Číselníky

Comments (...)

2014.12.22a / 00:00

 

001) Servis / Data / Číselníky

 

    - vpravo přidána záložka C. Č. Zboží (Centrální Číselník Zboží)

 

    - doplněna funkce a oprávnění:

 

      8827 Data - Číselníky - C. Č. Zboží - Import CSV dodavatel

 

    - zatím dokončena fáze I.

 

    - import je proveden do číselníku zboží agendy

 

    - zvolí se vstupní CSV soubor

 

    - CSV soubor musí být v kódování Windows-1250, pole oddělená středníky,

      středník se nesmí vyskytovat v textových polích

 

      textová pole mohou být samostatně nebo v apostrofech nebo v uvozovkách

 

    - kontrolní opis je proveden do souboru \TEMP\dodcsv.txt

 

    - Př. vstupni věty CSV souboru:

 

10002;40545;Gornicky, s.r.o.;111;Klobása Csabai Snäck;190,00;274;Trvanlivé fermentované masné výrobky;Kaiser Food Kft.- Vágóhíd út 60, 5000 Szolnok

 

    - pole vstupni věty:

 

    2  1:[10002]

    2  2:[40545]

    2  3:[Gornicky, s.r.o.]

    2  4:[111]

    2  5:[Klobása Csabai Snäck]

    2  6:[190,00]

    2  7:[274]

    2  8:[Trvanlivé fermentované masné výrobky]

    2  9:[Kaiser Food Kft.- Vágóhíd út 60, 5000 Szolnok]

    2 10:[]

 

    - pole 1, 2 a 4 (A, B a D) musí být celočíselná

 

    - pole 6 a 7 (F a G) musí být číselná, oddělovač desetin tečka nebo čárka

 

    - pole 10 (J) nemusí být vyplněno, pak se bere jako prázdné

 

    - pokud je zboží do číselníku zboží doplněno a není jen podle čísla zboží

      aktualizováno, je nutné doplnit v kartě zboží všechny další důležité údaje

      (DPH, EAN, ...)

 

    - import bude trvat cca. 1 sekundu pro jedno zboží, textová pole jsou

      do karty zboží zapisována přes BlobMemo pole

 

    - použití nových polí v číselníku zboží (v kartě v záložce Doplněk vpravo dole):

 

      - sloupec 2 (B) - celočíselné pole Dodavatel ... Číslo dodavatele

                                                       toto pole používá jen drogerie HD

                                                       pole je indexované a bude sloužit

                                                       pro výběr zboží za dodavatele

 

        Název dodavatele (SKP, 16 znaku)

 

      - sloupec 3 (C) - textové pole SKP, 16 znaků ... Název dodavatele

 

        Název dodavatele

 

      - sloupec 4 (D) - číselné pole BruttoVahaSObalemKg ... Číslo výrobku u dodavatele

 

        Číslo výrobku dodavatele

 

      - na POS budou všechna 3 pole bez možnosti změny

 

 

 

2012.01.27b / 15:00

 

001) Doplněno logování hledaného řetězce při výběru z číselníků zboží a partnerů.

 

 

 

2006.03.29b / 14:00

 

002) Číselníky

 

    - při založení nového číselníku nebo otevření již existujícího prázdného

      číselníku se do číselníku implicitně doplní věta

 

      123456 - ZRUS

 

      z důvodu výběrů z číselníku

 

 

 

Číselníky

 

Každý číselník (seznam) má nahoře vodorovnou lištu s uvedením názvů položek databáze (sloupců číselníku) a vlevo potom svislou lištu. Kliknutím na svislou lištu vedle požadovaného řádku nebo na libovolné pole (sloupec) vybraného řádku označíme zvolený řádek (položku číselníku, seznamu). Ve svislé liště vedle zvoleného řádku se objeví šipka, která ukazuje na označený řádek a zvolené pole v řádku se barevně odliší.

 

Pohyb po větách číselníku

 

K pohybu po jednotlivých větách (řádcích) číselníku můžeme zvolit několik způsobů. Můžeme využít tlačítka umístěná nad seznamem vět číselníku, pohyb umožňují rovněž kurzorové klávesy (šipka nahoru a dolů) na klávesnici počítače, do libovolného pole zvolené věty lze rovněž umístit kurzor myši.  Požadovanou větu poté otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném poli zvolené věty nebo potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované věty.

 

Editace vět číselníku

 

Způsob doplňování a úprav údajů v číselnících se liší podle typu číselníků. Méně obsažné číselníky (typy dokladů, střediska, zakázky atd.) se otevřou na monitoru v podobě tabulky, údaje charakteristické pro jednotlivé věty číselníku jsou obsahem řádků tabulky a doplňují se přímo do těchto řádků.

V horní části má každý číselník vodorovnou lištu s označením položek databáze (jednotlivých sloupců), levá svislá lišta slouží k označení jednotlivých řádků seznamu, vpravo je umístěna svislá posuvná lišta pro pohyb po databázi. K pohybu po databázi můžete použít také  myš nebo kurzorové klávesy na klávesnici.

Nad lištou vlevo jsou umístěna další funkční tlačítka, první čtyři zleva jsou určena pro pohyb po databázi, další slouží k editaci číselníku.

Po stisku tlačítka + se otevře prázdný řádek v databázi, do něhož můžeme zadat novou větu a vyplnit všechny potřebné údaje,

tlačítko - slouží k odstranění řádku (věty) z databáze. Další tlačítka jsou určena k potvrzení změněných údajů v jednotlivých řádcích databáze.

Práci s číselníkem ukončíme kliknutím na nápis Konec v levém horním rohu okna nebo stiskem klávesy Esc.

 

Rozsáhlejší databáze (číselníky) mají při samostatném otevření číselníku v pravé části okna umístěna tlačítka pro další funkce:

- Hledání podle čísla a Hledání podle jména - myší zatrhneme zaškrtávací políčko před požadovaným druhem hledání a pak začneme psát první znaky (číslice nebo písmena), kurzor v seznamu automaticky přeskakuje na první řádek (větu), který vyhovuje doposud zadaným znakům.

 

- Nová věta v databázi - tlačítko Nový/R a Nový/A - slouží k přidání nové věty do databáze, otevře se nové okno se záložkami, v nichž postupně vyplňujeme potřebné údaje.

 

- Zrušit větu v databázi - najedeme kurzorem na řádek s větou, kterou chceme zrušit a klikneme na tlačítko Zrušit. Po potvrzení je věta z databáze odstraněna.

 

- Opravit větu v databázi - opět zvolíme kurzorem řádek s větou, jejíž údaje chceme opravit. Větu otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném poli zvolené věty nebo potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované věty. Otevře se nové okno s údaji vyplněnými v této větě databáze, můžeme listovat mezi jednotlivými záložkami a požadované údaje opravit.

 

Výběr z číselníků při práci s programem

Většinu číselníků lze vyvolat při pořizování dokladů buď pomocí tlačítka v pravé části zadávaného pole - tři tečky nebo  šipka, nebo klávesou F9 či F10. Po zvolení příslušného číselníku (seznamu) při práci s programem se objeví okno obsahující některé řádky číselníku. Po jednotlivých řádcích se pohybujeme buď myší, šipkami z klávesnice nebo zadáme na klávesnici počáteční písmena nebo číslice hledané položky číselníku (podle zvoleného druhu třídění). Zadaný hledaný řetězec se vypisuje do pole nad řádky číselníku a zároveň se podle něj omezuje výběr vět v číselníku. Ve všech výběrech lze pomoci klaves <Ctrl>+<C> zrušit doposud zadaný řetězec.

Kurzor v seznamu automaticky skáče na první řádek (větu) vyhovující zadaným znakům, správně vybranou hodnotu převezmeme do dokladu potvrzením klávesou Enter.

 

Číselníky v programu manas plní dvě funkce. Slouží k usnadnění práce při vyplňování opakujících se hodnot (např. číselník kódů DPH) nebo umožňují přizpůsobení vlastností programu potřebám uživatele (číselník typů dokladů, číselník středisek ...)

 

Číselníky můžeme rozdělit na globální, jejichž obsah využívá více modulů programu manas (sem patří např. Číselník partnerů, ) a číselníky speciální, využívané pouze jedním modulem ekonomického systému manas (např. Účtová osnova v účetnictví ...).

 

Každý číselník (i seznam) má nahoře vodorovnou lištu s uvedením názvů položek databáze (sloupců číselníku) a vlevo potom svislou lištu. Kliknutím na svislou lištu vedle požadovaného řádku nebo na libovolné pole (sloupec) vybraného řádku označíme zvolený řádek (položku číselníku, seznamu). Ve svislé liště vedle zvoleného řádku se objeví šipka, která ukazuje na označený řádek a zvolené pole v řádku se barevně odliší.

 

Pohyb po větách číselníku

K pohybu po jednotlivých větách (řádcích) číselníku můžeme zvolit několik způsobů. Můžeme využít levá čtyři tlačítka umístěná nad seznamem vět číselníku, pohyb umožňují rovněž kurzorové klávesy (šipka nahoru a dolů) na klávesnici počítače, do libovolného pole zvolené věty lze rovněž umístit kurzor myši.  Požadovanou větu poté otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném poli zvolené věty nebo potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované věty.

 

Editace vět číselníku

Způsob doplňování a úprav údajů v číselnících se liší podle typu číselníků. Méně obsažné číselníky (typy dokladů, střediska, zakázky atd.) se otevřou na monitoru v podobě tabulky, údaje charakteristické pro jednotlivé věty číselníku jsou obsahem řádků tabulky a doplňují se přímo do těchto řádků.

V horní části má každý číselník vodorovnou lištu s označením položek databáze (jednotlivých sloupců), levá svislá lišta slouží k označení jednotlivých řádků seznamu, vpravo je umístěna svislá posuvná lišta pro pohyb po databázi. K pohybu po databázi můžete použít také  myš nebo kurzorové klávesy na klávesnici.

Nad lištou vlevo jsou umístěna další funkční tlačítka, první čtyři zleva jsou určena pro pohyb po databázi, další slouží k editaci číselníku.

Po stisku tlačítka + se otevře prázdný řádek v databázi, do něhož můžeme zadat novou větu a vyplnit všechny potřebné údaje,

tlačítko - slouží k odstranění řádku (věty) z databáze. Další tlačítka jsou určena k potvrzení změněných údajů v jednotlivých řádcích databáze.

Práci s číselníkem ukončíme kliknutím na nápis Konec v levém horním rohu okna nebo stiskem klávesy Esc.

 

Rozsáhlejší databáze (číselníky) mají při samostatném otevření číselníku v pravé části okna umístěna tlačítka pro další funkce:

- Hledání podle čísla a Hledání podle jména - myší zatrhneme zaškrtávací políčko před požadovaným druhem hledání a pak začneme psát první znaky (číslice nebo písmena), kurzor v seznamu automaticky přeskakuje na první řádek (větu), který vyhovuje doposud zadaným znakům.

- Nová věta v databázi - tlačítko Nový/R a Nový/A - slouží k přidání nové věty do databáze, otevře se nové okno se záložkami, v nichž postupně vyplňujeme potřebné údaje.

- Zrušit větu v databázi - najedeme kurzorem na řádek s větou, kterou chceme zrušit a klikneme na tlačítko Zrušit. Po potvrzení je věta z databáze odstraněna.

- Opravit větu v databázi - opět zvolíme kurzorem řádek s větou, jejíž údaje chceme opravit. Větu otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném poli zvolené věty nebo potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované věty. Otevře se nové okno s údaji vyplněnými v této větě databáze, můžeme listovat mezi jednotlivými záložkami a požadované údaje opravit.

 

Výběr z číselníků při práci s programem

Většinu číselníků lze vyvolat při pořizování dokladů buď pomocí tlačítka tři tečky nebo šipka v pravé části zadávaného pole nebo klávesou F9 či F10. Po zvolení příslušného číselníku (seznamu) při práci s programem se objeví okno obsahující některé řádky číselníku. Po jednotlivých řádcích se pohybujeme buď myší, šipkami z klávesnice nebo zadáme na klávesnici počáteční písmena nebo číslice hledané položky číselníku (podle zvoleného druhu třídění). Zadaný hledaný řetězec se vypisuje do pole nad řádky číselníku a zároveň se podle něj omezuje výběr vět v číselníku.

Ve všech výběrech lze pomoci klaves <Ctrl>+<C> zrušit doposud zadaný řetězec.

Kurzor v seznamu automaticky skáče na první řádek (větu) vyhovující zadaným znakům, správně vybranou hodnotu převezmeme do dokladu potvrzením klávesou Enter.

 

 

 

Číselníky

 

Číselníky v programu manas plní dvě funkce. Slouží k usnadnění práce při vyplňování opakujících se hodnot (např. číselník kódů DPH) nebo umožňují přizpůsobení vlastností programu potřebám uživatele (číselník typů dokladů, číselník středisek ...)

 

Číselníky můžeme rozdělit na globální, jejichž obsah využívá více modulů programu manas (sem patří např. Číselník partnerů, ) a číselníky speciální, využívané pouze jedním modulem ekonomického systému manas (např. Číselníky v účetnictví ...).

 

 

 

Práce s číselníky

 

Číselníky v programu manas plní dvě funkce. Slouží k usnadnění práce při vyplňování opakujících se hodnot (např. číselník kódů DPH) nebo umožňují přizpůsobení vlastností programu potřebám vaší firmy (číselník typů dokladů, číselník středisek ...)

Každý číselník (seznam) má nahoře vodorovnou lištu s uvedením názvů položek databáze (sloupců číselníku) a vlevo potom svislou lištu. Kliknutím na svislou lištu vedle požadovaného řádku nebo na libovolné pole (sloupec) vybraného řádku označíme zvolený řádek (položku číselníku, seznamu). Ve svislé liště vedle zvoleného řádku se objeví šipka, která ukazuje na označený řádek a zvolené pole v řádku se barevně odliší.

 

1. Pohyb po větách číselníku

 

K pohybu po jednotlivých větách (řádcích) číselníku můžeme zvolit několik způsobů. Můžeme využít levá čtyři tlačítka  umístěná nad seznamem vět číselníku, pohyb umožňují rovněž kurzorové klávesy (šipka nahoru a dolů) na klávesnici počítače, do libovolného pole zvolené věty lze rovněž umístit kurzor myši.  Požadovanou větu poté otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném poli zvolené věty nebo potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované věty.

 

2. Editace vět číselníku

 

Způsob doplňování a úprav údajů v číselnících se liší podle typu číselníků. Méně obsažné číselníky (typy dokladů, střediska, zakázky atd.) se otevřou na monitoru v podobě tabulky, údaje charakteristické pro jednotlivé věty číselníku jsou obsahem řádků tabulky a doplňují se přímo do těchto řádků.

V horní části má každý číselník vodorovnou lištu s označením položek databáze (jednotlivých sloupců), levá svislá lišta slouží k označení jednotlivých řádků seznamu, vpravo je umístěna svislá posuvná lišta pro pohyb po databázi. K pohybu po databázi můžete použít také  myš nebo kurzorové klávesy na klávesnici.

Nad lištou vlevo jsou umístěna další funkční tlačítka, první čtyři zleva jsou určena pro pohyb po databázi, další slouží k editaci číselníku.

Po stisku tlačítka + se otevře prázdný řádek v databázi, do něhož můžeme zadat novou větu a vyplnit všechny potřebné údaje,

tlačítko - slouží k odstranění řádku (věty) z databáze. Další tlačítka jsou určena k potvrzení změněných údajů v jednotlivých řádcích databáze.

 

Práci s číselníkem ukončíme kliknutím na nápis Konec v levém horním rohu okna nebo stiskem klávesy Esc.

 

Rozsáhlejší databáze (číselníky) mají při samostatném otevření číselníku v pravé části okna umístěna tlačítka pro další funkce:

 

- Hledání podle čísla a Hledání podle jména - myší zatrhneme zaškrtávací políčko před požadovaným druhem hledání a pak začneme psát první znaky (číslice nebo písmena), kurzor v seznamu automaticky přeskakuje na první řádek (větu), který vyhovuje doposud zadaným znakům.

 

- Nová věta v databázi - tlačítko Nový/R a Nový/A - slouží k přidání nové věty do databáze, otevře se nové okno se záložkami, v nichž postupně vyplňujeme potřebné údaje.

 

- Zrušit větu v databázi - najedeme kurzorem na řádek s větou, kterou chceme zrušit a klikneme na tlačítko Zrušit. Po potvrzení je věta z databáze odstraněna.

 

- Opravit větu v databázi - opět zvolíme kurzorem řádek s větou, jejíž údaje chceme opravit. Větu otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném poli zvolené věty nebo potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované věty. Otevře se nové okno s údaji vyplněnými v této větě databáze, můžeme listovat mezi jednotlivými záložkami a požadované údaje opravit.

 

3. Výběr z číselníků při práci s programem

Většinu číselníků lze vyvolat při pořizování dokladů buď pomocí tlačítka   (tři tečky) nebo  (šipka) v pravé části zadávaného pole nebo klávesou F9 či F10. Po zvolení příslušného číselníku (seznamu) při práci s programem se objeví okno obsahující některé řádky číselníku. Po jednotlivých řádcích se pohybujeme buď myší, šipkami z klávesnice nebo zadáme na klávesnici počáteční písmena nebo číslice hledané položky číselníku (podle zvoleného druhu třídění). Zadaný hledaný řetězec se vypisuje do pole nad řádky číselníku a zároveň se podle něj omezuje výběr vět v číselníku.

 

Ve všech výběrech lze pomoci klaves <Ctrl>+<C> zrušit doposud zadaný řetězec.

Kurzor v seznamu automaticky skáče na první řádek (větu) vyhovující zadaným znakům, správně vybranou hodnotu převezmeme do dokladu potvrzením klávesou Enter.

 

Použití kláves F9 a F10 je zablokováno, jestliže do pole zadáme neexistující číselný kód (např. účet 211011, který není zadán v účtové osnově) a potvrdíme ho klávesou Enter. V takovém případě je možno pro otevření číselníku použít tlačítko  (šipka) napravo od zadávaného pole nebo číselník otevřít kombinací kláves Alt a šipka dolů (informace se objeví ve žlutém poli po stisku klávesy F9 nebo F10). Následný výběr provedeme posunutím kurzorovými klávesami nebo myší a potvrdíme klávesou ENTER. Při další práci s číselníky (bez předchozího špatného zadání) lze samozřejmě opět pro výběr použít klávesu F9 nebo F10.

 

 

 

Obecné číselníky

 

1. Číselník aut

 

vytvoříme, pokud evidenci aut včetně řidičů a závozníků potřebujeme pro svou interní potřebu případně pro uvedení řidičů na dokladu.

 

Kliknutím na tlačítko "+" otevřeme novou větu (řádek v databázi) a do ní zapíšeme potřebné údaje. Číselník vytiskneme kliknutím na tlačítko "Tisk".

 

2. Číselník čárkového kódu

 

Má význam při prodeji zboží ve velkoobchodě nebo i maloobchodě prostřednictvím modulu POS-Pokladní systém.

 

Při zadání nového čárkového kódu se v číselníku ČK doplní název zboží.

 

Čárkový kód lze z číselníku zrušit kliknutím na tlačítko Zrušit. Pro přidání nového kódu použijeme tlačítko +

a zadáme všechny pro nás důležité hodnoty. Stejným způsobem - kliknutím tentokrát na tlačítko Opravit provedeme opravu již zapsaných údajů v číselníku čárkového kódu.

 

Na monitoru se objeví malé okno s údaji aktivní věty, kde je možno opravit číslo zboží, druh obalu a egalizaci.

 

3. Číselník obcí ČR

 

Obsahuje seznam 14.461 obcí ČR - bude použit jednak pro doplnění v číselníku partnerů a pro řešení rozvozů a rozborů,

mimo jiných údajů obsahuje:

 

- vzdušná vzdálenost obce z Ostravy, Uherského Brodu a Brna ---> lze posoudit vhodnost závozu z distribučního místa

- silniční vzdálenosti - doplní se

- počet obyvatel a počet podnikatelů (cca odpovídající) pro posouzení velikosti obce

- čtverec 10/25/50/100 - každá obec je zařazena do čtverce o hraně 10/25/50/100 km

(přesnost +/- 200 m !!!) pro jeden z možných algoritmů řešení rozvozů

 

Při tisku  tisknou se pouze vybrané věty

 

- zobrazeny doplňující údaje

- lze hledat podle jména, čísla i PSČ - i podle části zleva (např. pouze řetězec 687)

 

4. Číselník uživatelů

 

Pro každého uživatele lze nastavit rozlišení, zda je nebo není (může být):

- dealer

- scaner

- vychystávač

- vychystávač 2

- dispečer

- transfer

- expedient

 

Při výběru při pořizování dokladu se nabídnou odpovídající  uživatelé.

 

5. Číselník skupin zboží

 

Zde můžeme definovat libovolný počet skupin zboží. Se skupinou zboží se poté pracuje specifickým způsobem

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0