Číselník skupin zboží

Comments (...)

===================================================

CČ: ZS

Druh: ZS00

Typ: ZS00

Název: Číselník skupin zboží

Soubor: as__ZS01

Funkce: Servis / Číselníky / Číselník skupin zboží

---------------------------------------------------

ZS AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc

ZS Barva ,,, Byte / index

ZS BlobMEMO ,,, BlobMEMO

ZS BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO

ZS BlobMemoStav ,,, Int32

ZS Cislo ,,, Int32 / index ... karta ... číslo

ZS Cislo32 ,,, ShortString/32 / index

ZS Dodavatel ,,, Int32 ... karta ... dodavatel

ZS Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název

ZS NazevASCII ,,, ShortString/32 / index

ZS PocetDni ,,, Int32 ... karta ... počet dní

ZS Poznamka ,,, ShortString/64

ZS Skupina ,,, Int32 / index SkupinaNazev ... karta ... skupina

ZS Stav ,,, Byte / index ... karta ... BON

ZS StavArchivace ,,, Byte ... pregenerovani / index ... karta ... tisk

ZS StavPrenosu ,,, Byte / index

ZS Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... WMU_Cislo

ZS ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev

ZS ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc

ZS ZmenaDatumServer ,,, DateTime

ZS ZmenaKdo ,,, Byte

ZS ZmenaKod ,,, Byte

ZS ZmenaPC ,,, Byte

ZS ZmenaPocet ,,, Int32

===================================================

 

 

 

2011.11.14a / 00:00

 

001) Číselník skupin zboží / Objednávka

 

    - jako první sloupec doplněno označení akce - pole CelniSazebnik z karty zboží

 

Př.:

 

                                  Objednávka za skupinu zboží: 1 - OVOCE                        Strana :      1

                                                                                                               

AKCE               Zboží Název zboží                      Zásoba MJ Balení Obr ObjBal Prodej DenPro Egal Obj.MJ

===============================================================================================================

A41                11147 Jablka červená,70+,PL                  107      8   0      0   5831    278   13      0

 

 

 

2006.12.04c / 17:00

 

001) Číselník skupin zboží

 

    - přepracována Objednávka za skupinu zboží pomocí SQL (pro NexusDB)

 

 

 

1999.12.08b

 

 02) doplnena funkce Servis / Databaze / Skupiny zbozi

 

     ---> Objednavka za skupinu

 

          - lze zvolit aktualni / minuly / predminuly tyden

            pokud se zada 0, tyden se nebere

          - tyden se bere jako 7 dni, pouze aktualni tyden jak

            aktualni pocet dni (podle data)

 

 

 

Číselník skupin zboží/služeb/materiálu

 

Zde můžeme definovat libovolný počet skupin zboží. Se skupinou zboží se poté pracuje specifickým způsobem, který lze nastavit v číselníku zboží, služeb a materiálu.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0