Číselník skupin partnerů

Comments (...)

===================================================

CČ: PS

Druh: PS00

Typ: DBXX

Název: Číselník skupin partnerů

Soubor: as__PS00

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník skupin partnerů

---------------------------------------------------

PS AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc

PS Barva ,,, Byte / index

PS BlobMEMO ,,, BlobMEMO

PS BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO

PS BlobMemoStav ,,, Int32 ... WMU_Cislo

PS Cislo ,,, Int32 / index ... karta ... číslo

PS Cislo32 ,,, ShortString/32 / index

PS Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název

PS NazevASCII ,,, ShortString/32 / index

PS Poznamka ,,, ShortString/64

PS Skupina ,,, Int32 / index SkupinaNazev

PS Stav ,,, Byte / index

PS StavArchivace ,,, Byte / index

PS StavPrenosu ,,, Byte / index

PS Zkratka ,,, ShortString/8 / index

PS ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev

PS ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc

PS ZmenaDatumServer ,,, DateTime

PS ZmenaKdo ,,, Byte

PS ZmenaKod ,,, Byte

PS ZmenaPC ,,, Byte

PS ZmenaPocet ,,, Int32

===================================================

 

 

 

Číselník skupin partnerů

 

Zde můžeme definovat libovolný počet skupin partnerů. Se skupinou partnerů se poté pracuje specifickým způsobem, který lze nastavit v číselníku partnerů.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0