Číselníky - pořízení

Comments (...)

2010.02.19a / 00:00

 

005) POS - počáteční vytvoření číselníků

 

    - ideální je vytvořit seznam zboží v tabulkovém kalkulátoru - např. v

      StarOffice Calc nainstalovaném na ASUS eee Top

 

 

 

FAQ - Pořízení základních číselníků - zboží, skupin zboží a EANů

 

Jde o 3 základní číselníky nezbytné pro prodej a nákup.

 

V číselníku zboží - dostupný přes:

 

Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu

 

nebo klávesovou zkratkou Ctrl + F9

 

je uveden veškerý sortiment zboží.

 

Číslo zboží je interní - jde o číslo 1 - 99999999.

 

Před pořízením tohoto číselníku při zahájení prodeje je

vhodné sortiment zboží rozčlenit do skupin podobných

vlastností -  ty jsou uloženy v číselníku skupin zboží,

dostupném přes:

 

Servis / Číselníky / Číselník skupin zboží

 

Číslo skupiny zboží je interní - jde o číslo 1 - 99999999.

 

Je vhodné a užitečné, když je číslo skupiny zboží součástí

čísla zboží pro jeho snadné rozlišení už na úrovni čísla zboží.

 

Pokud stačí 90 skupin zboží, může být zvoleno číslování

zboží např.:

 

ssppp

 

kde ss je skupina zboží 10-99 (dvojmístné číslo)

   ppp je pořadové číslo zboží ve skupině 000-999

 

Potom bude číselník skupin zboží obsahovat skupiny 10-99

a číselník zboží zboží 10000 - 99999.

 

Číselník EANů obsahuje seznam čárkových kódů napojených

na zboží - je dostupný přes:

 

Servis / Číselníky / Číselník čárkového kódu

 

Je nutné jej naplnit v případě, že má být k prodeji

použity čárkové kódy.

 

Všechny 3 číselníky je možné při zahájení prodeje

naplnit na jednom místě následujícím postupem:

 

1) pomocí klávesové zkratky Alt + F9 vyvoláte okno

 

  Nové zboží/služba/materiál

 

  funkce je dostupná také přes:

 

  Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu

 

  volbou funkce Nové/A

 

2) Nejprve doporučujeme vytvořit číselník skupin zboží tak,

  že použijete funkce Přidej skupinu po naplnění pole

  Číslo a Název číslem a názvem skupiny zboží

 

3) Pokud máte nějaký seznam zboží a máte již zboží ručně

  očíslováno, můžete ho do číselníků doplnit následujícím

  postupem:

 

  ve skupině Přímé zadání požadovaného čísla zboží zadejte

  do pole Číslo zboží požadované číslo a vpravo vyplňte

  nejdůležitější další údaje o zboží:

 

  Název zboží ... 32 znaků

 

  MJ ... měrná jednotka, např. ks, kg, 8 znaků

 

  DPH ... 0 = 0%, 1 = snížená sazba DPH 10%, 2 = základní sazba DPH 20%

 

  Cena02 (prodejní s DPH) ... prodejní cena v Kč/MJ včetně DPH

 

  Skupina ... skupinu vyberte vlevo v Seznamu skupin zboží

 

  EAN ... čárkový kód, je možné jej sejmout i s českou diakritikou

          při zapnuté české klávesnici

 

  nyní stiskněte:

 

  Nové zboží - přímo

 

  do číselníku zboží i číselníku čárkových kódů se zapíší

  nastavené hodnoty a zobrazí se informační okno o přidání

  zboží

 

4) Pokud tvoříte číselníky postupně, použijte následující postup:

 

  vlevo v Seznamu skupin zboží zvolte požadovanou skupinu,

  případně doplňte novou

 

  vpravo ve skupině Číslo zboží tvořeno z: zvolte:

 

  0 ... libovolné číslo zboží, bez ohledu na skupinu

  2 ... skupina + 2 místa, Př.:   1001-  1099 pro skupinu 10

  3 ... skupina + 3 místa, Př.:  10001- 10099 pro skupinu 10

  4 ... skupina + 4 místa, Př.: 100001-100099 pro skupinu 10

 

  stiskněte tlačítko

 

  =>

 

  a vyčkejte, dokud pod tímto tlačítkem nezmizí červeně Moment

 

  a v poli Seznam koncových položek v dané skupině se zobrazí

  seznam čísel zboží ve zvolené skupině zboží, pro které je

  následující číslo zboží v pořadí volné

 

  pokud tuto funkci budete používat systematicky, nabídne se Vám

  vždy poslední číslo zboží ve skupině a nově přidané zboží

  bude mít číslo o jedničku vyšší (např. 1001, 1002, 1003, ...)

 

  klikněte na řádek se zbožím

 

  vpravo nahoře v okně vyplňte nejdůležitější další údaje o zboží:

 

  Název zboží ... 32 znaků

 

  MJ ... měrná jednotka, např. ks, kg, 8 znaků

 

  DPH ... 0 = 0%, 1 = snížená sazba DPH 10%, 2 = základní sazba DPH 20%

 

  Cena02 (prodejní s DPH) ... prodejní cena v Kč/MJ včetně DPH

 

  Skupina ... skupinu vyberte vlevo v Seznamu skupin zboží

 

  EAN ... čárkový kód, je možné jej sejmout i s českou diakritikou

          při zapnuté české klávesnici

 

  nyní stiskněte:

 

  Nové zboží - ve skupině

 

  do číselníku zboží i číselníku čárkových kódů se zapíší

  nastavené hodnoty a zobrazí se informační okno o přidání

  zboží

 

Číselníky Vám také můžeme vytvořit na zakázku z dodaných

podkladů v elektronické podobě např. z textových nebo Excelových

seznamů, DBF tabulek z jiných programů a pod.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0