Doporučenní MO

Comments (...)

2015.11.01a / 00:00

 

001) DOPORUČENÍ pro MO:

 

    - použít na příjmových počítačích POS verzi manas7.exe místo manasNX.exe

 

    - při jakýchkoliv problémech se zásobami nebo cenami provést Pack tabulky číselníku zboží aa__Z201

 

    - další doporučení naleznete ve starších Novinkách

 

 

 

2015.10.15a / 00:00

 

005) DOPORUČENÍ pro MO:

 

    - v řádcích příjmového skladového dokladu nepoužívejte žádnou funkci pro vstup do číselníku zboží

 

      pro prohlížení údajů v kartě zboží v řádku dokladu slouží na pravé tlačítko myši funkce:

 

      Karta zboží z řádku dokladu - pouze prohlížení

 

      a pomocí druhé funkce lze údaje v kartě zboží změnit:

 

      Karta zboží z řádku dokladu - se zápisem změn

 

      Pro práci s kartami jiného zboží než v řádku příjmového skladového dokladu ukončete zpracování dokladu

      a teprve potom proveďte požadované akce v číselníku zboží      

 

 

 

2015.10.15a / 00:00

 

006) DOPORUČENÍ pro MO:

 

    - místo manasNX.exe používejte manas7.exe

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0