DLL EET

Comments (...)

FAQ - EETXP.dll

 

Minimální specifikace:

 

Windows XP SP3, .net 4.0

(SetUp v případě potřeby RunTime knihovny stáhne a nainstaluje).

 

 

 

FAQ - instalace knihoven EET pro ES manas

 

verze textu k: 2016.10.27a

 

0) určeno pro Windows od verze XP po verzi 10

 

  testováno pod Windows XP/7/10

 

  určeno pro instalaci požadovaných knihoven včetně dot.net knihoven

  pro EET a pro otestování funkčnosti komunikace se servery EET

 

  jde o testovací prostředí EET Playground 3.1.1 (už 5. verze EET)

  s testovacím cetifikátem

 

  reálně testovat EET pro 1. fázi EET od 1. prosince 2016 bude možné

  v ES manas v průběhu listopadu 2016

 

  práci s reálným certifikátem bude možné testovat až od 1.11.2016,

  poté bude nutné tuto instalaci i test provést znovu, již na

  definitivních knihovnách (do 1.11.2016 se mohou měnit, po

  1.11.2016 bude dostupná již verze pro reálný provoz)

 

  certifikát (soubor *.p12) musí být umístěn v adreáři programu

  a uživatel musí dle Zákona o EET zajistit, aby se k němu nedostala

  nepovolená osoba a nemohla jej zneužít (k reálnému certifikátu bude

  nutné nastavit v konfiguraci heslo, to bude uloženo v zašifrované

  podobě)

 

  http://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/pokuty-a-sankce-u-evidence-trzeb/

  ...

  zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci

  tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití - pokuta až 50 tisíc Kč

  ...

 

  o instalaci požádejte správce svého pokladního systému

 

  instalace + test musí být provedeny na každé pokladně a příjmovém

  počítači, každá pokladna i příjmový počítač musí mít spolehlivý

  přímý přístup na Internet

 

1) stáhněte si a rozbalte do adresáře C:\

 

  http://7erp.eu/EETSetup.zip

 

2) spusťte:

 

  C:\EETSetup\setup.exe

 

  a proveďte kompletní instalaci knihoven, instalace může vyžadovat

  restart počítače

 

3) spusťte:

 

  C:\EETSetup\TESTEET1.exe

 

  a stiskněte TestEET

 

  příklad zobrazení testu:

 

  FIK:

  bae34fbe-88c7-48ae-a638-fadf735c63af-ff

 

  BKP:

  36040d32-f19fc031-739822eb-ae7f5f7a-711142a0

 

  PKP:

  FFicgnhaeB62uUnCFFIsw1HQz/qt4QRRs5XIn6Qks7brTel3xjHeTxrE96B6gO6Bvo

  sjqrQP4YwU6OOMMY2rR7M27SuYJY1VRem00b7jMvuK+u3TPMvWCCTIulDxHqi5nPKw

  OF9sFIOcVzkBhap3p6ZCYq0dOwUzkzGaZBgTucWhPAA/YLvzsFMgZSiqpG/GcPUob/

  +/HK6Rn/XQ/wiEcBtE2yzyvLbyWw1aLIWD+lfasr4Qsf6g4G2BBgPMnUkDAVTWcSBE

  5jouWHwhOd+EB19dFAv4ML7ZWzJOd2NRCS9Zxiw6g/QdzdnpcF4H78cqw+a/cfBttt

  SiRV4UKf4lnw==

 

  Zpráva:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><soap:Envelope xmlns:soap=

  "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi=

  "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd=

  "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><Trzba xmlns=

  "http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v3"><Hlavicka uuid_zpravy=

  "a5f4fd19-4b93-4709-9936-92b0681f43d8" dat_odesl=

  "2016-08-22T09:28:31+02:00" prvni_zaslani="true" /><Data dic_popl=

  "CZ00000019" id_provoz="273" id_pokl="/5546/RO24" porad_cis=

  "010002" dat_trzby="2016-08-22T09:26:31+02:00" celk_trzba=

  "2345.00" rezim="0" /><KontrolniKody><pkp digest="SHA256" cipher=

  "RSA2048" encoding="base64">

  FFicgnhaeB62uUnCFFIsw1HQz/qt4QRRs5XIn6Qks7brTel3xjHeTxrE96B6gO6Bvo

  sjqrQP4YwU6OOMMY2rR7M27SuYJY1VRem00b7jMvuK+u3TPMvWCCTIulDxHqi5nPKw

  OF9sFIOcVzkBhap3p6ZCYq0dOwUzkzGaZBgTucWhPAA/YLvzsFMgZSiqpG/GcPUob/

  +/HK6Rn/XQ/wiEcBtE2yzyvLbyWw1aLIWD+lfasr4Qsf6g4G2BBgPMnUkDAVTWcSBE

  5jouWHwhOd+EB19dFAv4ML7ZWzJOd2NRCS9Zxiw6g/QdzdnpcF4H78cqw+a/cfBttt

  SiRV4UKf4lnw==

  </pkp><bkp digest="SHA1" encoding="base16">

  36040d32-f19fc031-739822eb-ae7f5f7a-711142a0</bkp></KontrolniKody>

  </Trzba></soap:Body></soap:Envelope>

 

  O.K.

 

  pokud se zobrazí při startu TestEET1.exe nebo po spuštění

  TestEET nějaké informace, či v okně testu informace o chybě,

  pošlete nám prosím přesné znění hlášení a text z okna mailem

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0