Číselník partnerů

Comments (...)

2003.07.14a / 21:00

 

1) Hruška / Hruška / Číselníky / Číselník partnerů

 

  - Export BlobMemo -> c:\P200BM.TXT

 

    - soubor je možné editovat např. pomocí Notepad.EXE (při zachování struktury)

 

  - Import c:\P200BM.TXT -> BlobMemo

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0