Číselníky

Comments (...)

2014.03.13a / 00:00

 

001) Servis / Data / Číselníky / Mzdy

 

    - další postupy doporučuji provést až po úspěšném vygenerování mezd za 2/2014

 

      tuto nebo novější verzi programu nainstalujte na všechny počítače pro zpracování mezd (tam, kde se aktualizují

      střediska kmenová a výplatní v kartách zaměstnanců, tam kde se generuje XML pro zaúčtování)

 

    - doplněna záložka a funkce pro nastavení mzdových středisek 9xxx

 

      Nastavení středisek 9xxx

 

      - tuto funkci jednorázově spusťte

 

      - Oprávnění: 8820 Servis/Data/Číselníky/Mzdy - Nastavení středisek 9xxx

 

      - ze středisek 1-999 (xxx) s neprázdným polem Zkratka se doplní střediska 9xxx pro účetnictví

 

      - případné chybějící středisko 9xxx doplňte do číselníku středisek ručně a v Mzdy / Číselníky / Číselník středisek

        mu potom doplňte všechna povinná pole

 

    - mzdy budou stále používat střediska 1-999 (pravé 3 číslice z 9xxx), do účetnictví přenášená jako 9xxx

 

      účetní střediska 9001-9999 (9xxx), jako STRK/STRV v karté zaměstnance použijte 001-999 (xxx) jako doposud

 

    - Mzdy / Číselníky / Číselník středisek

 

      - nabídnou se přímo střediska 9xxx

 

    - ve mzdách je středisko uvedeno v kartě zaměstnance v záložce Pracovní zařazení:

 

      - Středisko kmenové - pole STRK

 

      - Středisko výplatní - pole STRV

 

      - u obou je použíto původní číslování xxx

 

        - na mzdových sestavách se pracuje s původním trojmístným střediskem xxx

 

        - v XML pro zaúčtování mezd se použije nové účetní středisko 9xxx

 

      - při zaúčtování v XML se nejprve středisko kmenové STRK transformuje na (jinak zůstává původní s přičtením 9000):

 

        - HP:        

 

          101 - 104 na 100

          201 - 206 na 200

          301 - 302 na 300

          401 - 402 na 400

 

        - HR:        

 

          010       na 10

          030       na 30

 

          110 - 131 na  3

          132       na  1

          133 - 134 na  3

          140       na  7

          141 - 142 na  1

          150       na  3

          160       na  7

          170       na  7

          180       na  2

 

          210 - 250 na  4

          260       na 20

 

          310       na  5

          320       na  5

          330       na  5

          331       na  5

          340       na  5

 

          410       na  6

          420       na  6

          431       na  6

          440       na  6

          442       na  6

          450       na  6

 

 

 

2009.03.19a / 12:00

 

002) Mzdy

 

    - Mzdy / Číselníky

 

      - funkce

 

        Generování 912 - 2009/3 [93]

 

        připravena pro rok 2009 (za rok 2008)

   

003) Mzdy

 

    - Mzdy / Číselníky

 

      - funkce

 

        Přeplatek daně z příjmu 2008 - Sestava

 

        připravena pro rok 2009 (za rok 2008)

 

 

 

2009.01.29b / 01:00

 

001) Mzdy / Číselníky

 

    - nová funkce a oprávnění: 8678 MZDY - Doplnění roku narození NARP

 

      funkce projde karty všech zaměstnanců a do pole NARP nastaví datum narození

      z rodného čísla

 

      funkci je možné použít opakovaně, doplňuje vždy pouze doposud nenastavené

      datumy narození

 

      od této verze programu se datum narození aktualizuje při změně karty

      zaměstnance

 

 

 

Číselníky

 

V této záložce modulu mzdy jsou soustředěny základní číselníky, především Číselník složek mezd a pro větší firmy také číselník středisek.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0