Číselník zboží

Comments (...)

2008.10.17a / 12:00

 

001) Číselník zboží - karta zboží

 

    - v záložce Základ vpravo dole v části Pekárna doplněno pole

 

      Pořadí - odpovídá datovému poli Int32_09

 

      pro nastavení pořadí, ve kterém se zboží nabízí v objednávce

 

      může nabývat hodnot 0 až 99999999

 

      doporučujeme pořadí nastavit např.

 

      101000

      102000

      ...

 

      aby bylo možné jednoduše změnit pořadí bez nutnosti přečíslování

      (např. pokud se má původně 2. výrobek) nabízet v objednávce před 1.,

      stačí změnit pořadí např. na 100500

 

 

 

2008.05.03b / 08:00

 

001) Pekárna

 

    - v číselníku zboží se pro každý výrobek v kartě výrobku v Ceny / Cena00

      eviduje aktuální výrobní cena výrobku bez DPH jako výsledek kalkulace

      zvolené receptury

 

      Cena00 se použije pro ocenění výrobků přijímaných na sklad na základě

      podkladů pro výrobu

 

      při nastavení nebo změně čísla receptury je nutné v recepturách pro

      zvolenou recepturu spustit funkci Kalkulace (totožná v seznamu receptur

      pro zvolenou recepturu i v seznamu surovin pro recepturu) - tím dojde

      ke kalkulaci výrobní ceny výrobku součtem aktuálních cen jednotlivých

      surovin - použije se Cena01 nastavená u suroviny jako aktuální cena

      suroviny

 

 

 

2008.05.02b / 18:00

 

001) Pekárna

 

    - číselník zboží - doplněno pole Hromadný výrobek (pole Int32_10 v SQL):

 

      pro hromadné zboží, které je distribuováno po obalech, se nastaví 1

 

      toto zboží bude potom v tisku Rozvozová linka uvedeno za rozvoz jako

      první v počtech kusů výrobků i obalů

 

      v záložce Základ v části Pekárna

 

 

 

2005.05.27c / 12:00

 

01) Výběr z číselníku zboží - neplatí pro uživatele 112016

 

   - zobrazují se sloupce:

 

     Číslo

     Název

     MJ

     Skupina

     Zkratka

 

   - další zobrazené údaje pro zvolený řádek:

 

     - POS (v dokladu pokladny):

 

       Cena 02

       MJ

       Měrná cena MC

       Zásoba MJ

 

     - mimo POS:

 

       Zásoba MJ

       Zásoba Kč

       Zdrojová cena

       Zásoba dní

       Cena 01

       Cena 02

       MJ

       Marže M%

 

 

 

2004.12.10a / 11:00

 

01) Servis / Data / Číselníky / Zboží

 

   - nové akce oprávnění

 

     7176 - Z - Změnit minimální zásoba

     7177 - Z - Změnit kritická zásoba

 

   - Změnit minimální zásoba

 

     - hromadná změna z Původní hodnoty na Novou hodnotu pro všechna zboží,

       mění se jen u zboží, kde souhlasí Původní hodnota

 

   - Změnit kritická zásoba

 

     - hromadná změna z Původní hodnoty na Novou hodnotu pro všechna zboží,

       mění se jen u zboží, kde souhlasí Původní hodnota

 

 

 

2003.08.23a / 09:00

 

02) Servis / Test zboží x skupiny zboží

 

   - akce oprávnění 2103

   - Seznam zboží s nulovou skupinou

   - Seznam zboží s neexistující skupinou

   - Seznam nepoužitých skupin zboží

 

04) Servis / Test zboží x čárkový kód

 

   - akce oprávnění 2105

   - Seznam čárkových kódů s nulovým nebo neexistujícím zboží

   - Seznam zboží s neexistujícím čárkovým kódem

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0