Doklady

Comments (...)

2010.11.14a / 00:00

 

002) Sklad / POS - Doklady

 

    - obnoveny údaje zobrazované k dokladu a řádku dokladu

 

 

 

2010.08.03b / 13:00

 

001) POSTOP

 

    - do pole v hlavičce dokladu se zapisuje:

 

      CelkemCenaSDPH - celková částka dokladu v Kč s DPH

 

      ULikvidovalPlatbu4 - počet řádků dokladu

 

 

 

2008.12.16a / 10:00

 

001) Odblokování dokladu POS

 

    - po odblokování dokladu POS (R1-8/O1-8/V1-8) se v dokladu nuluje

      částka zaokrouhlení (CenaMJ) v řádku s číslem zboží 98888

 

      počet odblokování je v řádku dokladu zapsán do pole Stav,

      v hlavičce dokladu do pole TypUhrady

 

 

 

2007.02.02a / 14:00

 

001) POS

 

    - pro modrý doklad (vytištěn, ale neuzavřen) povoleno storno řádků

 

 

 

2007.01.01a / 00:00

 

012) POSNEW / Doklady / Seznam dokladů

 

    - stejná funkce s oprávněním:

 

      8452 POSNEW:Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)

 

 

 

2005.10.02a / 15:00 BETA

 

004) Provedena revize tisku dokladů a XML souborů

 

    - POS:

 

      - u všech výdejových dokladů se od ceny včetně DPH

        dopočítá cena bez DPH (cena02)

 

      - u všech příjmových dokladů se vychází z ceny bez DPH (cena01)

 

      - ve všech XML souborech je správně uvedena cenamjbezdph

 

 

 

FAQ - Přehled dokladů sklad / POS

 

  Pokladny POS:

 

   O1  V  true   Pokladna O1

   O2  V  true   Pokladna O2

   O3  V  true   Pokladna O3

   O4  V  true   Pokladna O4

   O5  V  true   Pokladna O5

   O6  V  true   Pokladna O6

   O7  V  true   Pokladna O7

   O8  V  true   Pokladna O8

 

   R1  V  true   Pokladna R1

   R2  V  true   Pokladna R2

   R3  V  true   Pokladna R3

   R4  V  true   Pokladna R4

   R5  V  true   Pokladna R5

   R6  V  true   Pokladna R6

   R7  V  true   Pokladna R7

   R8  V  true   Pokladna R8

 

   V1  V  true   Pokladna V1

   V2  V  true   Pokladna V2

   V3  V  true   Pokladna V3

   V4  V  true   Pokladna V4

   V5  V  true   Pokladna V5

   V6  V  true   Pokladna V6

   V7  V  true   Pokladna V7

   V8  V  true   Pokladna V8

 

 

 

2005.01.18b / 19:00

 

01) POS

 

   - na všech dokladech mimo pokladny Rx/Ox/Vx se použije Cena02 s odečtenou DPH

 

 

 

2004.09.24b / 15:00

 

02) POS

 

   - na PL se vždy bere poslední nákupní cena

 

   - u FA/HO/.../OO/... se bere cena podle typu ceny v číselníku

     partnerů

 

     pro FA/HO/DL se tato cena bere jako cena bez DPH

 

 

 

2004.07.09a / 11:00

 

01) POS

 

   - na všech dokladech kromě pokladen (Rx,Ox,Vx) se odečítá

     DPH z prodejní ceny zboží i obalů

 

   - upraven součet Lv v rozborech POS

 

 

 

2004.06.21d / 19:00

 

04) POS - Faktura a Dodací list

 

   - u obalů se odečte 19% DPH

 

 

 

2003.08.19a / 18:00

 

07) POS

 

   - pro POS (zaškrtnuto POS v konfiguraci) se na faktuře a dodacím listu

     uvede cena #02 (maloobchodní prodejní včetně DPH) s odpočítaným DPH

 

 

 

2002.12.04a / 12:00

 

01) POS

 

   - Konfigurace / Doklady

 

     doplněno nastavení šířky levé a pravé tabulky s DPC pro WinXP

     - lokální (červený parametr, +/-99, vyhovuje -5 a +5)    

 

 

 

01.02.2002a/12:00

 

V Konfigurace / Další / POS / POS - doplněn parametr FA cena #2 bez DPH

pro odpočet DPH od ceny #2 při vystavení faktury na maloobchodě

 

 

 

Pořízení dokladu

 

1) Zvolte požadovaný typ dokladu: Sklad / Doklady / Výdejový doklad nebo Příjmový doklad.

 

2) Zobrazí se okno se seznamem existujících dokladů zvoleného typu řazené vzestupně, tj. poslední pořízený doklad  je nahoře v prvním řádku na obrazovce.

 

3) Pro pořízení nového dokladu zvoleného typu stiskněte myší tlačítko [Nový doklad] umístěné nad řádky se seznamem doposud pořízených dokladů nebo na klávesnici stiskněte [Alt] + [N].

 

4) Otevře se nový doklad zvoleného typu a v záložce Hlavička je požadován výběr partnera  z číselníku partnerů. Partnera je možné vybírat podle čísla (stačí stisknout numerickou klávesu) nebo podle názvu (stačí začít psát počáteční znaky názvu zleva bez diakritiky a bez rozdílu velikosti písmen). Konkrétního partnera je možné vybrat pohybem kláves  [šipka nahoru] a [šipka dolů] z nabídnutého výběru a potvrdit klávesou [Enter].

 

5) Dále je možné vybrat z nabídnutých seznamů nebo vynechat pomocí klávesy [Esc] dealera, scaneristu (toho, kdo pořizoval řádky dokladu sejmutím čárkového kódu), vychystávače a vychystávače #2 (připravili zboží k pořízení do dokladu). Další údaje v hlavičce je možné změnit ručně.

 

6) Pro pořízení řádků dokladu vyberte myší záložku [Řádky] nebo na klávesnici stiskněte  [Alt] + [R]. Řádky dokladu je možné pořizovat v záložce [Pokladna] - zboží lze vybrat podle názvu nebo sejmutím čárkového kódu nebo v záložce [Číslo zboží] - zboží je možné vybrat podle názvu nebo čísla.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0