ,,, Currency

OB Cena11 ,,, Currency

OB Cena12 ,,, Currency

OB Cena13 ,,, Currency

OB Cena14 ,,, Currency

OB Cena15 ,,, Currency

OB Cena16 ,,, Currency

OB Cena17 ,,, Currency

OB Cena18 ,,, Currency

OB Cena19 ,,, Currency

OB Cena20 ,,, Currency

OB Cena21 ,,, Currency

OB Cena22 ,,, Currency

OB Cena23 ,,, Currency

OB Cena24 ,,, Currency

OB Cena25 ,,, Currency

OB Cena26 ,,, Currency

OB Cena27 ,,, Currency

OB Cena28 ,,, Currency

OB Cena29 ,,, Currency

OB CenaPLC ,,, Currency

OB CenovaSkupina ,,, Int32

OB Cislo ,,, Int32 / index ... karta ... číslo obalu

OB Cislo32 ,,, ShortString/32 / index

OB Currency_01 ,,, Currency

OB Currency_02 ,,, Currency

OB Currency_03 ,,, Currency

OB Currency_04 ,,, Currency

OB Currency_05 ,,, Currency

OB Currency_06 ,,, Currency

OB Currency_07 ,,, Currency

OB Currency_08 ,,, Currency

OB Currency_09 ,,, Currency

OB Currency_10 ,,, Currency

OB Currency_11 ,,, Currency

OB Currency_12 ,,, Currency

OB DesetinnychMist ,,, Int32

OB Dodavatel ,,, Int32 / index

OB Dodavatel1 ,,, Int32

OB Dodavatel10 ,,, Int32

OB Dodavatel2 ,,, Int32

OB Dodavatel3 ,,, Int32

OB Dodavatel4 ,,, Int32

OB Dodavatel5 ,,, Int32

OB Dodavatel6 ,,, Int32

OB Dodavatel7 ,,, Int32

OB Dodavatel8 ,,, Int32

OB Dodavatel9 ,,, Int32

OB Double_01 ,,, Double

OB Double_02 ,,, Double

OB Double_03 ,,, Double

OB Double_04 ,,, Double

OB Double_05 ,,, Double

OB Double_06 ,,, Double

OB Double_07 ,,, Double

OB Double_08 ,,, Double

OB Double_09 ,,, Double

OB Double_10 ,,, Double

OB Double_11 ,,, Double

OB Double_12 ,,, Double

OB DPCAkcniCenaBezDPH ,,, Currency

OB DPCAkcniCenaSDPH ,,, Currency

OB DPCTypCenoveSkupiny00 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny01 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny02 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny03 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny04 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny05 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny06 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny07 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny08 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny09 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny10 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny11 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny12 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny13 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny14 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny15 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny16 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny17 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny18 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny19 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny20 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny21 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny22 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny23 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny24 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny25 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny26 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny27 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny28 ,,, Byte

OB DPCTypCenoveSkupiny29 ,,, Byte

OB DPCVychoziCena ,,, Byte

OB DPH ,,, Byte ... karta ... DPH

OB DPHNakup ,,, Byte

OB Egalizace ,,, Double

OB Egalizace2 ,,, Double

OB HmotnostMJg ,,, Double ... karta ... hmotnost v gramech

OB Int32_01 ,,, Int32

OB Int32_02 ,,, Int32

OB Int32_03 ,,, Int32

OB Int32_04 ,,, Int32

OB Int32_05 ,,, Int32

OB Int32_06 ,,, Int32

OB Int32_07 ,,, Int32

OB Int32_08 ,,, Int32

OB Int32_09 ,,, Int32

OB Int32_10 ,,, Int32

OB Int32_11 ,,, Int32

OB Int32_12 ,,, Int32 ... WMU_Cislo

OB Inventura0KC ,,, Currency

OB Inventura22KC ,,, Currency

OB Inventura5KC ,,, Currency

OB InventuraDatum ,,, DateTime

OB InventuraMJ ,,, Double

OB JKPOV ,,, ShortString/16 / index

OB Katalog ,,, ShortString/32 / index

OB Marze ,,, Double

OB MaxZasoba ,,, Double

OB MinZasoba ,,, Double

OB MJ ,,, ShortString/8 ... karta ... měrná jednotka

OB Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název obalu

OB NazevASCII ,,, ShortString/32 / index + index TypZboziNazevASCII

OB NazevDodavatele ,,, ShortString/32 / index

OB Obal ,,, Int32 ... karta ... láhev

OB Obal2 ,,, Int32

OB ObjednanoMJ ,,, Single / index ObjednanoMJDesc

OB ObjednanoUDodavateleMJ ,,, Single / index ObjednanoUDodavateleMJDesc

OB ObjemM3 ,,, Double

OB PKoef ,,, Double

OB PLU ,,, ShortString/16 / index

OB PocatecniStavDatum ,,, DateTime

OB PocatecniStavMJ ,,, Double

OB PosledniDodavatel ,,, Int32 / index

OB Poznamka ,,, ShortString/64

OB Precislovani ,,, Int32 / index

OB Priznak ,,, Int32 / index

OB ProtokolOShode ,,, ShortString/32

OB Rabat ,,, Double

OB Receptura ,,, Int32

OB RezervovanoMJ ,,, Single / index RezervovanoMJDesc

OB SKP ,,, ShortString/16 / index

OB Skupina ,,, Int32 / index + index SkupinaNazev ... karta ... skupina

OB SlevaOK ,,, Int32

OB Stav ,,, Int32 / index

OB StavArchivace ,,, Byte / index

OB StavPrenosu ,,, Byte / index

OB TrvanlivostDni ,,, Int32

OB TypCenoveSkupiny00 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny01 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny02 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny03 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny04 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny05 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny06 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny07 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny08 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny09 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny10 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny11 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny12 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny13 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny14 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny15 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny16 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny17 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny18 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny19 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny20 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny21 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny22 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny23 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny24 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny25 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny26 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny27 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny28 ,,, Byte

OB TypCenoveSkupiny29 ,,, Byte

OB TypStroje ,,, ShortString/32 / index

OB TypZbozi ,,, Int32 / index + index TypZboziNazevASCII

OB UcetNaklad ,,, Int32 ... karta ... V/TypÚč

OB UcetSklad ,,, Int32 ... karta ... P/TypÚč

OB UcetVynos ,,, Int32

OB Umisteni ,,, Int32 / index

OB Umisteni2 ,,, ShortString/32 / index

OB VychoziCena ,,, Byte

OB ZarukaMesicu ,,, Int32

OB ZasobaDni ,,, Single / index ZasobaDniDesc

OB ZasobaKc ,,, Currency / index ZasobaKcDesc

OB ZasobaMJ ,,, Double / index ZasobaMJDesc ... karta ... zásoba MJ

OB ZasobaNaPocetDni ,,, Int32

OB ZdrojovaCena ,,, Currency / index ZdrojovaCenaDesc

OB Zkratka ,,, ShortString/8 / index

OB ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev

OB ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc

OB ZmenaDatumServer ,,, DateTime

OB ZmenaKdo ,,, Byte

OB ZmenaKod ,,, Byte

OB ZmenaPC ,,, Byte

OB ZmenaPocet ,,, Int32

===================================================

 

 

 

2011.05.05a / 14:00

 

002) Číselník obalů

 

    - cena obalu se uvede ve sloupci Cena 00 a musí být nenulová,

      pokud se nejedná o neevidovaný ztratný obal

 

 

 

2008.08.07b / 16:00

 

001) Číselník obalů

 

    - upraveno generování Sledovaných obalů ve verzi pro FlashFiler

 

 

 

2006.12.17a / 17:00

 

002) Číselník obalů

 

    - je zakázán obal s číslem 0, po ukončení editace číselníku obalů

      se automaticky zruší, pokud existuje

 

 

 

2006.12.04b / 12:00

 

001) Číselník obalů / Sledované obaly

 

    - upraveny obě funkce

 

    - pro maximální urychlení obou SQL na NexusDB doporučujeme v EM doplnit

      následující indexy:

 

      následující indexy platí pro jeden měsíc jednoho typu dokladu - t.j.

      opakujte pro další tabulky (HO,CA,VP,VR,DL,PR,RE) a případně měsíce

      náhradou za HR6CY_FA

 

       drop index if exists HR6CY_FA.DatumDokladu;

       create index DatumDokladu on HR21Y_FA (DatumDokladu);

 

       drop index if exists HR6CY_FA.Obal1;

       create index Obal1 on HR21Y_FA (Obal1);

 

       drop index if exists HR6CY_FA.Obal2;

       create index Obal2 on HR21Y_FA (Obal2);

 

       drop index if exists HR6CY_FA.PocetObalu1;

       create index PocetObalu1 on HR21Y_FA (PocetObalu1);

 

      pro měsíční tabulky řádků skladových dokladů pod NexusDB vytvořené

      od následujícího měsíce se již indexy vytvoří automaticky

 

 

 

2006.11.27a / 10:00

 

001) Sledované obaly

 

    - Číselník obalů / Sledované obaly

 

      - upraveno pro NexusDB2

 

      - lze doplnit i o Obal2 - pouze ve verzi pro NexusDB2

 

 

 

2005.07.04a / 08:00

 

001) Číselník obalů

 

    - doplněno pole Hmotnost [g]

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0