Doplnění akcí oprávnění

Comments (...)

2008.04.04a / 15:00

 

002) Servis / Doplnění akcí oprávnění

 

    - obnoveno

 

 

 

2008.02.19a / 09:00

 

004) Servis / Konfigurace / Seznam akcí oprávnění

 

    - doplněna funkce

 

      Doplnění

 

      - ze souboru wa00.txt, který je součástí každé distribuce programu,

        aktualizuje (doplní a případně zruší) seznam akcí oprávnění

        v Číselníku akcí oprávnění a Povolení akcí oprávnění

 

      - tuto funkci jednorázově spusťte a při použití akcí oprávnění

        potom po přidání nových akcí oprávnění - vždy uvedeno v Novinkách

 

        funkci je nutné spustit samostatně pro každou agendu

 

      - datum aktuální verze seznamu akcí oprávnění je uvedena v názvu

        oprávnění číslo 1000

 

      - pro funkci použito původní oprávnění (funkce byla v Servis / Data)

 

        8218 Doplnění akcí oprávnění z wa00.txt

 

 

 

2005.03.31a / 15:00

 

01) Servis / Data / Doplnění dat / Doplnění akcí oprávnění z wa00.txt

 

   - soubor wa00.txt je součástí každé distribuce ES manas

 

   - soubor musí být umístěn v adresáři programu (tam, kde je manas.exe)

 

   - doplní se seznam akcí oprávnění ____WA00.FF2 a povolení akcí

     oprávnění aa__WO00.FF2 (aa je agenda)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0