Doklad na export EUR

Comments (...)

2010.09.16a / 08:00

 

001) V konfiguraci lze nastavit VS pro doklad na export.

 

 

 

2009.10.06a / 16:00

 

003) Sklad - výdajové doklady na vývoz v EUR

 

    - pro doklady na vývoz jsou použita následující pole z hlavičky dokladů:

 

      jsou to celočíselná pole a údaj v nich je v euro centech:

 

      PCtverec10 ... zboží v EUR * 100

 

      PCtverec25 ... obaly v EUR * 100

 

      PCtverec50 ... zboží + obaly v EUR * 100

 

      PCtverec100 ... zaokrouhlení v EUR * 100

 

      PKraj ... celkem EUR * 100

 

      Kurz EUR je uveden již dříve v poli Kurs

 

    - min. tato verze musí být nasazena na všech počítačích, na kterých

      se mají doklady na vývoz tisknout

 

    - pole se naplní po tisku dokladu na vývoz, lze takto doplnit i zpětně

 

 

 

2009.03.31b / 18:00

 

001) Sklad - vystavení dokladu v EUR

 

    - v hlavičce dokladu je v poli Kurs uložen kurz EUR nastavený

      v konfiguraci v okamžiku vytvoření dokladu

 

      pokud je při tisku dokladu pole Kurs nulové, považuje se za kurz

      aktuální nastavení kurzu EUR v konfiguraci

 

      pokud i to je nulové, bere se kurz EUR jako 1.0

 

002) do mustru dokladu doplněna při tisku dokladu pole s hodnotami EUR

    místo v Kč po přepočtu kurzem EUR

 

    jde o pole typu 2 - řádky dokladu a 3 - závěr dokladu:

 

+---------------+

| Seznam polí 2 | - řádek

+---------------+

 

2 214 ... [ 8:3 ] Kurz EUR 

... nové pole

 

     pro následující původní pole v Kč je pod každým polem nové pole v EUR:

 

2 05 ... [ 9 ] Cena MJ bez DPH

2 226

 

2 06 ... [ 9 ] Cena MJ s DPH

2 230

 

2 07 ... [10 ] Celkem Kč bez DPH

2 231

 

2 08 ... [10 ] Celkem Kč s DPH

2 232

 

2 35 ... [ 9 ] Doporučená prodejní cena MJ bez DPH

2 233

 

2 36 ... [ 9 ] Doporučená prodejní cena MJ s DPH - zaokrouhleno stat. 0,10 Kč

2 234

 

2 37 ... [ 9 ] Cena #00

2 236

 

2 38 ... [ 9 ] Cena #01

2 237

 

2 39 ... [ 9 ] Cena #02

2 238

 

2 40 ... [ 9 ] Cena #03

2 239

 

2 41 ... [ 9 ] Cena #04

2 240

 

2 42 ... [ 9 ] Cena #05

2 241

 

2 43 ... [ 9 ] Cena #06

2 242

 

2 44 ... [ 9 ] Cena #07

2 243

 

2 45 ... [ 9 ] Cena #08

2 244

 

2 46 ... [ 9 ] Cena #09

2 245

 

2 48 ... [ 9 ] Zdrojová cena

2 258

 

2 49 ... [ 9 ] Poslední nákupní cena

2 259

 

2 50 ... [ 9 ] Poslední prodejní cena

2 260

 

2 52 ... [ 9 ] Cena MJ bez slevy bez DPH (z typu ceny / P)

2 263

 

2 53 ... [ 9 ] cena MJ bez slevy s DPH (z typu ceny / P)

2 264

 

2 65 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně marže bez DPH

2 267

 

2 66 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně marže včetně DPH

2 268

 

2 67 ... [ 8 ] VP - prodejní cena za MJ včetně marže včetně DPH - orientačně

2 269

 

2 71 ... [ 9:2] cena #12

2 246

 

2 72 ... [ 9:2] cena #13

2 247

 

2 73 ... [ 9:2] cena #14

2 248

 

2 74 ... [ 9:2] cena #15

2 249

 

2 75 ... [ 9:2] cena #16

2 250

 

2 76 ... [ 9:2] cena #17

2 251

 

2 77 ... [ 9:2] cena #18

2 252

 

2 78 ... [ 9:2] cena #19

2 253

 

2 79 ... [ 9:2] plánovaná cena PLC

2 254

 

2 80 ... [ 9:2] cena #20

2 255

 

2 81 ... [ 9:2] cena #20 x MJ

2 213

 

2 82 ... [10:2] doporučená prodejní cena celkem s DPH, zaokrouhleno na 0,10 statisticky

2 235

 

2 84 ... [ 8:2] SlevaVuci01

2 229

 

2 90 ... [ 9:2] cena #10

2 256

 

2 91 ... [ 9:2] cena #11

2 257

 

2 92 ... [10:2] cena celkem bez slevy bez DPH

2 265

 

2 93 ... [10:2] cena celkem bez slevy s DPH

2 266

 

2 100 ... [ 9:0] CenaMJBezDane

... nové pole, původně bylo již jinde používané pole 2 211

2 270

 

2 101 ... [ 9:2] ObjednanoCena = DPC

2 261

 

2 102 ... [ 9:2] ObjednanoCenaBezDPH = DPC bez DPH

2 262

 

2 161 ... [10:2] R_CenaMJBezSlevy

2 218

 

2 162 ... [10:2] R_ZdrojovaCenaMJ

2 219

 

2 163 ... [10:2] R_Vynos

2 220

 

2 164 ... [10:2] R_ZasobaKc

2 221

 

2 182 [10:2] Měrná cena z CenaMJ (CenaMJ/KoeficientMerneCeny)

2 222

 

2 183 [10:2] Měrná cena z ZdrojovaCena (ZdrojovaCena/KoeficientMerneCeny)

2 223

 

2 184 [10:2] Měrná cena z Cena01 (Cena01/KoeficientMerneCeny)

2 224

 

2 185 [10:2] Měrná cena z Cena02 (Cena02/KoeficientMerneCeny)

2 225

 

2 186 - sleva % z OZ v řádku dokladu (pole UExpedient/100.0)

2 215

 

2 187 - sleva v Kč z OZ celkem za řádek dokladu (pole UDispecer/100.0)

2 216

 

2 188 [10:2] - cena celkem v řádku v Kč = MnozstviMJ * CenaMJ, zaokrouhleno   

2 217

 

2 189 ... SpotrebniDan ... 10:2, spotřební daň Kč/MJ

2 227

 

2 190 ... SpotrebniDanRadek ... 10:2, spotřební daň Kč za celý řádek   

2 228

 

+---------------+

| Seznam polí 3 | - patička

+---------------+

 

3 01 ... [10 ] Celkem množství MJ

3 752

 

3 02 ... [10 ] Celkem cena bez DPH

3 753

 

3 03 ... [10 ] Celkem cena s DPH

3 754

 

3 07 ... [10 ] Základ 0%

3 810

 

3 08 ... [10 ] Základ 5%

3 816

 

3 09 ... [10 ] Základ 19%

3 823

 

3 10 ... [10 ] Celkem bez daně

3 829

 

3 11 ... [10 ] Daň 5%

3 817

 

3 12 ... [10 ] Daň 19%

3 824

 

3 13 ... [10 ] Celkem daň

3 830

 

3 14 ... [10 ] Celkem s daní 0%

3 811

 

3 15 ... [10 ] Celkem s daní 5%

3 818

 

3 16 ... [10 ] Celkem s daní 19%

3 825

 

3 17 ... [10 ] Celkem cena s daní

3 831

 

3 18 ... [10 ] Zaokrouhlení Kč

3 833

 

3 19 ... [10 ] Celkem k úhradě Kč

3 834

 

3 20 ... [10 ] Zálohově zaplaceno

3 835

 

3 23 ... [ 6 ] Sleva celkem % - ručně i z číselníku partnerů

3 832

3 24 ... [10 ] Suma cena[20] * MJ

3 757

 

3 25 ... [10 ] Suma cena zboží bez DPH

3 758

 

3 29 ... [10 ] Zaplaceno Kč

3 837

 

3 30 ... [10 ] Vrátit Kč

3 838

 

3 41 ... [10 ] VP - prodejní cena bez DPH - 0%

3 812

 

3 42 ... [10 ] VP - prodejní cena bez DPH - 5%

3 819

 

3 43 ... [10 ] VP - prodejní cena bez DPH - 19%

3 826

 

3 45 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně DPH - 0%

3 813

 

3 46 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně DPH - 5%

3 820

 

3 47 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně DPH - 19%

3 827

 

3 48 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem

3 794

 

3 49 ... [10 ] VP - zaokrouhlení

3 807

 

3 50 ... [10 ] VP - k úhradě celkem včetně DPH

3 808

 

3 51 ... [10 ] VP - prodejní cena bez DPH - celkem = (44)

3 796

 

3 52 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem = (48)

3 797

 

3 56 ... [10:2] Suma prodejní cena 0%

3 814

 

3 57 ... [10:2] Suma prodejní cena 5%

3 821

 

3 58 ... [10:2] Suma prodejní cena 19%

3 828

 

3 59 ... [10:2] Suma prodejní cena celkem

3 795

 

3 62 ... [10:2] Cena bez slevy bez DPH

3 791

 

3 63 ... [10:2] Cena bez slevy s DPH

3 792

 

3 64 ... [10:2] Sleva

3 793

 

3 70 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH

3 760

 

3 71 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH

3 761

 

3 72 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH

3 759

 

3 73 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 0%

3 762

 

3 74 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 5%

3 763

 

3 75 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 19%

3 764

 

3 76 ... [10:2] Suma cena zboží DPH 0%

3 770

 

3 77 ... [10:2] Suma cena zboží DPH 5%

3 771

 

3 78 ... [10:2] Suma cena zboží DPH 19%

3 772

 

3 79 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH 0%

3 773

 

3 80 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH 5%

3 774

 

3 81 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH 19%

3 775

 

3 82 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH 0%

3 776

 

3 83 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH 5%

3 777

 

3 84 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH 19%

3 778

 

3 85 ... [10:2] Suma cena obaly DPH 0%

3 779

 

3 86 ... [10:2] Suma cena obaly DPH 5%

3 780

 

3 87 ... [10:2] Suma cena obaly DPH 19%

3 781

 

3 88 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH 0%

3 782

 

3 89 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH 5%

3 783

 

3 90 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH 19%

3 784

 

3 91 ... [10:2] Suma DPH zboží

3 785

 

3 92 ... [10:2] Suma DPH obaly

3 786

 

3 93 ... [ ] Celkem doporučená prodejní cena (včetně DPH)

3 755

 

3 94 ... [ 8:2] CelkemSlevaVuci01

3 756

 

3 96 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5-X_Zaokrouhleni (SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476,0)

3 787

 

3 97 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22-SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803

3 788

 

3 98 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476

3 789

 

3 99 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803

3 790

 

3 101 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ ... celkem

3 798

 

3 102 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ0 ... 0%

3 799

 

3 103 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ1 ... 5%

3 800

 

3 104 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ2 ... 22%

3 801

 

3 105 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH ... celkem

3 802

 

3 106 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH0 ... 0%

3 803

 

3 107 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH1 ... 5%

3 804

 

3 108 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH2 ... 22% velká poznámka

3 805

 

3 109 ... SumaSpotrebniDan ... 10:2, spotřební daň za celý doklad

3 806

 

3 252 ... [ 7 ] Odb - Poplatek z prodlení denně - Kč

3 836

 

3 372 ... [ 8 ] D_VetaPlatby1 // obaly 19% zaklad * 100

3 721

 

3 373 ... [ 8 ] D_VetaPlatby2 // obaly 19% DPH * 100

3 722

 

3 393 ... [10:2] D_Z0

3 723

 

3 394 ... [10:2] D_Z5

3 724

 

3 395 ... [10:2] D_Z22

3 725

 

3 396 ... [10:2] D_SluzbyZ0 // POS - lahve celkem

3 726

 

3 397 ... [10:2] D_SluzbyZ5 // POS - zaokrouhleni

3 727

 

3 398 ... [10:2] D_SluzbyZ22 // POS - celkem

3 728

 

3 399 ... [10:2] D_VyrobkyZ0 // POS - zaplaceno

3 729

 

3 400 ... [10:2] D_VyrobkyZ5 // POS - vratit

3 730

 

3 401 ... [10:2] D_VyrobkyZ22 // POS - kredit partnera

3 731

 

3 402 ... [10:2] D_ObalyZ0 // POS - celkem zbozi 0% DPH zaklad - se zaokrouhlenim na 0,50 Kc

3 732

 

3 403 ... [10:2] D_ObalyZ5 // POS - celkem zbozi 5% DPH zaklad - se zaokrouhlenim na 0,50 Kc

3 733

 

3 404 ... [10:2] D_ObalyZ22 // POS - celkem zbozi 22% DPH zaklad - se zaokrouhlenim na 0,50 Kc

3 734

 

3 405 ... [10:2] D_VratneObalyZ0 // POS - celkem zbozi 0% DPH zaklad - bez zaokrouhleni na 0,50 Kc

3 735

 

3 406 ... [10:2] D_VratneObalyZ5 // POS - celkem zbozi 5% DPH zaklad - bez zaokrouhleni na 0,50 Kc

3 736

 

3 407 ... [10:2] D_VratneObalyZ22 // POS - celkem zbozi 22% DPH zaklad - bez zaokrouhleni na 0,50 Kc

3 737

 

3 408 ... [10:2] D_Osvobozeno // POS - Celkem98766

3 738

 

3 409 ... [10:2] D_D5

3 739

 

3 410 ... [10:2] D_D22

3 740

 

3 411 ... [10:2] D_Zaokrouhleni

3 741

 

3 412 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPH

3 742

 

3 413 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPHTransfer // POS - Celkem98769

3 743

 

3 414 ... [10:2] D_CastkaPlatby1 // POS - Celkem98760

3 744

 

3 415 ... [10:2] D_CastkaPlatby2 // POS - Celkem98762

3 745

 

3 416 ... [10:2] D_CastkaPlatby3 // POS - Celkem98763

3 746

 

3 417 ... [10:2] D_CastkaPlatby4 // POS - Celkem98764

3 747

 

3 418 ... [10:2] D_CastkaPlatby5 // POS - Celkem98765

3 748

 

3 419 ... [10:2] D_CastkaPosledniPenalizace // POS - Celkem98771

3 749

 

3 420 ... [10:2] D_CastkaPosledniUpominky // POS - Celkem98772

3 750

 

3 421 ... [10:2] D_CastkaPoslednihoSmiru // zatizeni VP

3 751

 

3 465 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem 0%

3 694

 

3 466 .. [10:2] Hlavička/Účto - Základ 5%

3 695

 

3 467 .. [10:2] Hlavička/Účto - Daň 5%

3 696

 

3 468 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem 5%

3 697

 

3 469 .. [10:2] Hlavička/Účto - Základ 19%

3 698

 

3 470 .. [10:2] Hlavička/Účto - Daň 19%

3 699

 

3 471 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem 19%

3 700

 

3 472 .. [10:2] Hlavička/Účto - Základ obaly

3 701

 

3 473 .. [10:2] Hlavička/Účto - Daň obaly

3 702

 

3 474 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem obaly

3 703

 

3 475 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem

3 704

 

3 476 .. [10:2] Hlavička/Účto - Zaokrouhlení

3 705

 

3 477 .. [10:2] Suma cena zboží bez DPH

3 765

 

3 478 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 0% = Suma cena zboží bez DPH 0% - Hlavička/Účto bez DPH 0% (73-465)

3 766

 

3 479 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 5% = Suma cena zboží bez DPH 5% - Hlavička/Účto bez DPH 5% (74-466)

3 767

 

3 480 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 19% = Suma cena zboží bez DPH 19% - Hlavička/Účto bez DPH 19% (75-469)

3 768

 

3 481 .. [10:2] Suma obchodní přirážka bez DPH (478+479+480)

3 769

 

3 482 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (bez obalů)

3 706

 

3 483 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (bez obalů)

3 707

 

3 484 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem včetně daně (bez obalů)

3 708

 

3 485 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (s obaly)

3 709

 

3 486 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (s obaly)

3 710

 

3 487 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 0%

3 711

 

3 488 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 5%

3 712

 

3 489 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 19%

3 713

 

3 490 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ Suma

3 714

 

3 491 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 0%

3 715

 

3 492 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 5%

3 716

 

3 493 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 19%

3 717

 

3 494 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ Suma

3 718

 

3 495 .. [10:2] celkem sleva Kč z OZ za celý doklad

3 719

 

3 497 .. [10:2] Zaloha - Kc

3 689

 

3 499 .. [10:2] Zaloha - Zaklad 9%

3 690

 

3 500 .. [10:2] Zaloha - Dan 9%

3 691

 

3 501 .. [10:2] Zaloha - Zaklad 19%

3 692

 

3 502 .. [10:2] Zaloha - Dan 19%

3 693

 

3 679 .. [10:2] Suma_R_CelkemOZ

3 720

 

3 839 ... [ 8:3 ] Kurz EUR 

... nové pole

 

004) Karta partnera / Zařazení

 

    - pro partnera se zaškrtnutým polem Zahraniční se k číslu mustru pro tisk

      připočte hodnota 500 - v číselníku mustrů by potom měl pro odpovídající

      druh dokladu připraven mustr s použitím polí pro EUR místo Kč (viz výše)

 

      např. pro doklad FA - faktura - s číslem mustru 108 je nutné připravit

      nový mustr s číslem 108 + 500 = 608

 

      pro SQL odpovídá této volbě pole booleovské Zahranicní

 

 

 

2009.03.31a / 06:00

 

001) Servis / Konfigurace / 1. Program / Základní údaje

 

    - nový parametr

 

      Kurz EUR

 

      nastaví se kurz pro EURo pro aktuálně vystavované skladové / POS doklady

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0