ČSSZ XML

Comments (...)

2012.07.19c / 11:00

 

002) Mzdy - Přihláška ČSSZ

 

    - datum narození se bere z karty zaměstnance:

 

      ELDP / 1. Identifikace pojištěnce / Datum narození

 

 

 

2012.04.24a / 14:00

 

003) Mzdy - XML ČSSZ - přihláška / odhláška / změna

 

    - Zaměstnání malého rozsahu se použije pro Formu mzdy 6 = DPČ+DPP v záložce Mzdové zařazení

      v kartě zaměstnance

 

    - v ELDP použito správně již dříve

 

 

 

2011.08.22a / 00:00

 

001) Mzdy / ČSSZ - přihláška / odhláška / změna

 

    - upraveno XML pole job - zaměstnání malého rozsahu

 

      A pro Druh činnosti 10=A - DPČ

 

 

 

2009.03.09a / 12:00

 

002) Mzdy - XML soubory pro ČSSZ

 

    - upraven parametr sqnr - pořadové číslo zaměstnance

 

 

 

2005.10.01a / 09:00 BETA

 

008) Mzdy

 

    09) Mzdy / XML

 

        - doplnena zmena pro CSSZ do souboru c:\zmena.xml

 

        - v karte zamestnance, ktery ma ve zmenovem XML

          figurovat, je nutne v zalozce Osobni udaje

          vpravo dole zaskrtnout zaskrtavaci pole

          Zaradit do zmena.xml pro CSSZ a nastavit

          datum zmeny

 

 

 

2005.08.10a / 12:00

 

001) Mzdy / XML

 

    - ČSSZ - přihláška

    - ČSSZ - odhláška

 

      - neberou se zaměstnanci s druhem činnosti jiným než 0 (9=dohody)

 

      - bere data z aktuálního měsíce mezd

 

 

 

2005.08.09c / 15:00

 

001) Mzdy / XML

 

    - ČSSZ - přihláška

 

    - ČSSZ - odhláška

 

      - zadá se datum nástupu/ukončení OD/DO

 

      - výstup uložen v:

 

        c:\prihlaska.xml

        c:\odhlaska.xml

 

    - oprávnění:

 

      8271 Mzdy - XML ČSSZ - přihláška

      8273 Mzdy - XML ČSSZ - odhláška

 

 

 

2005.08.04a / 14:00

 

001) Mzdy / Číselníky/Převod mezd - XML / ČSSZ

 

    - doplněna původně nepovinná pole:

 

      Jtim : string;   // ND 1-5, pracovní úvazek - hodiny týdně

 

      Jday : string;   // ND 1-4, pracovní úvazek - dny týdně

                       nastaveno implicitně na 5

 

 

 

2005.08.01a / 07:00

 

001) Mzdy / Číselníky/Převod mezd - XML / ČSSZ

 

    - do XML doplněna hlavička

 

       <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

 

      v popisu XML není

 

    - po zaškrtnutí zaškrkávacího pole

 

      zahrnout i vedlejší pracovní poměry

 

      se do XML zahrnou i vedlejší pracovní poměry

 

      druh činnosti se nastaví na 1 (2. pracovní poměr), pokud byl nulový

 

    - Druh činnosti v kartě zaměstnance:

 

      0 - 1. pracovní poměr

      1 - 2. pracovní poměr

      2 - 3. pracovní poměr

      3 - dohoda o pracovní činnosti

      4 - dobrovolný pracovník pečovatelské služby

      5 - nepravidelná výpomoc

      6 - dohoda o pracovní činnosti

      7 - společník, jednatel, komandista

      8 - člen družstva

      9 - domácí zaměstnanec

 

      10 - A - 4. pracovní poměr

      11 - B - 5. pracovní poměr

      12 - C - 6. pracovní poměr

      13 - D - dohoda o prac. čin. (3.)

      14 - E - dohoda o prac. čin. (4.)

      15 - F - dohoda o prac. čin. (5.)

      16 - G - dohoda o pracovní činnosti (6.)

      17 - H - dohoda o pracovní činnosti (7.)

      18 - I - dohoda o pracovní činnosti (8.)

      19 - J - dohoda o pracovní činnosti (9.)

      20 - K - dohoda o pracovní činnosti (10.)

      21 - T - určeno pouze pro vezeňskou službu

      22 - Z - student

 

    - výstup řazen podle rodného čísla

 

    - kontrolní opis dat

 

 

 

2005.07.30a / 16:00

 

001) Mzdy / Číselníky/Převod mezd

 

    - XML / ČSSZ

 

      - Oprávnění: 8271 Mzdy - XML ČSSZ

 

      - vygeneruje c:\cssz.xml s přihláškou zaměstnanců

 

      - data se přebírají z červnových mezd - HR56QZ11

 

      - jsou zařazeni pouze zaměstnanci:

 

        a) s trvalým pracovním poměrem - OSCP<>OSC1 (číslo <> čísla vedlejšího prac. poměru)

 

        b) s datumem nástupu < 1.7.2005 - DATA

 

        c) s datumem ukončení pracovního poměru > 30.6.2005 - DAUP

 

        d) českou státní příslušností (podle pokynů se pro cizince má podat papírová forma

           přihlášení)

 

   - tvar XML:

 

      <PRIHL>

      <employee dep="" act="" fro="" dat="" >

          <client bno="" >

               <name sur="" ona="" fir="" tit="" />

               <birth dat="" nam="" cit="" />

               <stat mal="" sta="" cnt="" chl="" />

               <adr str="" num="" pnu="" cit="" cnt="" />

               <fdr str="" num="" pnu="" cit="" />

          </client>

          <comp vs="" id="" cni="" nam="" str="" num="" pnu="" cit="" cnt="" />

          <job fro="" to="" rel="" per="" tim="" day="" ear="" />

          <forin nam="" str="" num="" pnu="" cit="" cnt="" id="" />

          <pens typ="" tak="" />

      </employee>

      </PRIHL>

 

   - popis na Internetu:

 

    http://www.cssz.cz/cz/e-podani/

 

   - vyplňují se pouze povinná pole:

 

     // nemusi byt v prihlasce

 

     Ffro : string;   // D 10, datum platnosti, RRRR-MM-DD, pouze 3+5

     Jto  : string;   // D 10, zamestnan do, RRRR-MM-DD - pouze odhlaska

 

     // prihlaska

 

     Fdep : string;   // N 3, ciselnik, cislo okresu, 100-999

     Fact : string;   // N 1, ciselnik, akce (prihlaska, ...), 1-9

 

     Zmal : string;   // AN 1, ciselnik, pohlavi

     Zsta : string;   // N 1, ciselnik, rodinny stav

     Zcnt : string;   // A 2, ciselnik, statni obcanstvi

     Zcnt2: string;   // A 2, ciselnik, trvaly pobyt - stat

 

     Fdat : string;   // D 10, datum vyhotoveni, RRRR-MM-DD

     Zdat : string;   // D 10, datum narozeni, RRRR-MM-DD

 

     Zbno : string;   // N0 9-10, rodne cislo, jen cislice

     Zsur : string;   // AZ 1-35, prijmeni

     Zfir : string;   // AZ 1-24, jmeno

     Znam : string;   // AZ 1-35, rodne prijmeni

     Zcit : string;   // ANZ 1-20, misto narozeni

     Zstr : string;   // ANZ 1-48, trvaly pobyt - ulice

     Znum : string;   // ANZ 1-8, trvaly pobyt - cp

     Zpnu : string;   // ANZ 1-11, trvaly pobyt - psc

     Zcit2: string;   // ANZ 1-48, trvaly pobyt - obec

 

     Fvs  : string;   // N 8, VS zamestnavatele

     Fnam : string;   // ANZ 1-100, nazev zamestnavatele

     Fstr : string;   // ANZ 1-48, sidlo zamestnavatele - ulice

     Fnum : string;   // ANZ 1-8, sidlo zamestnavatele - c.p.

     Fpnu : string;   // ANZ 1-11, sidlo zamestnavatele - psc

     Fcit : string;   // ANZ 1-48, sidlo zamestnavatele - obec

     Fcnt : string;   // A 2, ciselnik, sidlo zamestnavatele - stat

 

     Jfro : string;   // D 10, zamestnan od, RRRR-MM-DD

     Jrel : string;   // AN 1, ciselnik, druh vydelecne cinnosti

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0