Číselník zakázek

Comments (...)

Číselník zakázek

 

V panelu Číselník zakázek zadáme jedno až třímístný číselný kód jednotlivých zakázek a jejich slovní výstižné označení. Do pole Poznámka můžeme napsat údaj blíže charakterizující danou zakázku.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0