Doklad

Comments (...)

2020.05.27a / 16:00

 

001) Upraveny barvy v programu

 

    2015 - Barvy - doklady

 

 

 

2019.10.10a / 12:00

 

001) Vystavené skladové doklady mimo hotovostních

    se nezaokrouhlují (celková částka se zaokrouhlí

    vždy na 0,01 Kč)

 

002) U hotovostních skladových dokladů

 

    CA - Cash

    PA - Paragon

    HO - hotově

    HR - Hotově z rozvozu

    PO - Doklad o použití

 

    se celková částka vždy zaokrouhlí na korunu

 

    Toto zaokrouhlení se nyní nerozpouští do

    DPH, ze zaokrouhlení hotovostních dokladů

    se nyní neodvádí DPH

 

003) Nainstalujte na všechny počítače, na kterých

    se vytváří skladové doklady

 

    - sklad

      - jednotlivé doklady

      - dávková fakturace

      - WinTisk

    - pekárna

    - příjmový počítač na MO

    - případně další počítače

 

    ověřte prosím správnost u všech typů dokladů,

    které používáte

 

 

 

2018.05.16a / 00:00

 

002) Upraveno pořízení skladového/POS dokladu

 

 

 

2016.05.26e / 18:00

 

004) Skladový doklad

 

    - okno zvětšeno na 1000 x 700 bodů pro monitor min. 1024 x 768

 

 

 

2016.05.06b / 11:00

 

001) Upraveno pořízení skladového dokladu

 

 

 

2016.01.07a / 00:00

 

001) Skladové doklady

 

    - u Tisk a Tisk #2 se kontroluje číslo partnera - pro nulové se nespustí

 

      - Číslo partnera nesmí být nulové!

 

 

 

2016.01.07a / 00:00

 

002) Skladové doklady - uživatel 112016

 

    - u Tisk v okně Tisk97 se kontroluje, zda celková částka včetně DPH pro

      partnera 9187000/Paragon (typ dokladu CA/HO) nepřesáhne 10.000 Kč

 

      - Pro číslo partnera 9187000/Paragon nesmí být cena celkem včetně DPH větší

        než 10.000 Kč!

 

    - upraveno:

 

      Na dokladu FA/HO/CA/DL nepovolen partner 137xxx!

 

 

 

2016.01.06a / 00:00

 

001) Skladové doklady - uživatel 112016

 

    - Na dokladu FA/HO/CA/DL nepovolen partner 137xxx!

 

    - Partner 9187000 - paragon - povolen pouze na dokladu CA/HO!

 

 

 

2015.04.13a / 00:00

 

003) Sklad

 

    - pořízení řádku skladového dokladu se nebere zboží 10000 - 10999 jako ovoce/zelenina a objevi se standardní

      dvoj/trojpole

 

 

 

2015.01.12b / 01:00

 

001) Sklad / Doklady - dvojpole / trojpole

 

    - pole Egalizace lze změnit pouze pokud je pole Počet balení nulové - platí POUZE pro POS

 

 

 

2014.11.03a / 00:00

 

002) Sklad / Doklady - dvojpole / trojpole

 

    - místo Počet obalů název pole Počet balení

 

    - místo Množství MJ název pole Egalizace

 

    - pole Egalizace lze změnit pouze pokud je pole Počet balení nulové

 

 

 

2011.12.03d / 16:00

 

002) Sklad - Seznam dokladů

 

    - Zruš uzavření dokladu (černá->modrá) ... na pravé tlačítko myši

 

      upravena změna nápočtů na původní

 

 

 

2011.10.03a / 09:00

 

003) Skladový doklad

 

    - na pravé tlačítko myši nad řádkem dokladu je možné zvolit:

 

      - Blokuj prodej

      - Odblokuj prodej

 

      oprávnění:

 

      8779 Řádek skladového dokladu - Blokuj prodej

      8780 Řádek skladového dokladu - Odblokuj prodej

 

      funkce v číselníku zboží pro zboží v aktuálním řádku nastaví blokaci prodeje

 

    - oprávnění pro prodej zboží s blokovaným prodejem:

 

      8781 Řádek skladového dokladu - Povol prodej blok. zb.

 

 

 

2011.07.13a / 00:00

 

002) Daňový dobropis změněn na Opravný daňový doklad - standardní výdajový doklad

 

    Přijatý daňový dobropis změněn na Přijatý opravný daňový doklad

     - standardní příjmový doklad

 

    - mustry obou typů dokladů upravte

 

 

 

2011.05.02e / 16:00

 

001) Sklad - řádky dokladu

 

    - doplněno oprávnění pro povolení zadání do vstupního pole začínajícího znakem '-'

 

      8766 Sklad / řádky - povolení záporného množství MJ v řádku

 

 

 

2010.07.29a / 14:00

 

001) Sklad - pořízení dokladu

 

    - upraveno

 

 

 

2010.02.17a / 12:00

 

005) Při omezení seznamu skladových dokladů za partnera je poslední doklad

    zcela dole a první nahoře

 

 

 

2010.02.15d / 15:00

 

003) Sklad / Seznam dokladů

 

    - upraveno omezení za číslo partnera

 

 

 

2009.02.09f / 19:00

 

002) POS

 

    - dvoj/trojpole se kromě OO a OD zobrazí i při pořízení FA - faktury

 

 

 

2008.12.15b / 09:00

 

001) Sklad - pořízení dokladu

 

    - upraven nový doklad při nastavení

 

      Implicitní dealer

      Implicitní scaner

      Implicitní vychystávač

 

      v Servis / Konfigurace / 2. Sklad, POS / Doklady #2

 

      pokud jsou uvedeny nenulové hodnoty není při vytvoření nového skladového

      dokladu nabízen výběr dealera, scanera a vychystávače z číselníků

 

 

 

FAQ - Skladový doklad - zadání znakových údajů o papírovém dokladu do hlavičky dokladu

 

- pole Papírový doklad číslo (i další - Soupis číslo, VS)

 jsou číselná pole a umožňují zadat pouze číslice 0-99999999(9)

 

- použijte pole Poznámka, které je textové a umožňuje zadat až 64 znaků

 

 

 

2008.02.22c / 13:00

 

001) Sklad

 

    - podrobně logovány zápisy do hlavičky dokladu do součtových polí:

 

      CelkemCenaBeZDPH

      Z0

      Z5

      Z22

 

    - do hlavičky dokladu se nezapisují informace po jeho uzavření

 

    - v seznamu dokladů vpravo dole doplněno zaškrtávací pole CelkemCena

      v záložce Doklady / Základ, implicitně zaškrtnuto

 

      při nezaškrtnutí se neaktualizují v hlavičce dokladu pole

      CelkemCenaBezDPH a Tonaz a pořízení dokladu tak může být

      výrazně rychlejší - význam má především u delších dokladů

 

 

 

2007.11.28b / 12:00

 

001) Pořízení skladového dokladu

 

    - upraveno oprávnění 8566

 

 

 

2007.11.28a / 09:00

 

001) Pořízení skladového dokladu

 

    - doplněno oprávnění:

 

      8566 Povolení záporných zásob NEW

 

    - zrušeno oprávnění:

 

      8565 Povolení záporných zásob

 

 

 

2007.11.23a / 10:00

 

001) Pořízení skladového dokladu

 

    - doplněno oprávnění:

 

      8565 Povolení záporných zásob

 

 

 

2007.10.10a / 10:00

 

002) Seznam skladových dokladů

 

    - na pravé tlačítko myši doplněna funkce (pouze pro Admina):

 

      Nastav E-mailovou adresu/MistoZavozu [Admin]

 

      funkce nastaví pole MistoZavozu pro vybraný doklad

 

      pokud má partner nastavenu E-mailovou adresu v kartě partnera

      v záložce Kontakt v poli E-mail (pole v tabulce Email)

      a zaškrtnuté pole XML/DKL,2/DRG,2 E-mailem (pole v tabulce Dealer)

 

 

 

2007.02.05a / 12:00

 

001) Sklad/POS / Doklady / Seznam dokladů

 

    - upravena funkce na pravé tlačítko myši:

 

      Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)

 

 

 

2007.01.02e / 21:00

 

003) Sklad / Doklady / Seznam dokladů

 

    - upravena funkce na pravé tlačítko myši:

 

      Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)

 

 

 

2007.01.01a / 00:00

 

011) Sklad / Doklady / Seznam dokladů

 

    - doplněna funkce na pravé tlačítko myši:

 

      Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)

 

      oprávnění:

 

      8451 Sklad:Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)

 

      pro uzavřený doklad, na kterém nemohou být již provedeny žádné změny,

      funkce provede storno nápočtů (zobrazeny v grafech) a stav dokladu

      převede z uzavřeného dokladu (černý řádek) na vytištěný, ale

      neuzavřený doklad (modrý řádek), který může být pomocí oprávnění

     

      8375 Sklad - povolení změny modrého dokladu

 

      upravován a potom následně upravený vytištěn a uzavřen

 

      následné uzavření takového dokladu je nutné

 

 

 

2007.01.01a / 00:00

 

021) Maximální počet řádků skladového/POS dokladu zvětšen z 999 na 5000

 

    - při importu dokladu se v případě importovaného dokladu delšího

      než 5000 řádků doklad automaticky rozdělí na více částí s max.

      4990 řádky

 

 

 

2006.12.28a / 22:00

 

001) Sklad / POS doklady

 

    - upraven tisk dokladu pro partnera s DPC

 

 

 

2006.10.03b / 20:00

 

001) Skladové/POS doklady - seznam skladových/POS dokladů

 

    - přidána záložka Popis s popisem barvy řádků

 

 

 

FAQ Sklad/POS - Význam barvy v seznamu skladových/POS dokladů

 

6 - žlutá - doklad vytvořen

0 - bílá  - doklad prohlédnut (náhled tisku)

7 - modrá - doklad vytištěn

1 - černá - doklad uzavřen

 

 

 

2006.07.13d / 15:00

 

001) Sklad / Doklady / Uzavření dokladu

 

    - vpravo dole záložka v seznamu dokladů

 

    - informace o uzavření dokladu

 

      Verze programu - pole: PuvodniDatabaze

      Datum a čas serveru - pole: DatumKursu

      Datum a čas lokálního počítače - pole: DatumLikvidace

      Uživatel - pole: PuvodniVeta

      Číslo PC - pole: PuvodniPC

 

    - tlačítko BLOB pro zobrazení pole BlobMemo - exportní doklad XML/Dxx

   

      oprávnění:

 

      8390 Sklad / Uzavření dokladu / Blob

 

 

 

2006.06.13a / 12:00

 

001) Povolení změny modrého dokladu

 

    - skladový doklad, který byl vytištěn, ale není ještě uzavřen

 

    - oprávnění:

 

      8375 Sklad - povolení změny modrého dokladu

 

 

 

2006.03.29b / 14:00

 

003) Sklad / POS doklady

 

    - v záložce Řádky doplněn Číselník zboží

 

    - v Záložce Hlavička

 

      - doplněn Číselník partnerů

 

      - v záložce Účetnictví doplněno:

 

        - Středisko

 

          - pomocí kláves F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu) lze vybrat

            z číselníku účetních středisek

 

        - Číselník středisek

 

        - Zakázka

 

          - pomocí kláves F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu) lze vybrat

            z číselníku účetních zakázek

 

        - Číselník zakázek

 

        - Činnost

 

        - změnu v záložce Účetnictví je nutné potvrdit stisknutím Zapiš

 

     - Nová oprávnění:

 

       8339 Sklad/Doklady - Číselník partnerů

       8340 Sklad/Doklady - Číselník zboží

       8341 Sklad/Doklady - Číselník středisek

       8342 Sklad/Doklady - Číselník zakázek

 

 

 

2006.01.04f / 18:00

 

001) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců

 

    - v definici sloupců Seznamu dokladů doplněn sloupec:

 

      19 - Celkem cena bez DPH

 

      platí pro skladové doklady, ne pro pokladny R1-8/O1-8/V1-8

 

    - lze definovat celkem až 18 sloupců výběrem z 19-ti možných

 

    - šířka sloupce se vztahuje k jednomu z 19 možných sloupců

      pro výběr

 

 

 

2005.10.02a / 15:00 BETA

 

004) Provedena revize tisku dokladů a XML souborů

 

    - Sklad:

 

      - ve všech dokladech i v XML se vychází z ceny bez DPH (cena01)

 

 

 

2005.10.02a / 15:00 BETA

 

006) Sklad/POS - doplněny typy cen (za partnera):

 

    Typ ceny:

 

    původní:

 

    0-29 ... cena 0-29

    30 ... zdrojová cena (bez DPH)

    31 ... poslední nákupní cena (Currency_01) (bez DPH)

    32 ... posledni prodejní cena (Currency_09) (bez DPH)

 

    nové:

 

    33 ... zdrojová cena + DPH

    34 ... poslední nákupní cena (Currency_01) + DPH

    35 ... posledni prodejní cena (Currency_09) + DPH

    36 ... posledni prodejní cena (Currency_09) - DPH

    37 ... Cena 00 + DPH

    38 ... Cena 01 + DPH

    39 ... Cena 02 + DPH

    40 ... Cena 00 - DPH

    41 ... Cena 01 - DPH

    42 ... Cena 02 - DPH

 

 

 

2005.07.13a / 09:00

 

001) Sklad / POS

 

    - doklad v seznamu dokladů, který byl vytištěn na tiskárně a není ještě

      uzavřen, je podbarven modře a nastaví se následující pole v tabulce

      hlaviček dokladů:

 

      Barva ........... 7 (bílá na modré)

 

      DatumPlatby1 .... čas serveru tisku

      ZpusobPlatby2 ... číslo PC

      ZpusobPlatby3 ... číslo uživatele

 

002) Sklad / POS

 

    - v seznamu dokladů doplněna funkce

 

      Najdi řádek

 

      Alt + 1

 

      tato funkce by měla prioritně sloužit k prohlížení řádků již vytištěných

      dokladů (řádky lze navíc omezit a různě třídit)

 

 

 

2005.07.07b / 10:00

 

001) Sklad / POS

 

    - seznam dokladů

 

      - dole doplněna záložka Info s informací o verzi programu pro vybraný doklad

 

    - řádky dokladu

 

      - dole doplněna záložka Info s informací o verzi programu pro vybraný řádek dokladu

 

    - obě záložky doplněny o další informace:

 

      - číslo PC

      - číslo uživatele

      - datum a čas serveru posledni změny

      - počet změn (pouze u hlavičky dokladu)

 

      - jméno uživatele a název PC je dostupné po stisknutí tlačítka I

 

 

 

2005.07.07a / 09:00

 

003) Sklad / POS

 

    - seznam dokladů

 

      - dole doplněna záložka Info s informací o verzi programu pro vybraný doklad

 

    - řádky dokladu

 

      - dole doplněna záložka Info s informací o verzi programu pro vybraný řádek dokladu

 

 

 

2005.07.06d / 17:00

 

001) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců / Šířka

 

    - lokálně lze nastavit individuálně šířku sloupců v seznamu a řádcích dokladů

 

 

 

2005.07.06c / 12:00

 

002) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců

 

    - Řádky dokladu síťové + lokální

      - doplněny 2 sloupce

 

        23 - Cena celkem v řádku (pole Marze)

 

        24 - Cena celkem v řádku v halířích (pole UPrepisovac)

 

003) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Doklady

 

    - Velikost fontu lze nastavit

 

      8 / 10 / 12 / 14 / 16

 

      pro

 

      Seznam dokladů

      Řádky dokladu

      Okno OEC

 

 

 

2005.06.30e / 21:00

 

001) Sklad/POS / Doklady

 

    - pro zboží 10000 - 49999 (ovoce/zelenina) se do ceny MJ v řádku dokladu

      promítne případná Sleva OZ % z číselníku partnerů

 

      cena MJ včetně všech slev se tak správně dostane do řádku dokladu,

      pohybů a nápočtů a tím i do K1

 

    - pro toto zboží se do řádku do pole UExpedient dosadí obsah pole

      PocetSamolepek z číselníku partnerů (stonásobek slevy v % pro ovoce/zeleninu)

 

      prodej se správně nastavenou slevou OZ je tak možné provádět okamžitě

      a po doplnění mustru zaslat upravený doklad - celková částka bude stejná,

      u OZ bude uvedena cena MJ bez slevy OZ a bude vyčíslena celková sleva za OZ

 

 

 

2005.06.30c / 17:00

 

003) Sklad / Doklady / Seznam dokladů

 

    - doplněna funkce - Test dokladu na OD

 

      - funkce dostupná pro aktuální doklad pomocí kombinace kláves Alt+O

 

      - oprávnění 8251

 

      - pro partnera ze zvoleného dokladu se vyhledá nejnovější objednávka dodavatele

        a navzájem se párují řádky

 

        ignorují se řádky s číslem zboží 10000 - 49999 (ovoce/zelenina)

 

 

 

2005.05.13a / 00:00

 

02) Sklad / POS

 

   - seznam dokladů a řádky dokladu

 

     - datumové a textové sloupce zarovnány zleva

 

     - číselné sloupce zarovnány zprava

 

 

 

2005.05.03a / 20:00

 

02) Sklad / POS

 

   - u 1. dokladu v roce se správně nastaví všechny náležitosti

 

    - 1. doklad se vytvoří automaticky, stačí v něm nastavit Hlavičku a řádky

 

 

 

FAQ - Přehled dokladů sklad / POS

 

   CA  V  true   Prodej CASH

   DD  v  true   Daňový dobropis

   DL  V  true   Dodací list

   DP  V  true   Dodací list na přesun

   DR  V  true   Dodací list z rozvozu

   DV  V  true   Daňový vrubopis

   EX  V  true   Doklad na export

   FA  V  true   Faktura

   FP  V  false  Proforma faktura

   FR  V  true   Faktura z rozvozu

   FU  V  false  Přefakturace

   FZ  V  false  Zálohová faktura

   HO  V  true   Prodej za hotové

   HR  V  true   Hotově z rozvozu

   OD  P  false  Objednávka dodavateli

   OM  V  false  Objednávka odběratele MLÉČKA

   OO  V  false  Objednávka odběratele

   PA  V  true   Paragon

   PB  P  true   Přijatý paragon

   PD  P  false  Inventurní soupiska

   PE  P  true   Přijatý doklad z importu

   PF  P  true   Přijatá faktura

   PH  P  true   Přijatý doklad za hotové

   PJ  P  true   Přijatý zjednodušený daňový doklad

   PL  P  true   Přijímací list

   PO  V  true   Doklad o použití

   PQ  V  false  Příjmový pokladní doklad

   PR  v  false  Přijatá reklamace

   PV  P  true   Přijatý daňový vrubopis

   PW  P  false  Přijatá proforma faktura

   PX  P  true   Přijímací list z přesunu

   PY  p  true   Přijatý daňový dobropis

   PZ  P  false  Přijatá zálohová faktura

   QF  V  true   Faktura - Franšíza

   QP  V  true   Faktura - Přefakturace

   QU  V  true   Faktura - Účetní

   RE  p  false  Reklamace

   RL     false  Rozvozový list

   VP  V  true   Doklad na vlastní prodejnu

   ZJ  V  true   Zjednodušený daňový doklad

 

       |     |___ true = aktualizuje zásoby / false = neaktualizuje zásoby

       |

       |_________ P = příjem / p = storno příjmu / V = výdej / v = storno výdeje

 

 

 

2005.01.03a / 12:00

 

03) FAQ - Je omezen počet řádků na skladovém/dokladě?

 

   - počet řádků je omezen na 999

 

   - po dosažení 990 řádku dokladu se u každého nového řádku zobrazuje hlášení

     o blížícím se překročení povolené hodnoty

 

   - aktuální počet řádků je vidět dole v záložce Řádky

 

 

 

Sklad/POS

 

Význam barvy řádku v seznamu dokladů:

 

- žlutá - doklad byl pořízen           (pole Barva = 6)

- bílá  - doklad byl vytištěn          (pole Barva = 0)

- černá - doklad byl uzavřen při tisku (pole Barva = 1)

         uzavřený doklad již nelze měnit

 

 

 

2004.12.03a / 09:00

 

01) Sklad/POS / doklady

 

   - na Ctrl+F4 se nabídne výběr zboží podle čárkového kódu

 

     - při použití při pořizování dokladu nastane kolize při čtení čárkového

       kódu scannerem

 

   - při výběru zboží podle názvu se u zboží s příznakem Mléčka u nenulové

     zásoby podsvítí řádek žlutě

 

   - kontrola na zasobu zboží je vypnuta pro uživatele 112016 pro cesty 86/820

 

 

 

2004.09.24a / 10:00

 

01) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců

 

   - Nastavení

 

     - Seznam dokladů - síťové / lokální

 

     - Řádky dokladu - síťové / lokální

 

     - slouží k nastavení, zda se na daném počítači mají projevit síťové

       nebo lokální parametry

 

   - Seznam dokladů - lokální

 

     každému sloupci 1-18 seznamu dokladů se přiřadí data z následujícího seznamu:

 

     0 - sloupec nebude zobrazen

     1 - Číslo dokladu (Číslo)

     2 - Datum dokladu (Datum)

     3 - Číslo partnera (Partner)

     4 - Název partnera

     5 - Číslo scaneru (Scaner)

     6 - Číslo dealera (Dealer)

     7 - Číslo řidiče (Řidič)

     8 - Číslo vychystávače (Vych)

     9 - Číslo 2. vychystávače (Vych2)

     10 - Hmotnost nákladu v tunách (Tonáž [t])

     11 - Poznámka - seznam palet (Palety)

     12 - Číslo rozvozu (RL)

     13 - Číslo soupisu (Soupis)

     14 - Číslo papírového dokladu (Číslo listu)

     15 - Číslo transferu (Transf)

     16 - Datum a čas tisku (Čas tisku)

     17 - Variabilní symbol (VS)

     18 - Počet palet

 

   - Řádky dokladu - lokální

 

     každému sloupci 1-22 řádku dokladu se přiřadí data z následujícího seznamu:

 

     0 - sloupec nebude zobrazen

     1 - Číslo zboží/služby/materiálu (Číslo)

     2 - Název zboží/služby/materiálu (Název zboží)

     3 - Cena za jednotku v Kč (Cena MJ)

     4 - Počet jednotek (Množství MJ)

     5 - Číslo obalu 1 (O1)

     6 - Počet obalů 1 (PO1)

     7 - Egalizace v obalu (Egalizace)

     8 - Typ ceny (TypC)

     9 - Číslo obalu 2 (O2)

     10 - Počet obalu 2 (PO2)

     11 - Cena obalu 1 (CO1)

     12 - Cena obalu 2 (CO2)

     13 - Jakost (J)

     14 - Hmotnost obalu (Tara)

     15 - Vadné množství v obalu (Vada)

     16 - Hrubá hmotnost včetně obalu (Brutto)

     17 - Číslo scaneru (Sc)

     18 - Číslo dealera (De)

     19 - Číslo transferu (Tr)

     20 - Číslo vychystávače (V1)

     21 - Číslo 2. vychystávače (V2)

     22 - Čárkový kód (ČK)

 

     - seznam dokladů i řádky dokladu lze zcela přizpůsobit konkrétnímu použití programu,

       nyní samostatně na každém počítači

 

     - je možné definovat zobrazené sloupce a jejich pořadí

 

 

 

2004.09.22d / 21:00

 

02) Sklad/POS - seznam dokladů

 

   - doplněny slupce:

 

     - DatumTisku ... datum a čas tisku dokladu

     - PocetPalet ... počet palet

 

03) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců

 

   - Seznam dokladů - síťové

 

     každému sloupci 1-18 seznamu dokladů se přiřadí data z následujícího seznamu:

 

     0 - sloupec nebude zobrazen

     1 - Číslo dokladu (Číslo)

     2 - Datum dokladu (Datum)

     3 - Číslo partnera (Partner)

     4 - Název partnera

     5 - Číslo scaneru (Scaner)

     6 - Číslo dealera (Dealer)

     7 - Číslo řidiče (Řidič)

     8 - Číslo vychystávače (Vych)

     9 - Číslo 2. vychystávače (Vych2)

     10 - Hmotnost nákladu v tunách (Tonáž [t])

     11 - Poznámka - seznam palet (Palety)

     12 - Číslo rozvozu (RL)

     13 - Číslo soupisu (Soupis)

     14 - Číslo papírového dokladu (Číslo listu)

     15 - Číslo transferu (Transf)

     16 - Datum a čas tisku (Čas tisku)

     17 - Variabilní symbol (VS)

     18 - Počet palet

 

   - Řádky dokladu - síťové

 

     každému sloupci 1-22 řádku dokladu se přiřadí data z následujícího seznamu:

 

     0 - sloupec nebude zobrazen

     1 - Číslo zboží/služby/materiálu (Číslo)

     2 - Název zboží/služby/materiálu (Název zboží)

     3 - Cena za jednotku v Kč (Cena MJ)

     4 - Počet jednotek (Množství MJ)

     5 - Číslo obalu 1 (O1)

     6 - Počet obalů 1 (PO1)

     7 - Egalizace v obalu (Egalizace)

     8 - Typ ceny (TypC)

     9 - Číslo obalu 2 (O2)

     10 - Počet obalu 2 (PO2)

     11 - Cena obalu 1 (CO1)

     12 - Cena obalu 2 (CO2)

     13 - Jakost (J)

     14 - Hmotnost obalu (Tara)

     15 - Vadné množství v obalu (Vada)

     16 - Hrubá hmotnost včetně obalu (Brutto)

     17 - Číslo scaneru (Sc)

     18 - Číslo dealera (De)

     19 - Číslo transferu (Tr)

     20 - Číslo vychystávače (V1)

     21 - Číslo 2. vychystávače (V2)

     22 - Čárkový kód (ČK)

 

     - seznam dokladů i řádky dokladu lze zcela přizpůsobit konkrétnímu použití programu

 

     - je možné definovat zobrazené sloupce a jejich pořadí

 

 

 

2004.09.22a / 06:00

 

01) Sklad

 

   - upravena hlavička - funkce soustředěny v jedné záložce

 

   - seznam dokladů - omezení dokladů za partnera

 

     - lze použít následující kombinace kláves:

 

       - Alt+Q jméno Alt+P

 

       - Alt+P F9 číslo Alt+P

 

       - Alt+P F10 jméno Alt+P

 

       - Alt+P číslo Alt+P

 

     - Alt+P nastaví editační pole pro zadání čísla partnera na

       aktivní, případně zruší omezení dokladů za partnera

 

   - Alt+F - zkratka pro vyvolání Filtru dokladů

 

   - číslo 99xxxxxx vyhrazené pro číslo zákazníka je aktivní pouze

     v POS, jeho význam je na skladě potlačen

 

 

 

2004.09.15d / 21:00

 

01) Sklad / POS - doklady

 

   - v seznamu dokladů lze doklady omezit podle čísla partnera - toho lze

     vybrat v poli pomocí F9 - podle čísla nebo F10 - podle názvu nebo

     pomocí přidruženého tlačítka podle názvu

 

 

 

2004.05.06d / 12:00

 

01) Sklad / POS

 

   - při změně již uzavřeného dokladu (černý) správcem systému se zobrazí

     výrazná zpráva, že se změny v dokladu nemusí všude projevit

 

     nebude aktualizováno:

 

     - sleva při tisku

     - nápočty za doklad

     - součty za doklad (použité např. v deníku dokladů)

 

 

 

2003.07.24d / 17:00

 

01) Sklad / Doklady

 

   - do pole SerioveCislo v tabulce řádků se dosadí název partnera

     podle čísla partnera z číselníku partnerů

 

 

 

2003.06.23b / 15:00

 

01) Sklad - doklady

 

   - pole Transfer a Expedice přesunuto úplně vpravo

 

   - zvýrazněné pole v tabulce má černý font na modrém pozadí

 

   - v záložce Řádky doplněno zaškrtávací pole X (lze ručně měnit Alt+X)

     - po zaškrtnutí je aktivní tabulka s možností klávesového pohybu

       po sloupcích pomocí šipky vlevo a šipky vpravo

 

   - po funkci Storno se nastaví jako aktivní řádek následující po

     zrušeném řádku (při stornu posledního řádku řádek předposlední)

 

 

 

2003.06.23a / 07:00

 

01) Sklad - doklady

 

   - pole Palety rozšířeno a zarovnáno zleva, pole Transfer a Expedice

     přesunuto vpravo

 

 

 

2003.06.20a / 15:00

 

01) Sklad - doklady / daňový dobropis + dávková fakturace

 

   - na dobropise nastaven KS = 6

 

02) Sklad - doklady

 

   - lze zaškrtnout pole Scaner, Dealer, Transfer, Vychystávač a Vychystávač #2

     v řádku dokladu

 

     pole se nastaví podle hlavičky vždy při vytvoření nového řádku dokladu

 

   - Poznámka v hlavičce dole zleva, rozšířena

 

   - do logu L4 doplněn zápis při každém uložení řádku dokladu a při tisku:

 

     ~~01~ - zápis / ~~02~ - tisk

 

     DatabazeDoklad

     AutoInc

     CisloDokladu

     CisloPartnera

     CisloZbozi

     PocetObalu1

     Egalizace1

     MnozstviMJ

     CenaMJ

 

 

 

2003.06.13a / 13:06

 

01) Hlavička dokladu

 

   - po stisknutí '*' lze zadat partnera podle IČO

 

 

 

2003.06.08a / 14:00

 

01) Sklad / Doklady

 

   - v záložce Doklady doplněno zaškrtávací pole USB, které má stejný význam

     jako v záložce Řádky (dříve bylo pole označeno Disketa)

 

     pole FD značí disketu místo USB (musí být zaškrtlé obě pole)

 

   - v okně tisku dokladu doplněno zaškrtávací pole Procházet ČK, pomocí

     kterého je možné ručně ovlivnit doplnění ČK na USB/disketu

 

 

 

2003.06.07a / 06:00

 

01) Servis / Konfigurace / Sklad / Doklady

 

   - doplněny lokální parametry pro velikost fontu 8/10/12:

 

     - Seznam dokladů

     - Řádky dokladu

     - Okno OEC

 

 

 

2003.06.06a / 14:00

 

01) Sklad / Doklady

 

   - zvětšena velikost fontu v seznamu dokladů a v řádcích dokladu

 

   - po zadání čísla zboží 10000-49999 (ovoce a zelenina) se zobrazí

     okno pro upřesnění tara, vada, ...

 

   - po zadání jiného čísla zboží se zobrazí malé okno pro případnou

     změnu:

 

     - počet obalů 1

     - egalizace 1

     - cena MJ

 

   - pole CastkaPoslednihoSmiru (SumaCelkemPCBezDane) obsahuje i cenu obalu

     (bez vlivu marže a koeficientu)

 

   - při přepnutí do řádků dokladu se aktualizuje celková cena dokladu

     (na velkoobchodě bez DPH, na POS včetně DPH)

 

 

 

2003.06.05a / 12:00

 

03) Sklad / Doklady

 

   - font změněn na MS Sans Serif výška 10 a výška řádku nastavena na 16

 

 

 

2003.06.04b / 18:00

 

04) Sklad / Doklady

 

   - font pro zobrazení seznamu dokladů a řádků dokladu nastaven kvůli čitelnosti

     na malých monitorech na FixedSys (systémový neproporcionální)

 

 

 

2002.11.13a / 13:05

 

01) Sklad

 

   - pro nový doklad se nabídne datum dokladu VŽDY datum zpracování zadané při

     změně agendy

 

 

 

2002.10.29b / 18:00

 

01) Sklad

 

   - doplněny následující 3 samostatné výdejové doklady:

 

     QF - Faktura - Franšíza

     - číslo sestavy: 163

     - typ deníku pro zaúčtování: F

     - číslo oprávnění: 2065

   

     QU - Faktura - Franšíza

     - číslo sestavy: 164

     - typ deníku pro zaúčtování: U

     - číslo oprávnění: 2066

   

     QP - Faktura - Franšíza

     - číslo sestavy: 165

     - typ deníku pro zaúčtování: X

     - číslo oprávnění: 2067

 

     - v konfiguraci je možné definovat:

       - VS / VS Drogerie

       - Mustr / Mustr Drogerie

       - Datum Min/Max/Dny / Datum Min/Max/Dny Drogerie

       - typy dokladů pro import deníku F/U/X

 

 

 

2002.09.24a / 09:00

 

01) Sklad

 

   - Doklady - v záložce Číslo zboží pro nové zboží zobrazena Cena 1 / 5 / 6 / Poslední nákupní

     - platí pouze pro PL - přijímací list

     - doplněna cena 9 - vpravo

 

 

 

2002.09.20a / 16:00

 

01) Sklad

 

   - Doklady - v záložce Číslo zboží pro nové zboží zobrazena Cena 1 / 5 / 6 / Poslední nákupní

 

 

 

2002.09.19a / 08:00

 

03) Sklad

 

   - Doklad / Doklady

     - doplněny sloupce - RL, Soupis, Číslo listu

     - doplněno vyhledání podle čísla listu - zaškrtávací pole ČL

     - doplněno vyhledání podle čísla RL - zaškrtávací pole RL

     - doplněno vyhledání podle čísla soupisu - zaškrtávací pole Soupis

 

 

 

2002.09.05b / 12:00

 

02) Sklad

 

   - změna minimálního a maximálního datumu se projeví okamžitě při

     pořízení nového dokladu

 

 

 

2002.06.14a / 08:00

 

01) Doklady - v dokladu lze použít Ctrl+F10 pro ověření zboží pomocí

   snímače čárkového kódu na Com portu

 

 

 

2000.12.02a 09:00

 

01) v Servis / Konfigurace / Doklady

 

   lze v poli Výška tabulky řádků definovat výšku v bodech

   (a tím zhruba i počet zobrazených řádků - nutno vyzkoušet,

   čím menší výška a tím i menší počet zobrazených řádků, tím

   by mělo být zobrazení tabulky i všechny akce rychlejší)

   jsou to lokální parametry, implicitní výška pro 640x480 je 217

 

02) v Servis / Konfigurace / Doklady

 

   doplněny lokální parametry:

 

   BlokováníOK

   Blokování2OK

 

   implicitně zapnuté

 

    ... při vypnutí se neobjeví potvrzovací okno při neukončené

        aktualizaci zásob a zazní jen trylek

 

        - nemusí dojít ke správnému provedení aktualizace zásob

          a nápočtů      

 

 

 

2000.10.27a / 09:00

 

- doklady:

 

 - v číselníku partnerů lze definovat (např. pro 806710) nové typy cen:

 

   30 - zdrojová cena

   31 - poslední nákupní cena

   32 - poslední prodejní cena

 

 

 

2000.03.13a / 17:00

 

02) Pro 'Hotove' je zakazano pouze:

 

   FA - faktura

   DL - dodaci list

   FR - faktura z rozvozu

   DR - dodaci list z rozvozu

 

 

 

2000.03.10b / 11:00

 

01) V Konfiguraci / Doklady lze nastavit zpusob zadani radku na doklade:

 

   Pocet obalu / Egalizace   Cena MJ

 

               0                0       objednavka odberatele, primo 2 pole

 

               0                1

 

               1                0       vydej, okno bez Cena MJ

 

               1                1       prijem, okno s Cena MJ

 

   Pocet obalu / Egalizace ... pri zaskrtnuti se zobrazi okenko

   Cena MJ ................... pro zaskrtnuti lze zadat Cena MJ

 

 

 

2000.01.19a

 

 01) doplnen typ dokladu CA - Prodej CASH

 

     - cislo opravneni 1038

 

     - vlastnosti stejne jako prodej za hotove - i denik T_I

 

     - nazev mustru xxxxxxCA.FOR

 

     - cislo danoveho dokladu se nastavi v Konfiguraci / Doklady

 

 

 

Sklad - doklady

 

V této funkci jsou soustředěny všechny typy dokladů, které je možno vystavit při výdeji (prodeji, přesunu mezi sklady ...) zboží ze skladu.

 

 

 

Pořízení dokladu

 

1) Zvolte požadovaný typ dokladu: Sklad / Doklady / Výdejový doklad nebo Příjmový doklad.

 

2) Zobrazí se okno se seznamem existujících dokladů zvoleného typu řazené vzestupně, tj. poslední pořízený doklad  je nahoře v prvním řádku na obrazovce.

 

3) Pro pořízení nového dokladu zvoleného typu stiskněte myší tlačítko [Nový doklad] umístěné nad řádky se seznamem doposud pořízených dokladů nebo na klávesnici stiskněte [Alt] + [N].

 

4) Otevře se nový doklad zvoleného typu a v záložce Hlavička je požadován výběr partnera  z číselníku partnerů. Partnera je možné vybírat podle čísla (stačí stisknout numerickou klávesu) nebo podle názvu (stačí začít psát počáteční znaky názvu zleva bez diakritiky a bez rozdílu velikosti písmen). Konkrétního partnera je možné vybrat pohybem kláves  [šipka nahoru] a [šipka dolů] z nabídnutého výběru a potvrdit klávesou [Enter].

 

5) Dále je možné vybrat z nabídnutých seznamů nebo vynechat pomocí klávesy [Esc] dealera, scaneristu (toho, kdo pořizoval řádky dokladu sejmutím čárkového kódu), vychystávače a vychystávače #2 (připravili zboží k pořízení do dokladu). Další údaje v hlavičce je možné změnit ručně.

 

6) Pro pořízení řádků dokladu vyberte myší záložku [Řádky] nebo na klávesnici stiskněte  [Alt] + [R]. Řádky dokladu je možné pořizovat v záložce [Pokladna] - zboží lze vybrat podle názvu nebo sejmutím čárkového kódu nebo v záložce [Číslo zboží] - zboží je možné vybrat podle názvu nebo čísla.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0