Deník dokladů

Comments (...)

2015.01.14a / 00:00

 

002) Sjednoceny deníky dokladů do varianty s obaly, včetně deníku z dávkové fakturace

 

    pro jednotný import do účetnictví - varianta deníku s D2 v názvu souboru

 

 

 

2015.01.14a / 00:00

 

003) Deník dokladů MUSÍ být vygenerovaný min. verzí programu 2014.12.11a

 

 

 

2015.01.14a / 00:00

 

004) Př. nového deníku dokladů D2 (vpravo MUSÍ obsahovat sloupce Základ 10% a DPH 10%, délka řádku 195 znaků):

 

...

      VS  Částka [ Kč] Zaokr.  Odběratel  Název                 P  Splat. V  Základ  0%     DPH  0%  Základ 15%     DPH 15%  Základ 21%     DPH 21%  Obal Z 21%  Obal D 21%  Základ 10%     DPH 10%

===================================================================================================================================================================================================

015200015      1330.00   0.00    7120301  test                     150109          0.00        0.00      200.00       30.00      900.00      189.00        0.00        0.00       10.00        1.00

===================================================================================================================================================================================================

...

 

 

 

2014.12.11a / 00:00

 

006) Sjednoceny deníky dokladů do varianty s obaly, včetně deníku z dávkové fakturace

 

    pro jednotný import do účetnictví - varianta deníku s D2 v názvu souboru

 

    vygenerované deníky je nutné do účetnictví importovat novou verzí programu (dolaďujeme)

 

 

 

2013.10.23a / 00:00

 

001) Sklad / Deník dokladů

 

    - upraven export XML do účetnictví - zálohově zaplaceno

 

 

 

2012.01.27a / 09:00

 

001) Sklad / Deník dokladů

 

    - upraveno a zrychleno

 

 

 

2011.04.06a / 20:00

 

001) Sklad - generování deníku dokladů

 

    - upraveno

 

    - doplněno logování

 

 

 

2010.11.11a / 19:00

 

007) Sklad / Účetnictví

 

    - export deníku dokladů / import účetního dokladu XML

 

      - variabilní symbol VS brán bez úvodních i koncových mezer

 

 

 

2010.01.05c / 17:00

 

001) Upraveno generování deníku dokladů

 

    pokud při virtuálním tisku neexistuje mustr dokladu, použije se mustr

    PL - přijímacího listu, ten by měl být dostupná jak na VO tak na MO vždy

 

 

 

2008.07.16a / 11:00

 

001) Sklad - Doklady / Účetnictví (dole) / Deník dokladů

 

    - doplněno zaškrtávací pole

 

      Uzavřít neuzavřené doklady

 

      po zaškrtnutí se u všech zpracovávaných dokladů navíc

      každý neuzavřený doklad uzavře (Barva=1, Stav=1) včetně zpracování nápočtů

      a do jeho hlavičky se doplní požadované údaje, včetně

 

      CastkaPoslednihoSmiru ... SumaCelkemPCBezDane

      ULikvidovalPlatbu4 ... PocetRadku

      Tonaz ... CelkemKg/1000.0

 

 

 

2005.10.28a / 12:00 BETA

 

003) Sklad - Deník dokladů

 

    - vedle stávajícího DF importního souboru do účetnictví se vytvoří

      2 XML soubory pro zaúčtování:

 

      DF_aa_dd_rrrrmmdd_rrrrmmdd_vod_vdo.xml ... standardní deník dokladů

 

      SKLAD_aa_dd_rrrrmmdd_rrrrmmdd_vod_vdo.xml ... účetní hlavičky dokladů

 

      kde  aa je agenda

           dd je druh dokladu (PL/FA/...)

           rrrrmmdd je datum od do

           vod je věta od

           vdo je věta do

 

      a dále šablona manasuct.xml pro test a prohlížení XML souboru

      v Internet Exploreru

 

    - pro úspěšný export musí být nastaveno:

 

      - Konfigurace / Účto / Sklad

 

      - Konfigurace / Účto / Import deníku

 

      - Číselník typů dokladů (Účetních)

 

 

 

2005.05.13a / 00:00

 

03) Sklad / POS

 

   - Doklady / Účetnictví

 

     - doplněna funkce Deník dokladů z hlavičky dokladu

 

       - oprávnění 8246

 

       - zatím importuje pod typem deníku dokladů 5 - daňový vrubopis,

         při importu do účetnictví lze zvolit jiný typ účetního dokladu

 

       - do deníku se zařadí ty doklady, které mají v hlavičce alespoň

         některý údaj nenulový, doklady nemusí být uzavřený

 

 

 

2004.07.09d / 22:00

 

02) Sklad - Deník

 

   - protokol o generování deníku obsahuje i sloupce a součty za samostatné obaly v 19% DPH

 

   - vedle deníku dokladu DF se vygeneruje i deník D2, který je urcen pro import do účetnictví

     pomocí nové funkce

 

 

 

2004.07.07d / 18:00

 

01) Sklad - Deník dokladů

 

   - deník se nevygeneruje, dokud nejsou všechny doklady uzavřené

 

 

 

2004.05.06b / 10:00

 

01) Deník dokladů

 

   - upraven pro zadání zálohy > 999.99 Kč

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0