Datový sklad - sklad

Comments (...)

Sklad / Rozbory / Datový sklad - základní popis

 

1) Nejprve je nutné data naimportovat do datového skladu v záložce

 

  Import dat do datového skladu

 

  - zvolí se měsíc a stiskne Vybrat

 

  - ve výběrovém poli se zobrazí seznam tabulek řádků dokladů z vybraného

    dokladu

 

    pomocí zaškrtávacích polí je možné zrušit výběr konkrétních tabulek

 

  - funkcí Importovat se provede import dat

 

2) Dolování dat z datového skladu

 

  - komfortní generátor 3 typů sestav - textové + 2 vizuálních s možností

    exportu do všech běžných datových formátů

 

  - v záložce Výběr polí se vyberou pole, které mají být na sestavě

    ve vybraném pořadí

 

    vybraná pole se z levého seznamu dostupných polí přesunou do pravého

    seznamu vybraných polí:

 

    a) dvojklikem

 

    b) pomocí funkce [=>]

 

    pomocí funkce Vyprázdni se nastaví výchozí stav bez vybraných polí

 

 - v záložce Omezení je možné nastavit omezující parametry (min/max,

   obsahuje u řetězce) po povolení zvoleného omezujícího parametru

   zaškrtnutím povolovacího políčka

 

   - u polí podsvícených žlutě je možné použít výběr hodnot z číselníku

 

     F9 - podle názvu

     F10 - podle čísla

 

 - v záložce Třídit podle se vyberou pole, podle kterých má být

   výstup setříděn - výběr se provede stejně jako u výběru polí

 

   - pro opačné třídění se zvolí pole s textem DESC

 

   - pro první 3 indexy se v textové sestavě generují podsoučty

 

 - v záložce Dolování dat

 

   - je možné zadat Nadpis a podnadpis sestavy

 

   - po spuštění funkce SQL se provede generování rozboru a výsledek

     se zobrazí v tabulce v záložce Tisk / Export

 

 - v záložce Tisk / Export

 

   - Tisk TEXT

 

     - generování a tisk tiskové sestavy

 

     - je možné vypnout následující typy řádků:

 

       - Řádky

       - Oddělení součtu

       - Součet +

       - Součet ++

       - Součet +++

 

 

 

2004.07.20a / 23:00

 

03) Sklad - dolování dat z datového skladu:

 

   - nejprve je nutné datový sklad naplnit daty pomocí funkce:

 

     Sklad / Rozbory / Datový sklad / Import dat do datového skladu

 

     - zvolí se měsíc a stiskne tlačítko Vybrat

 

     - nabídne se seznam tabulek daného měsíce, jejich import

       do datového skladu je možné potlačit zrušením zaškrtnutí

       u názvu tabulky

 

     - po stisknutí importovat a povolení se import provede

       a zobrazí se informace o celkovém počtu naimportovaných vět

       (řádků dokladu)

 

   - Postup dolování dat z datového skladu:

 

     1) Výběr polí

 

        - ze seznamu dostupných polí v levém výběrovém poli

          (názvy jsou samopopisné, pod výběrovým polem se zobrazuje význam)

 

          pole jsou seřazena podle názvu

 

          se zvolená pole vyberou do výběrového pole Vybraná pole

          v pořadí, ve kterém budou uvedena ve výsledku

 

          pole se přesune pomocí tlačítek nebo dvojklikem

 

          obdobně je možné již vybrané pole vrátit

 

          pomocí funkce Vyprázdni se nastaví výchozí stav výběru

 

     2) Omezení

 

        - zaškrtnutím lze vybrat omezení vět nastavením hodnot omezení

 

     3) Třídit podle

 

        výběr se provede obdobně jako v 1)

 

        je možné zvolit i opačné třídění - DESC

 

     4) Dolování dat

 

        - Nadpis sestavy

 

          - je možné zadat nadpis a podnadpis sestavy

 

        - SQL

 

          - vygenerované SQL pro dolování dat

 

        - pomocí funkce SQL se provede dolování dat z datového skladu

          pomocí vygenerovaného SQL dotazu a výstup se automaticky

          přepne do záložky Export/Tisk

 

     5) Export/Tisk

 

        - vygenerovaný výběr dat je zobrazen v tabulce

 

        - Tisk TEXT

 

          - generování a tisk textové sestavy

 

          - každá řádek s daty začíná pořadovým číslem

 

          - je-li zvoleno třídění, po změně 1. pole třídění se uvede podsoučet

 

          - na konci je součet polí

 

        - Export #1

 

          - export výsledku #1

 

        - Export #2

 

          - export výsledku #2

 

        - Report #1

 

          - vizuální návrhář tiskové sestavy #1

 

        - Report #2

 

          - vizuální návrhář tiskové sestavy #2

 

   Př.:

 

     1) Výběr polí

 

        CisloZbozi/I

        ZboziNazev/S32

        MnozstviMJPV/F* (* značí součtové pole)

        CenaCelkemPV/C*

 

     2) Omezení

 

        Datum dokladu OD: 1.1.2004 DO: 20.7.2004

 

     3) Třídit podle

 

        CisloZbozi

 

     4) Dolování dat

 

        stisknout SQL

 

     5) Export/Tisk

 

        Stisknot Tisk TEXT

 

     Vytvořená sestava:

 

                           Datový sklad - sklad/POS                           

                                                                              

             pořízeno dne 20.7.2004 22:21:41 [manas 2004.07.19a]              

 

 

Poř.čís. CisloZbozi ZboziNazev                       MnozstviMJPV CenaCelkemPV

==============================================================================

       1      11110 Jablka                                 -13.00       -84.52

       2      11110 Jablka                                  -0.00       -60.00

       3      11110 Jablka                                  -0.00       -60.00

------------------------------------------------------------------------------

                                                           -13.00      -204.52

------------------------------------------------------------------------------

       4      68042 Whis. J+B 0,7l                         -12.00     -1200.00

------------------------------------------------------------------------------

                                                           -12.00     -1200.00

------------------------------------------------------------------------------

       5      95170 Pivovary Staropramen 0%                 -1.00       -61.00

------------------------------------------------------------------------------

                                                            -1.00       -61.00

------------------------------------------------------------------------------

       6      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00       -10.00

       7      95172 Pivovary Staropramen                     1.00        15.00

       8      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00        -5.00

       9      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00       -20.00

      10      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00       -15.00

      11      95172 Pivovary Staropramen                     1.00        15.00

      12      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00        -5.00

      13      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00       -65.00

      14      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00       -65.00

      15      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00       -65.00

      16      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00       -65.00

      17      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00        -5.00

      18      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00       -15.00

      19      95172 Pivovary Staropramen                    -1.00        -5.00

------------------------------------------------------------------------------

                                                           -10.00      -310.00

==============================================================================

CELKEM :                                                   -36.00     -1775.52

==============================================================================

 

Přehled polí

============

 

CisloZbozi ... Číslo zboží

ZboziNazev ... Název zboží

MnozstviMJPV ... MnozstviMJ*KoefPV - pohyb množství zboží

CenaCelkemPV ... Cena celkem - pohyb zboží

 

Omezení

=======

 

DatumDokladu: [01.01.2004] - [20.07.2004]

 

Třídění podle

=============

 

CisloZbozi ... Číslo zboží

 

 

 

    Ukázka Export #1:

 

    1/7) zvolit HTML, stisknout Next

 

    2/7) stisknout Next

 

    3/7) stisknout Next

 

    4/7) stisknout Next

 

    5/7) stisknout Next

 

    6/7) stisknout Next

 

    7/7) Action after exporting - zvolit: open for file view

 

         stisknout Execute

 

         data ve formátu HTML se zobrazí v Internet Exploreru

 

 

 

    Ukázka Export #2:

 

    1) záložka Formáty

 

       Formát měny nastavit na 00,00 Kč

 

    2) záložka Typ exportu:

 

       Cílový soubor - zadat jméno generovaného souboru včetně cesty

 

       např. C:\zkus.htm

 

       zaškrtnout Otevřít soubor po exportu

 

       zvolit Export do HTML

 

       stisknout Start export

 

       data ve formátu HTML se zobrazí v Internet Exploreru

 

 

 

2004.07.09a / 11:00

 

02) Import do datového skladu - sklad / POS

 

   - importují se všechny typy dokladů (včetně objednávek, ...)

 

   - při importu POS se automaticky z ceny MJ a obalu odečítá DPH - u dokladů z pokladen (Rx,Ox,Vx)

 

03) Popis polí datového skladu

 

Význam zkratek:

 

Ix ... pole má vytvořen Index (až 100x rychlejší zpracování SQL)

 

A ... pole AutoInc, pro novou větu se automaticky přičte 1

C ... reálná hodnota - Currency - částka v Kč

D ... datum a čas - DateTime

F ... reálná hodnota - Double

I ... celočíselná hodnota - Int32, Byte

M ... BlobMEMO pole pro uchování libovolně velkých dat

S ... řetězec znaků s českým řazením, číslo udává délku řetězce

 

ASCII ... řetězec je převeden na velká písmena bez diakritiky pro rychlé vyhledávání a řazení

         bez ohledu na diakritiku

 

RRRRMMDD ... datum ve tvaru celého čísla pro rychlé vyhledávání a řazení

 

 

 

2004.07.09a / 11:00

 

Datový sklad - sklad a POS

 

Ix A     AutoInc

 

Ix I     MesicZpracovani

 

// hlavička dokladu

 

Ix S   2 DruhDokladu

 

Ix Ch    PV ... P - příjem, p - storno příjmu, V - výdej, v - storno výdeje

Ix Ch    PVASCII

 

Ix I     CisloDokladu

 

Ix I     VS

 

Ix I     RL

Ix I     Soupis

Ix I     CisloListu

Ix I     Auto

Ix I     Ridic

Ix I     Zavoznik

 

  I     Dealer

  I     Vychystavac

  I     Vychystavac2

  I     Expedient

  I     Scaner

  I     Dispecer

  I     Transfer

 

// identifikace PC a uživatele

 

Ix I     PC

Ix I     Uzivatel

 

// vazba na tabulky

 

Ix S   8 JmenoQR00

Ix I     VetaQR00

 

  S   8 JmenoQD00

  I     VetaQD00

 

  S   8 JmenoQQ00

  I     VetaQQ00

 

  S   8 JmenoQQ01

  I     VetaQQ01

 

// časové údaje

 

Ix I     DenZpracovani

 

  D     DatumDokladu

Ix I     DatumDokladu_RRRRMMDD

 

Ix I     SHodina ... z datumu serveru

Ix I     SDen

Ix I     SCisloDne

Ix I     SDenVTydnu

Ix I     STyden

Ix I     SDekada

Ix I     Smesic

 

Ix I     DHodina ... z datumu dokladu

Ix I     DDen

Ix I     DCisloDne

Ix I     DDenVTydnu

Ix I     DTyden

Ix I     DDekada

Ix I     DMesic

 

// partner - demografické údaje

 

Ix I     PSC

Ix I     PSC3 ... levé 3 číslice z PSČ

Ix I     CisloObce ... číslo obce z databáze obcí

Ix I     Okres

Ix I     Kraj

Ix I     Ctverec10 ... umístění obce ve čtvercové síti 10 x 10 Km v ČR

Ix I     Ctverec25

Ix I     Ctverec50

Ix I     Ctverec100

  F     VzdalenostVzdusna

  F     VzdalenostSilnicni

 

// partner

 

Ix I     CisloPartnera

Ix I     ICO

  S  32 PartnerNazev

Ix S  32 PartnerNazevASCII

Ix I     PartnerSkupina

Ix S   8 PartnerZkratkaASCII

Ix S  32 PCislo32ASCII ... přečíslování - textový řetězec

Ix I     PrecislovaniP ... přečíslování - celé číslo

  F     KoefP ... koeficient partnera

  F     PKoefP

  I     Rozvoz

 

// zboží - řádek dokladu

 

Ix I     CisloZbozi

Ix I     Jakost

Ix I     SkupinaZbozi

Ix I     DPH

  C     DPCSKU

  F     MarzeZeSKU

  F     MarzeDPC

  I     CKOK

  I     StornoOK

  I     SlevaOK

  F     MnozstviMJPV ... MnozstviMJ*KoefPV

  F     KoefPV ... 1 - příjem / -1 - výdej

  F     MnozstviMJ

  C     CenaMJ

  C     CenaMJBezSlevy

  C     ZdrojovaCenaMJ

  C     Vynos

  F     Marze

  F     ZasobaMJ

  C     ZasobaKc

  F     HmotnostG

  F     BruttoHmotnostG

  F     ObjednanoMnozstvi

  C     ObjednanoCena

  I     CenovaSkupinaQR00

  I     SerioveCisloIndex

  I     SarzeIndex

 

// zboží - číselník

 

  S  32 ZboziNazev

Ix S  32 ZboziNazevASCII

Ix I     ZboziSkupina

Ix S   8 ZboziZkratkaASCII

Ix I     TypCeny

Ix I     CenovaSkupina

Ix I     Dodavatel

  S   8 MJ

Ix S   8 MJASCII

Ix I     PrecislovaniZ

Ix I     Umisteni

Ix S  32 CarkovyKodASCII

Ix S  32 ZCislo32ASCII

Ix S  16 JKPOVASCII

Ix S  16 SKPASCII

  S  32 CarkovyKod

  C     Cena01

  C     Cena02

  F     DPHProc

  F     HmotnostGZ200

  F     HmotnostCelkemKg

 

// zboží - součty

 

  C     CenaCelkemPV

  C     CenaCelkemZboziPV

  C     CenaCelkemSDPHPV

  C     CenaCelkemZboziSDPHPV

  C     CenaCelkem

  C     CenaCelkemZbozi

  C     CenaCelkemSDPH

  C     CenaCelkemZboziSDPH

 

// obaly

 

Ix I     Obal1

Ix I     Obal2

Ix I     DruhObalu

  F     PocetObalu1

  C     CenaObalu1

  F     PocetObalu2

  C     CenaObalu2

  F     PocetObalu1PV

  F     PocetObalu2PV

  I     DPHObalu1

  I     DPHObalu2

 

// údaje z K1

 

  C     ZdrojovaCenaMJK1

  C     ZatizeniK1

  C     VynosK1

  F     MarzeK1

 

// systémové údaje

 

  I     VerzeManas

 

  D     DatumZpracovani

  D     DatumNow

  D     DatumServer

 

  I     Priznak

  I     Stav

 

// rezerva

 

  M     BlobMEMO

 

  I     BlobMemoStav

 

  F     F_01

  F     F_02

 

  I     I_01

  I     I_02

 

  D     D_01

  D     D_02

 

  C     CenaMJSDPH

  C     CenaObalu1SDPH

  C     CenaObalu2SDPH

 

  I     Zarazka

 

 

 

Sklad / Rozbory / Datový sklad - základní popis

 

1. Import dat do datového skladu

 

Nejprve je nutné data naimportovat do datového skladu funkcí  Sklad / Rozbory / Datový sklad / Import at do datového skladu. Zvolí se měsíc a stiskne tlačítko Vybrat.

 

Poté se nabídne seznam tabulek daného měsíce, jejich import do datového skladu je možné potlačit zrušením zaškrtnutí

u názvu tabulky. Po stisknutí importovat a povolení se import provede a zobrazí se informace o celkovém počtu naimportovaných vět (řádků dokladu).

Importují se všechny typy dokladů (včetně objednávek, ...) , při importu POS se automaticky z ceny MJ a obalu odečítá DPH - u dokladů z pokladen (Rx,Ox,Vx)-

 

2. Dolování dat z datového skladu

 

z datového skladu mezd provedeme pomocí komfortního generátoru, s jehož pomocí vytvoříme 3 typy sestav:

 

- textové

- 2 vizuální s možností exportu do všech běžných datových formátů

 

a) v záložce Výběr polí se vyberou pole, která mají být na sestavě ve vybraném pořadí, vybraná pole se z levého seznamu dostupných polí přesunou do pravého seznamu vybraných polí:

 

    1) dvojklikem

 

    2) pomocí funkce [=>]

    - pomocí funkce Vyprázdni se nastaví výchozí stav bez vybraných polí

    - obdobně je možné již vybrané pole vrátit pomocí funkce <=

 

b) v záložce Omezení je možné nastavit omezující parametry (min/max, obsahuje u řetězce) po povolení zvoleného omezujícího parametru zaškrtnutím povolovacího políčka  (u polí podsvícených žlutě je možné použít výběr hodnot z číselníku - F9 podle názvu a F10 podle čísla

 

c) v záložce Třídit podle se vyberou pole, podle kterých má být výstup setříděn - výběr se provede stejně jako u výběru polí.

- pro opačné třídění se zvolí pole s textem DESC

- pro první 3 indexy se v textové sestavě generuji podsoučty

 

d) v záložce Dolování dat  je možné zadat Nadpis a podnadpis sestavy

Po spuštění funkce SQL se provede generování rozborů a výsledek se zobrazí v tabulce v záložce Tisk / Export

Pomocí funkce SQL se provede dolování dat z datového skladu pomocí vygenerovaného SQL dotazu a výstup se automaticky přepne do záložky Export/Tisk.

 

e) v záložce Tisk / Export je vygenerovaný výběr dat zobrazen v tabulce Tisk TEXT (generování a tisk tiskové sestavy).

Pro výsledný tvar sestavy je možné vypnout následující typy řádků:

- Řádky

- Oddělení součtů

- Součet +

- Součet ++

- Součet +++

 

Každý řádek s daty začíná pořadovým číslem,  je-li zvoleno třídění po změně 1. pole třídění se uvede podsoučet, na konci sestavy je součet polí.

 

Export - export výsledků

 

Report #1 - vizuální návrhář tiskové sestavy #1

 

Report #2 - vizuální návrhář tiskové sestavy #2

 

3. Příklad práce s datovým skladem:

 

1) Výběr polí

CisloZbozi/I

ZboziNazev/S32

MnozstviMJPV/F* (* značí součtové pole)

CenaCelkemPV/C*

 

2) Omezení

Datum dokladu OD: 1.1.2004 DO: 20.7.2004

 

3) Třídit podle

CisloZbozi

 

4) Dolování dat

stisknout SQL

 

5) Export/Tisk

Stisknot Tisk TEXT

 

4. Význam zkratek

 

Ix ... pole má vytvořen Index (až 100x rychlejší zpracování SQL)

 

A ... pole AutoInc, pro novou větu se automaticky přičte 1

C ... reálná hodnota - Currency - částka v Kč

D ... datum a čas - DateTime

F ... reálná hodnota - Double

I ... celočíselná hodnota - Int32, Byte

M ... BlobMEMO pole pro uchování libovolně velkých dat

S ... řetězec znaků s českým řazením, číslo udává délku řetězce

 

ASCII ... řetězec je převeden na velká písmena bez diakritiky pro rychlé vyhledávání a řazení

bez ohledu na diakritiku

 

RRRRMMDD ... datum ve tvaru celého čísla pro rychlé vyhledávání a řazení

 

5. Datový sklad - sklad a POS

 

- upozornění na skutečnost, že data v datovém skladě neexistují

 

Saldokonto pracuje přes datový sklad - generování lze provést jednorázově na libovolném klientovi a vstupní data pro saldo

jsou z datového skladu dostupná všem ostatním klientům.

 

9001 - Závazky k 31.12.2001

9002 - Pohledávky k 31.12.2001

9003 - Závazky k 31.12.2002

9004 - Pohledávky k 31.12.2002

9005 - Závazky k 31.12.2003

9006 - Pohledávky k 31.12.2003

9007 - Závazky k datu

9008 - Pohledávky k datu

9009 - Závazky k datu za partnera

9010 - Pohledávky k datu za partnera

 

- doplněna hodnota aktuálního pole Popis

 

Další moduly / Datový sklad

 

Datový sklad programu

 

tabulka X___DAT1.FF2

 

- datový sklad používá program

- Datový sklad #1

- Datový sklad #2

- Datový sklad #3

- Datový sklad #4

- Datový sklad #5

- Datový sklad #6

- Datový sklad #7

- Datový sklad #8

 

tabulky X___DAS1.FF2 až X___DAS8.FF2

 

- při tisku (mimo tisku skladového dokladu) lze zvolit datový sklad #1 - #8, zadat popis a zapsat zobrazený soubor k tisku jako novou položku do zvoleného datového skladu k použití na libovolném klientovi v síti

 

Další moduly / Datový sklad / Datový sklad

 

- datový sklad slouží k uchování libovolných souborů v jedné společné síťové tabulce X___DAT1.FF2

- uložený soubor lze obnovit do zvoleného adresáře pod libovolným názvem (přípona zůstává puvodní)

- uložený soubor lze přímo spustit v programu asociovaném k příponě názvu souboru (např. popis.TXT soubor v Notepadu)

- uložené soubory jsou komprimovány

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0