Datový sklad

Comments (...)

2003.06.05a / 12:00

 

02) Datový sklad

 

   - doplněna hodnota aktuálního pole Popis

 

 

 

2003.06.04b / 18:00

 

02) Další moduly / Datový sklad

 

   - Datový sklad programu

 

     - tabulka X___DAT1.FF2

     - datový sklad používá program

 

   - Datový sklad #1

   - Datový sklad #2

   - Datový sklad #3

   - Datový sklad #4

   - Datový sklad #5

   - Datový sklad #6

   - Datový sklad #7

   - Datový sklad #8

 

     - tabulky X___DAS1.FF2 až X___DAS8.FF2

     - oprávnění 2069-2076

     - k volnému použití

 

 

 

2003.06.04b / 18:00

 

08) První využití datového skladu

 

   - při tisku (mimo tisku skladového dokladu) lze zvolit datový sklad #1 - #8,

     zadat popis a zapsat zobrazený soubor k tisku jako novou položku do

     zvoleného datového skladu k použití na libovolném klientovi v síti

 

   - oprávnění 2077

 

 

 

2003.06.04a / 12:00

 

02) Další moduly / Datový sklad / Datový sklad

 

   - datový sklad slouží k uchování libovolných souborů v jedné společné

     síťové tabulce X___DAT1.FF2

 

   - uložený soubor lze obnovit do zvoleného adresáře pod libovolným názvem

     (přípona zůstává puvodní)

 

   - uložený soubor lze přímo spustit v programu asociovaném k příponě názvu

     souboru (např. popis.TXT soubor v Notepadu)

 

   - uložené soubory jsou komprimovány

 

   - oprávnění 1981

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0