DIČ

Comments (...)

2016.02.19a / 00:00

 

001) Karta partnera - DIČ

 

    - doplněno tlačítko pro aktuální test a nastavení validity DIČ přes webovou službu

      VIES

 

    - pro španělská DIČ ESB........ tento test (ani Test DIČ) bohužel nelze použít

      a DIČ je nutné ověřit ručně na VIES:

 

      http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs

 

 

 

2016.02.16a / 17:00

 

001) Upraven Test DIČ

 

 

 

2016.02.12c / 17:00

 

001) Test DIČ

 

    - upraveno

 

    - spusťte pod min. touto verzí programu

 

 

 

2016.02.12b / 16:00

 

001) Test DIČ

 

    - upraveno

 

    - spusťte pod min. touto verzí programu

 

 

 

2016.02.12a / 00:00

 

001) Karta partnera

 

    - v záložce Základ pod polem DIČ doplněny 2 barevné panely:

 

      - DIČ O.K.

 

        - stav (barva) uložen v poli Currency_04 číselníku partnerů

 

          0 = žlutá   = netestováno

 

          1 = zelená  = DIČ je O.K.

 

          2 = červená = DIČ je nevalidní

 

 

 

2016.02.12a / 00:00

 

002) Servis / Data / Číselníky

 

    - vpravo nahoře doplněna funkce a oprávnění:

 

      8877 Servis - Číselníky - Test DIČ

 

    - funkce může při prvním spuštění trvat desítky minut, protože se validují

      přes webovou službu jednotlivá DIČ

 

    - testují se pouze neprázdná pole DIČ

 

    - pole DIČ musí mít min. 10 znaků

 

      Př.: CZ00032352

 

      číslo DIČ MUSÍ být případně uvedeno úvodními nulami na délku 8 znaků

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0