Data

Comments (...)

2002.07.01d / 19:00

 

01) Účetnictví

 

   - v tabulkách UH11/UH12 je nutné ručně doplnit indexy:

 

     CisloPartnera2 = CisloPartnera + Neuhrazeno

     ICO2 = ICO + Neuhrazeno

 

 

 

2002.06.10d / 23:00

 

02) Upraven název účetních tabulek:

 

   aar_UDP4 ... typy DPH

   aar_UDP5 ... typy DPH 343.xxx

   aar_UH13 ... hlavičky účetních dokladů - aktuální rok - změněno

   aar_UH14 ... hlavičky účetních dokladů - minulý rok - změněno

   aar_UR13 ... řádky účetních dokladů - aktuální rok - změněno

   aar_UR14 ... řádky účetních dokladů - minulý rok - změněno

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0