Doklad na vlastní prodejnu - VP

Comments (...)

2009.02.13a / 00:00

 

004) POS - Doklad na vlastní prodejnu - VP

 

    - automaticky se z prodejní ceny POS včetně DPH (Cena02) odečte DPH

      a na dokladu VP se použije cena bez DPH

 

    - pro odběratele musí být v kartě partnera nastaveno:

 

      - Uživatel:

 

        - zaškrtnuto pole: USB paměť

 

        - zaškrtnuto pole: Řetězec / obaly na USB

 

      - Kontakt:

 

        - zaškrtnuto pole: XML/... a v poli vedle nastaveno 0=XML

 

      - Parametry:

 

        ve tvaru např.:

 

        20.0 8 pivo

 

        kde 20.0 je marže %

            8 je skupina zboží

            pivo je text

 

        se postupně v řádcích zadají marže pro jednotlivé skupiny zboží,

        musí být nastaveno pro VŠECHNY skupiny zboží, které se na dokladu VP

        použijí

 

    - na dokladě VP se například zadá:

 

      104902 Pivo

 

      v kartě zboží je zadáno: prodejní Cena02 = 6,90 Kč včetně DPH

                               skupina = 8 (v Parametry nastavena marže)

                               obal2 (vázaný obal) = 19 (láhev)

 

      a dále pohyb obalů: Obal = 6

                          Počet obalů = 1

                          Cena obalu = 60.00  

 

      tisk dokladu pak bude vypadat následovně (podle mustru):

 

Akce   Obal  Počet   Egal.  Tara Vada    Marže J MJ  DPH Číslo    Cena/MJ   Mnozstvi   Zbozi                     MOC/MJ

               ob.                          %          %           bez DPH      MJ

 ________________________________________________________________________________________________________________________

         0      0      1                    20  1 ks  19 104902      5.80      1.00 Pivo Braník výč. 0,5             8.30

                                                  ks   0      6                1.00 PE zelenin.obal 60Kč            60.00

                                                  ks   0     19                1.00 Láhve pivo 3 Kč                  3.00

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                          Sazba       Zák.daně        Zatížení

 

                                                             0 %         63.00           63.00

                                                             9 %          0.00            0.00

                                                            19 %          5.80            6.96

                                                         _____________________________________

                                                                         68.80           69.96

 

      5,80 = cena zboží bez DPH = 6,90 / 1.19 = 5,798

 

      8,30 = doporučená prodejní cena (MOC/MJ) = 5,80 (cena MJ bez DPH) x 1,19 (DPH 19%) x 1,20 (marže 20%) = 8,282

 

      6,96 = zatížení prodeje = 5,80 (cena MJ bez DPH) x 1,20 (marže 20%) = 6,96

 

    - v XML souboru je potom obsah:

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="usb71105.xsl"?>

<manas:usb xmlns:manas="http://www.manas.info/">

  <manas:qr00>

    <manas:verzemanas>29021212</manas:verzemanas>

    <manas:verzexml>2009.01.20c</manas:verzexml>

    <manas:druhtisku>U_Tisk2P/8530451/TRUE</manas:druhtisku>

    <manas:cislozbozi>104902</manas:cislozbozi>

    <manas:nazevzbozi>Pivo Braník výč. 0,5l</manas:nazevzbozi>

    <manas:skupinazbozi>8</manas:skupinazbozi>

    <manas:mj>ks</manas:mj>

    <manas:dph>2</manas:dph>

    <manas:mnozstvimj>1.00</manas:mnozstvimj>

    <manas:cenamjbezdph>5.80</manas:cenamjbezdph>

    <manas:dpcsdph>9.90</manas:dpcsdph>

    <manas:marze>20.00</manas:marze>

    <manas:obalck2>0</manas:obalck2>

    <manas:koefmernecenyzbozi>1.00</manas:koefmernecenyzbozi>

    <manas:hmotnostzbozi>0.00</manas:hmotnostzbozi>

    <manas:celnisazebnik></manas:celnisazebnik>

    <manas:spotrebnidan>0.00</manas:spotrebnidan>

    <manas:egalizace>1.0000</manas:egalizace>

    <manas:druhdokladu>[VP]</manas:druhdokladu>

    <manas:cislopc>994</manas:cislopc>

    <manas:cislouzivatele>255</manas:cislouzivatele>

    <manas:pv>[V]</manas:pv>

    <manas:odberatel>137001</manas:odberatel>

    <manas:druhobalu1>0</manas:druhobalu1>

    <manas:pocetobalu1>0</manas:pocetobalu1>

    <manas:cenaobalu1>0.00</manas:cenaobalu1>

    <manas:dphobalu1>0</manas:dphobalu1>

    <manas:druhobalu2>19</manas:druhobalu2>

    <manas:pocetobalu2>1</manas:pocetobalu2>

    <manas:cenaobalu2>3.00</manas:cenaobalu2>

    <manas:dphobalu2>0</manas:dphobalu2>

    <manas:ck01>8593868310418</manas:ck01>

  </manas:qr00>

  <manas:qr00>

    <manas:verzemanas>29021212</manas:verzemanas>

    <manas:verzexml>2009.01.20c</manas:verzexml>

    <manas:druhtisku>U_Tisk2P/8530451/TRUE</manas:druhtisku>

    <manas:cislozbozi>99999</manas:cislozbozi>

    <manas:nazevzbozi>Pohyb obalů</manas:nazevzbozi>

    <manas:skupinazbozi>6</manas:skupinazbozi>

    <manas:mj></manas:mj>

    <manas:dph>0</manas:dph>

    <manas:mnozstvimj>0.00</manas:mnozstvimj>

    <manas:cenamjbezdph>0.00</manas:cenamjbezdph>

    <manas:dpcsdph>0.00</manas:dpcsdph>

    <manas:marze>20.00</manas:marze>

    <manas:obalck2>0</manas:obalck2>

    <manas:koefmernecenyzbozi>1.00</manas:koefmernecenyzbozi>

    <manas:hmotnostzbozi>1.00</manas:hmotnostzbozi>

    <manas:celnisazebnik></manas:celnisazebnik>

    <manas:spotrebnidan>0.00</manas:spotrebnidan>

    <manas:egalizace>1.0000</manas:egalizace>

    <manas:druhdokladu>[VP]</manas:druhdokladu>

    <manas:cislopc>994</manas:cislopc>

    <manas:cislouzivatele>255</manas:cislouzivatele>

    <manas:pv>[V]</manas:pv>

    <manas:odberatel>137001</manas:odberatel>

    <manas:druhobalu1>6</manas:druhobalu1>

    <manas:pocetobalu1>1</manas:pocetobalu1>

    <manas:cenaobalu1>60.00</manas:cenaobalu1>

    <manas:dphobalu1>0</manas:dphobalu1>

    <manas:druhobalu2>0</manas:druhobalu2>

    <manas:pocetobalu2>0</manas:pocetobalu2>

    <manas:cenaobalu2>0.00</manas:cenaobalu2>

    <manas:dphobalu2>0</manas:dphobalu2>

  </manas:qr00>

</manas:usb>

 

    - obsah *.DKL souboru:

 

    19 Obal                  0            1        3.00        0.00  2     0 

104902 Pivo Branˇk v˜‡. 0,5 19         1.00        5.80        9.90  0     8 8593868310418        

     6 Obal                  0            1       60.00        0.00  1     0 

 99999 Pohyb obal–           0         0.00        0.00        0.00  0     6 

 

    - obsah *.DK2 souboru:

 

      19 Obal                              0           1        3.00        0.00       2       0          

  104902 Pivo Braník výč. 0,5l            19        1.00        5.80        9.90       0       8 ks       8593868310418        

       6 Obal                              0           1       60.00        0.00       1       0          

   99999 Pohyb obalů                       0        0.00        0.00        0.00       0       6          

 

    - po importu XML souboru do PL

 

                              DPH       J    Číslo    Název zboží                     Množství   Cena/MJ

                               %                                                         MJ       

                          _______________________________________________________________________________

                              19        1   104902    Pivo Braník výč. 0,5               1.00      5.80

                               0                 6    PE zelenin.obal 60Kč               1.00

                               0                19    Láhve pivo 3 Kč                    1.00

                          _______________________________________________________________________________

                                                                                         3.00

 

 

                                                    Sazba DPH   Celkem za skup.DPH

                                                   ________________________________

                                                          0 %            63.00

                                                          9 %             0.00           Zaokr:      0.00

                                                         19 %             5.80

                                                   ________________________________

                                                    Celkem Kč            68.80       

 

 

 

2008.02.25c / 18:00

 

001) POS - Doklad na vlastní prodejnu

 

    - počítá se s tím, že je zboží zadáno v ceně bez DPH a DPH se proto již

      neodpočítává

 

    - u všech ostatních typů skladových dokladů se počítá s tím, že

      je zboží prodáváno v prodejní ceně s DPH a DPH se proto odečítá

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0