Datový sklad mezd

Comments (...)

2012.05.11a / 10:00

 

001) Mzdy

 

    - Datový sklad

 

      - u každého měsíce v aktuálním roce se zobrazí počet zaměstnanců v datovém skladu

 

 

 

2011.09.27a / 00:00

 

005) Mzdy / Mzdy / Datový sklad

 

    - doplněna funkce

 

      Datový sklad MZDY - pro rok: ... pro zvolený rok 2004-2029

 

      oprávnění:

 

      8777 Mzdy - Datový sklad mzdy ... zvolený rok

 

 

 

2011.05.04a / 00:00

 

002) Mzdy / Mzdy / Datový sklad

 

    - Datový sklad MZDY - 2011

 

      - oprávnění:

 

        8768 Mzdy - Datový sklad mzdy 2011

 

    - upraveno oprávnění

 

      8767 Mzdy - Datový sklad mzdy 2010

 

003) Mzdy - Import do datového skladu

 

    Import do datového skladu (převáděného měsíce) spusťte až po

    převodu mezd do dalšího měsíce

 

 

 

2009.01.26a / 14:00

 

003) Mzdy

 

    - ošetřen test datového skadu při spuštění mezd v minulých letech

 

 

 

2009.01.17a / 00:00

 

004) Mzdy

 

    - doplněna funkce a oprávnění:

 

      8674 Mzdy - Datový sklad mzdy 2009

 

 

 

2008.01.10a / 06:00

 

001) Mzdy

 

    - doplněna funkce + oprávnění

 

      8569 - MZD1 - Datový sklad - Datový sklad MZDY - 2008

 

 

 

2007.10.17a / 12:00

 

001) Mzdy / Datový sklad

 

    - pokud dojde omylem k opakovanému importu měsíčních dat mezd do datového

      skladu mezd, je nutné datový sklad zrušit a postupně opakovat import

      jednotlivých měsíců

 

      při opakovaném importu je NUTNÉ zaškrtnout nové zaškrtávací pole:

 

      Opakovaný import - toto pole zaškrtněte při opakovaném importu jednotlivých

                         měsíců do prázdného datového skladu mezd

 

      datový sklad je v tabulce aar_QZ40, kde aa je označení agendy a r

      označení roku, zrušení datového skladu mezd se provede zrušením tabulky

      při ukončeném programu

 

    - upravena signalizace stavu, kdy jsou data daného měsíce do datového

      skladu mezd naimportovaná

 

 

 

2007.01.22a / 10:00

 

001) Mzdy

 

    - Mzdy / Datový sklad

 

      - doplněn Datový sklad 2007

 

      - oprávnění: 8513 Mzdy - Datový sklad 2007

 

 

 

2005.10.25a / 11:00 BETA

 

002) Přehled položek datového skladu aar_DT01:

 

    9001-9013 ..... saldokonto

    RRRRMMDD ...... mzdy

    3xxx/35xx ..... sestavy mzdy

    98xxxxxx K4 ... log K4 z počítače xxxxxx

    99xxxxxx L4 ... log L4 z počítače xxxxxx

 

 

 

2005.01.19b / 16:00

 

Mzdy - Datový sklad

 

  Mzdy / Datovy sklad - zakladni popis

 

1) Nejprve je nutne data naimportovat do datoveho skladu

 

  - zvoli se mesic a stiskne Import

 

2) Dolovani dat z datoveho skladu mezd

 

  - komfortni generator 3 typu sestav - textove + 2 vizualnich s moznosti

    exportu do vsech beznych datovych formatu

 

  - v zalozce Vyber poli se vyberou pole, ktere maji byt na sestave

    ve vybranem poradi

 

    vybrana pole se z leveho seznamu dostupnych poli presunou do praveho

    seznamu vybranych poli:

 

    a) dvojklikem

 

    b) pomoci funkce [=>]

 

    pomoci funkce Vyprazdni se nastavi vychozi stav bez vybranych poli

 

 - v zalozce Omezeni je mozne nastavit omezujici parametry (min/max,

   obsahuje u retezce) po povoleni zvoleneho omezujiciho parametru

   zaskrtnutim povolovaciho policka

 

   - u poli podsvicenych zlute je mozne pouzit vyber hodnot z ciselniku

 

     F9 - podle nazvu

     F10 - podle cisla

 

 - v zalozce Tridit podle se vyberou pole, podle kterych ma byt

   vystup setriden - vyber se provede stejne jako u vyberu poli

 

   - pro opacne trideni se zvoli pole s textem DESC

 

   - pro prvni 3 indexy se v textove sestave generuji podsoucty

 

 - v zalozce Dolovani dat

 

   - je mozne zadat Nadpis a podnadpis sestavy

 

   - po spusteni funkce SQL se provede generovani rozboru a vysledek

     se zobrazi v tabulce v zalozce Tisk / Export

 

 - v zalozce Tisk / Export

 

   - vygenerovany vyber dat je zobrazen v tabulce

 

   - Tisk TEXT

 

     - generovani a tisk tiskove sestavy

 

     - je mozne vypnout nasledujici typy radku:

 

       - Radky

       - Oddeleni souctu

       - Soucet +

       - Soucet ++

       - Soucet +++

 

      - kazda radek s daty zacina poradovym cislem

 

      - je-li zvoleno trideni, po zmene 1. pole trideni se uvede podsoucet

 

      - na konci je soucet poli

 

    - Export

 

      - export vysledku

 

    - Report #1

 

      - vizualni navrhar tiskove sestavy #1

 

    - Report #2

 

      - vizualni navrhar tiskove sestavy #2

 

   Pr.:

 

     1) Vyber poli

 

        OSCP/I

        Jmeno/S32

 

     2) Omezeni

 

        OSCP OD: 7 DO: 7

 

     3) Tridit podle

 

        OSCP

 

     4) Dolovani dat

 

        stisknout SQL

 

     5) Export/Tisk

 

        Stisknot Tisk TEXT

 

Vyznam zkratek:

 

Ix ... pole ma vytvoren Index (az 100x rychlejsi zpracovani SQL)

 

A ... pole AutoInc, pro novou vetu se automaticky pricte 1

C ... realna hodnota - Currency - castka v Kc

D ... datum a cas - DateTime

F ... realna hodnota - Double

I ... celociselna hodnota - Int32, Byte

M ... BlobMEMO pole pro uchovani libovolne velkych dat

S ... retezec znaku s ceskym razenim, cislo udava delku retezce

 

ASCII ... retezec je preveden na velka pismena bez diakritiky pro rychle vyhledavani a razeni

         bez ohledu na diakritiku

 

RRRRMMDD ... datum ve tvaru celeho cisla pro rychle vyhledavani a razeni

 

Datovy sklad - Mzdy

 

Spolecne udaje:

 

Ix A     AutoInc

  S   8 Tabulka

  I     CisloVety

Ix I     Vypocet

 

Ix I     OSCP ... osobni cislo pracovnika

Ix I     OSHL ... osobni cislo pro hlavni pracovni pomer - u vedlejsiho pracovniho pomeru

 

Ix I     MesicVypoctu

 

Ix I     STRK ... stredisko kmenove

Ix I     STRV ... stredisko vyplatni

 

// udaje pro rychle vyhledani a razeni

 

Ix S  32 JmenoASCII

Ix S  16 RodneCisloASCII

Ix S  80 PoznamkaASCII

Ix S   1 PohlaviASCII

Ix S   2 StatASCII

Ix S   7 ZPPojistovnaASCII

Ix S  16 KlicASCII

 

Ix I     DatumNarozeni_RRRRMMDD

Ix I     DatumNastupu_RRRRMMDD

Ix I     DatumUkonceniPP_RRRRMMDD

Ix I     DatumDuchodu_RRRRMMDD

 

  S  80 Poznamka

 

Ix I     SLOM ... slozka mzdy

 

Ix I     TBPSC ... trvale bydliste - PSC

 

Ix I     RokNarozeni

 

Ix I     DruhVety

 

DRUH VETY = 22 - Pole z tabulky QZ22 - SLOM - slozky mezd

 

  I     Mesic

  I     Rok

  I     OD

  I     DO

  F     Hodiny

  F     Sazba

  F     Kc

  S  16 Klic

 

DRUH VETY = 24 - Pole z tabulky QZ24 - TRV - trvale slozky mezd

 

  S  16 Prijemce

  S  16 PrijemceASCII

  S  22 Ucet

  S  22 UcetASCII

  F     TrvKc

  S  10 VS

  S  10 VSASCII

  S  10 KS

  S  10 KSASCII

  S  10 SS

  S  10 SSASCII

  F     ZustatekDluhu

  F     KCSZ

 

DRUH VETY = 23 - Pole z tabulky QZ13 - rodinny prislusnik

 

  S  32 Jmeno

  S  16 RodneCislo

  D     DatumNarozeni

  I     Vztah

  S   1 Invalidita

  S   1 InvaliditaASCII

 

DRUH VETY = 3 - Pole z datoveho souboru mezd - slozky mezd

 

  I     V3SLOM

  I     V3OD

  I     V3DO

  I     V3MM

  F     V3Dny

  F     V3Hodiny

  F     V3Sazba

  F     V3Kc

  S  18 V3Text

 

  S  18 V3Prijemce

  S  18 V3PrijemceASCII

  S  30 V3Ucet

  S  30 V3UcetASCII

  S  10 V3VS

  S  10 V3VSASCII

  S  10 V3KS

  S  10 V3KSASCII

  S  10 V3SS

  S  10 V3SSASCII

  S  16 V3Poznamka

  F     V3KCSZ

 

Ix S  18 V3TextASCII

Ix S  16 V3PoznamkaASCII

 

DRUH VETY = 11 - Pole z datoveho souboru mezd - ostatni

 

  F     V2CN

  F     V2DNP

  F     V2Dovolena

 

  F     V4ZakladDane

  F     V4Osoba

  F     V4Deti

  F     V4Invalidita

 

  F     V5HrubaMzda

  F     V5CistaMzda

  F     V5KVyplate

 

  F     V6Dobirka

 

  F     V7DPVZ

  F     V7DPDan

  F     V7DPSrazkova

  I     V7HPP

  I     V7VPP

  I     V7DPC

  I     V7DPP

  F     V7Poplatnik

  F     V7Dite

  F     V7DiteZTP

  F     V7Manzelka

  F     V7ManzelkaZTP

  F     V7CID

  F     V7ID

  F     V7ZTP

  F     V7Student

 

  I     V8ZPIndex

  S  16 V8ZPNazev

  S  16 V8ZPNazevASCII

  F     V8ZPVZ

  F     V8ZPVZ135

  F     V8ZPZamestnanec

  F     V8ZPZamestnavatel

 

  F     V9SPVZ

  F     V9SPZamestnanec

  F     V9SPZamestnavatel

 

DRUH VETY = 11 - Pole z tabulky QZ11 - karta zamestnance

 

// narozeni

 

  S  32 Rozena

  S  32 RozenaASCII

  S  18 MistoNarozeni

  S  18 MistoNarozeniASCII

 

// trvale bydliste

 

  S  18 TBUlice

  S  18 TBUliceASCII

  S  18 TBMisto

  S  18 TBMistoASCII

  S  18 TBTel

  S  18 TBTelASCII

 

// osobni udaje

 

  S   1 Pohlavi

  S  10 StatniObcanstvi

  S  10 StatniObcanstviASCII

  S   2 Stat

  S   1 RodinnyStav

  S   1 RodinnyStavASCII

 

  S  10 COP ... cislo obcanskeho prukazu

  S  10 COPASCII

 

// zamestnani

 

  I     DruhCinnosti

  S   2 DruhPP

  S   2 DruhPPASCII

  S  18 NazevFunkce

  S  18 NazevFunkceASCII

  S   1 Vedouci

  S   1 VedouciASCII

  D     DatumZmeny

  I     DatumZmeny_RRRRMMDD

  S   6 TarifniStupenS

  S   6 TarifniStupenSASCII

  I     TarifniStupen

  F     Premie

  F     Plat

  F     OsobniOhodnoceni

  S   6 FormaMzdy

  S   6 FormaMzdyASCII

  S   1 KodOdlisnostiVypoctu

  S   1 KodOdlisnostiVypoctuASCII

  S   1 ZakladDanePoplatnik

  S   1 ZakladDanePoplatnikASCII

  F     UvazekDenniZakonny

  F     UvazekDenniSjednany

  F     UvazekTydenni

  F     TydenniFond

  F     Prescas

  F     DobaZamestnani

  F     OdpracovanoDnu

  D     DatumNastupu

  D     DatumUkonceniPP

  I     DuvodUkonceniPP

  D     DatumVyneti

  I     DatumVyneti_RRRRMMDD

  D     DatumNavratuZVyneti

  I     DatumNavratuZVyneti_RRRRMMDD

  S   2 DruhVyneti

  S   2 DruhVynetiASCII

  S   1 Vzdelani

  S   1 VzdelaniASCII

  D     DatumDuchodu

  S   3 DruhDuchodu

  S   3 DruhDuchoduASCII

  I     Alianz

 

// statisticke udaje

 

  I     CZICSE

  I     NEMOC

  I     ABSENCE

  I     ABSNAHR

  F     DNP

  F     CN

  I     MZDA

  I     ZAMEST

  I     NEZCAST

  I     PREMODM

  I     PRIPLAT

  I     PRIPPCAS

  F     PRUMVYD

  I     EVIDDNY

 

// dovolena

 

  F     DovolenaNarokBR

  F     DovolenaMimoradnaBR

  F     DovolenaPrevodMR

 

// ZP

 

  S   7 ZPPojistovna

  S   1 ZP

  S   1 ZPASCII

 

// dovolena cerpani MR

 

  F     DMR01

  F     DMR02

  F     DMR03

  F     DMR04

  F     DMR05

  F     DMR06

  F     DMR07

  F     DMR08

  F     DMR09

  F     DMR10

  F     DMR11

        DMR12

 

// dovolena cerpani BR

 

  F     DBR01

  F     DBR02

  F     DBR03

  F     DBR04

  F     DBR05

  F     DBR06

  F     DBR07

  F     DBR08

  F     DBR09

  F     DBR10

  F     DBR11

  F     DBR12

 

// nemocenska Kc

 

  F     NKc01

  F     NKc02

  F     NKc03

  F     NKc04

  F     NKc05

  F     NKc06

  F     NKc07

  F     NKc08

  F     NKc09

  F     NKc10

  F     NKc11

  F     NKc12

 

// nemocenska pracovni dny

 

  F     NPrac01

  F     NPrac02

  F     NPrac03

  F     NPrac04

  F     NPrac05

  F     NPrac06

  F     NPrac07

  F     NPrac08

  F     NPrac09

  F     NPrac10

  F     NPrac11

  F     NPrac12

 

// nemocenska kalendarni dny

 

  F     NKal01

  F     NKal02

  F     NKal03

  F     NKal04

  F     NKal05

  F     NKal06

  F     NKal07

  F     NKal08

  F     NKal09

  F     NKal10

  F     NKal11

  F     NKal12

 

// hruba mzda MR - Kc

 

  F     HMKcMR01

  F     HMKcMR02

  F     HMKcMR03

  F     HMKcMR04

  F     HMKcMR05

  F     HMKcMR06

  F     HMKcMR07

  F     HMKcMR08

  F     HMKcMR09

  F     HMKcMR10

  F     HMKcMR11

  F     HMKcMR12

 

// hruba mzda MR - kalendarni dny

 

  F     HMKalMR01

  F     HMKalMR02

  F     HMKalMR03

  F     HMKalMR04

  F     HMKalMR05

  F     HMKalMR06

  F     HMKalMR07

  F     HMKalMR08

  F     HMKalMR09

  F     HMKalMR10

  F     HMKalMR11

  F     HMKalMR12

 

// hruba mzda BR - Kc

 

  F     HMKcBR01

  F     HMKcBR02

  F     HMKcBR03

  F     HMKcBR04

  F     HMKcBR05

  F     HMKcBR06

  F     HMKcBR07

  F     HMKcBR08

  F     HMKcBR09

  F     HMKcBR10

  F     HMKcBR11

  F     HMKcBR12

 

// hruba mzda BR - kalendarni dny

 

  F     HMKalBR01

  F     HMKalBR02

  F     HMKalBR03

  F     HMKalBR04

  F     HMKalBR05

  F     HMKalBR06

  F     HMKalBR07

  F     HMKalBR08

  F     HMKalBR09

  F     HMKalBR10

  F     HMKalBR11

  F     HMKalBR12

 

// CN mzda 1-4. kvartal

 

  F     CNMzda1

  F     CNMzda2

  F     CNMzda3

  F     CNMzda4

 

// CN hodiny 1-4. kvartal

 

  F     CNHod1

  F     CNHod2

  F     CNHod3

  F     CNHod4

 

// CN Kc/hod 1-4. kvartal

 

  F     CNKc1

  F     CNKc2

  F     CNKc3

  F     CNKc4

 

// systemova data

 

  I     Stav

  I     Barva

  D     ZmenaDatumServer

  I     ZmenaKod

  I     ZmenaKdo

  I     ZmenaPC

  D     DatumVytvoreni

 

// rezerva

 

  M     BlobMEMO1

  M     BlobMEMO2

  M     BlobMEMO3

  M     BlobMEMO4

 

  I     BlobMemo1Stav

  I     BlobMemo2Stav

  I     BlobMemo3Stav

  I     BlobMemo4Stav

 

  C     C_01

  C     C_02

  C     C_03

  C     C_04

  C     C_05

  C     C_06

  C     C_07

  C     C_08

 

  F     F_01

  F     F_02

  F     F_03

  F     F_04

  F     F_05

  F     F_06

  F     F_07

  F     F_08

 

  I     I_01

  I     I_02

  I     I_03

  I     I_04

  I     I_05

  I     I_06

  I     I_07

  I     I_08

 

  D     D_01

  D     D_02

  D     D_03

  D     D_04

  D     D_05

  D     D_06

  D     D_07

  D     D_08

 

  S   2 String_02

  S   4 String_04

  S   8 String_08

  S  16 String_16

  S  32 String_32

 

  S   2 String_02ASCII

  S   4 String_04ASCII

  S   8 String_08ASCII

  S  16 String_16ASCII

  S  32 String_32ASCII

 

  I     Zarazka

 

 

 

2004.07.30a / 00:00

 

02) Doplněna pole v datovém skladu mezd

 

   I_01 - věta 3 - počet kalendářních dní

   I_02 - věta 3 - počet pracovních dní

   I_03 - věta 3 - nové v měsíci (1)

   I_04 - věta 11 - pohlaví - 1=muž / 2=žena

   I_05 - věta 3 - jiný měsíc než aktuální (1)

   I_06 - věta 3 - kolikátý den nemoci k začátku

   I_07 - věta 11 - PP: 1=nástup, 2=ukončení, 3=nástup i ukončení v měsíci

   I_08 - věta 11 - Vynětí: 1=nástup, 2=ukončení, 3=nástup i ukončení v měsíci

 

   F_01 - věta 11 - roků k poslednímu v měsíci

   F_02 - věta 11 - roků k 1. v měsíci

   F_03 - věta 11 - roků zaměstnání k 1. v měsíci

 

   String_16 - rodné číslo bez lomítka

 

03) Import do datového skladu mezd

 

   - pokud existuje soubor C:\KLIC.txt, nastaví se pole KLIC podle

     údajů v něm obsažených

 

     Př.:

 

     4485,"813",1,18,1,"1.1.2004"

 

     OSCP,"SLOM",OD,DO,Mesic,"KLIC"

 

     uplatní se pouze pro měsíc zpracování 1-6 a SLOM 8xx

 

   - VEDOUCI - implicitně se bere N

 

   - ZAMEST - pokud je nulové, bere se pole Povolání (VOLI)

 

 

 

2004.07.29a / 00:00

 

01) Je nutné znovu provést import dat mezd do datového skladu pro měsíce 1-6

   a pro měsíc 7 po předchozím generování mezd

 

   - všechny další sestavy již budou z datového skladu

 

   - datový sklad mezd má nový název tabulky aar_QZ40.FF2

 

   - až od této verze programu se pracuje s takto označeným datovým skladem

     (klienti mezd musí mít min. tuto verzi programu)

 

   - všechny věty mají nyní doplněny potřebné údaje z karty zaměstnance

     pro snadné dolování dat bez nutnosti použití pomalého spojování

     tabulek v SQL dotazech

 

     z tohoto důvodu je import pomalejší a je proto vhodné ho provést

     na SingleUser s kopií dat nebo mimo běžný provoz účtárny

 

 

 

Pocet vet po mesicich v datovem skladu

 

SELECT

   Count(MesicVypoctu),MesicVypoctu

FROM

   HR9_QZ40

GROUP BY

   MesicVypoctu

 

 

 

Datový sklad

 

1) Import dat

 

Nejprve je nutné data naimportovat do datového skladu - zvolí se měsíc a stiskne Import.

Pokud existuje soubor C:\KLIC.txt, nastaví se pole KLIC podle údajů v něm obsažených.

Př.:  4485,"813",1,18,1,"1.1.2004"

OSCP,"SLOM",OD,DO,Mesic,"KLIC"

uplatní se pouze pro měsíc zpracování 1-6 a SLOM 8xx

 

2) Dolování dat

 

z datového skladu mezd provedeme pomocí komfortního generátoru, s jehož pomocí vytvoříme 3 typy sestav:

- textové

- 2 vizuální s možností exportu do všech běžných datových formátů

 

a) v záložce Výběr polí se vyberou pole, která mají být na sestavě ve vybraném pořadí, vybraná pole se z levého seznamu dostupných polí přesunou do pravého seznamu vybraných polí:

    1) dvojklikem

    2) pomocí funkce [=>]

    - pomocí funkce Vyprázdni se nastaví výchozí stav bez vybraných polí

 

b) v záložce Omezení je možné nastavit omezující parametry (min/max, obsahuje u řetězce) po povolení zvoleného omezujícího parametru zaškrtnutím povolovacího políčka  (u polí podsvícených žlutě je možné použít výběr hodnot z číselníku - F9 podle názvu a F10 podle čísla

 

c) v záložce Třídit podle se vyberou pole, podle kterých má být výstup setříděn - výběr se provede stejně jako u výběru polí.

- pro opačné třídění se zvolí pole s textem DESC

- pro první 3 indexy se v textové sestavě generuji podsoučty

 

d) v záložce Dolování dat  je možné zadat Nadpis a podnadpis sestavy

Po spuštění funkce SQL se provede generování rozborů a výsledek se zobrazí v tabulce v záložce Tisk / Export

 

e) v záložce Tisk / Export je vygenerovaný výběr dat zobrazen v tabulce Tisk TEXT (generování a tisk tiskové sestavy).

Pro výsledný tvar sestavy je možné vypnout následující typy řádků:

- Řádky

- Oddělení součtů

- Součet +

- Součet ++

- Součet +++

 

Každý řádek s daty začíná pořadovým číslem,  je-li zvoleno třídění po změně 1. pole třídění se uvede podsoučet, na konci sestavy je součet polí.

 

Export - export výsledků

 

Report #1 - vizuální návrhář tiskové sestavy #1

 

Report #2 - vizuální návrhář tiskové sestavy #2

 

3. Příklad práce s datovým skladem

 

1) Výběr polí

OSCP/I

Jmeno/S32

 

2) Omezení

OSCP OD: 7 DO: 7

 

3) Třídit podle

OSCP

 

4) Dolování dat

stisknout SQL

 

5) Export/Tisk

Stisknout Tisk TEXT

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0