DP

Comments (...)

2018.03.07a / 00:00

 

002) Mzdy - upraveno roční zúčtování daně

 

    - PP se zadá stejně jako ŽP

 

 

 

2018.03.06a / 00:00

 

002) Mzdy - upraveno roční zúčtování daně

 

    - PP se zadá ve skutečné výši (původní zadání)

 

 

 

2018.03.05a / 00:00

 

002) Mzdy - upraveno roční zúčtování daně

 

    - max. výše daru 15%

 

    - PP se zadá bez 12.000 Kč

 

    - max. ŽP 24.000 Kč    

 

 

 

FAQ - Změny ve mzdách v roce 2018

 

2) Mzdy / Karta zaměstnance / DP / 3. Tisk

 

  25 5460/1        

 

  Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

  ... připravujeme

 

 

 

2017.04.12d / 03:00

 

002) Mzdy - roční zúčtování daně za rok 2016 - upraveno

 

    912 - pole 31 z DP

    913 - poslední neoznačené pole z DP

 

 

 

2017.04.12c / 02:00

 

002) Mzdy - roční zúčtování daně za rok 2016 - upraveno

 

    912 - pole 31 z DP

    913 - poslední neoznačené pole z DP

 

 

 

2017.04.12a / 00:00

 

002) Mzdy - roční zúčtování daně za rok 2016 - upraveno

 

    912 - pole 31 z DP

    913 - poslední neoznačené pole z DP

 

 

 

2017.04.11a / 00:00

 

002) Mzdy - roční zúčtování daně za rok 2016

 

    - doplněna SLOM 913 - nedoplatek na daňovém bonusu

 

    - upravena sestava 136 a 137    

 

 

 

2016.02.01a / 00:00

 

004) Mzdy

 

    - upraven text v kartě zaměstnance v záložce DP:

 

      NČ hodnota darů =

 

      --->

 

      NČ hodnota bezúplatného pln.=

 

 

 

FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách

 

7) Záložka DP v kartě partnera

 

 

 

2013.03.11a / 00:00

 

001) Mzdy / DP

 

    - maximální daňový bonus upraven z 52.200 Kč na 60.300 Kč

 

 

 

2013.02.04a / 12:00

 

001) Mzdy - Karta zaměstnance / DP - 1. Načtení údajů

 

    - Sleva na dani - 13 - a) na poplatníka

 

      - nastaví se 24.840 = 12 x 2.070

 

 

 

2012.02.02a / 00:00

 

004) Mzdy - Karta zaměstnance / DP - 1. Načtení údajů

 

    - v rámci funkce se generuje mzdový list zaměstnance za rok 2011 a pokud má

      zaměstnanec zároveň i vedlejší pracovní poměr tak i mzdový list za rok 2011

      za tento pracovní poměr, což může trvat delší dobu

 

    - rychlost načtení závisí na zaškrtnutí pole:

 

      Načti data ML 2011

 

      na každém počítači, na kterém budete Výpočet DP FO 2011 provádět, jednou před

      funkcí 1. Načtení údajů pole zaškrtněte a jinak je nechejte nezaškrtnuté

 

      nově je toto pole implicitně nezaškrtnuté

 

      po jiných funkcích mezd na daném počítači je při opětovném spuštění funkce

      1. Načtení údajů nutné opět jednorázově na daném počítači zaškrtnout pole

      Načti data ML 2011 pro obnovení dat za rok 2011

 

 

 

2012.01.31b / 06:00

 

005) Mzdy - Karta zaměstnance / DP

 

    - načte data z roku 2011

 

    - rychlost načtení závisí na zaškrtnutí pole:

 

      Načti data ML 2011

 

      na každém počítači, na kterém budete Výpočet DP FO 2011 provádět, jednou před

      funkcí 1. Načtení údajů pole zaškrtněte a jinak je nechejte nezaškrtnuté

 

      nově je toto pole implicitně nezaškrtnuté

 

 

 

2011.02.09a / 17:00

 

001) Mzdy / Karta zaměstnance / DP - Výpočet DP FO 2010

 

    - upraveno pro načtení dat z roku 2010

 

      - sleva na poplatníka pro rok 2010 - 24840 Kč

 

 

 

2011.02.08a / 16:00

 

004) Mzdy / Karta zaměstnance / DP - Výpočet DP FO 2010

 

    - upraveno pro načtení dat z roku 2010

 

 

 

2009.03.24b / 15:00

 

001) Mzdy / Karta zaměstnance / DP

 

    - u polí 30, 31a a 31b se neprovede automaticky funkce 2. Přepočítej - lze

      nastavit hodnotu ručně

 

 

 

2009.03.20a / 11:00

 

001) Mzdy

 

    - Karta zaměstnance / DP / 1. Načtení údajů

 

      - do úhrnu pojistného se zahrne i pojistné z VPP - upraveno

 

      - upraven limit pro daňový bonus na 52.200 Kč

 

 

 

2009.03.19a / 12:00

 

001) Mzdy

 

    - Karta zaměstnance / DP / 1. Načtení údajů

 

      - do řádku 24 - Daňové zvýhodnění - z toho sleva na dani - se dosadí 0,

        údaje je nutné nastavit ručně

 

      - do úhrnu pojistného se zahrne i pojistné z VPP

 

 

 

2009.02.27a / 15:00

 

002) Mzdy / Karta zaměstnance / DP

 

    - Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

      upraveno pro rok 2009 za rok 2008

 

 

 

2008.03.19a / 09:00

 

002) Mzdy / Karta zaměstnance / DP / 1. Načtení údajů

 

    - podle parametru Základ daně poplatník se automaticky nastaví:

 

      12. Sleva na dani - a) na poplatníka

 

      17. Sleva na dani - f) soust. připr. na bud. pov.

 

 

 

2008.02.04c / 12:00

 

001) Mzdy

 

    - karta zaměstnance / DP

 

      - 1. Načtení údajů upraveno pro načtení údajů ze mzdových listů 2007

 

 

 

2007.09.06b / 16:00

 

001) Konfigurace Mzdy - DP / Odpočty

 

    - hodnoty jsou nulové a zablokované

 

 

 

2007.02.05d / 21:00

 

001) Mzdy

 

    - Karta zaměstnance / DP

 

      - upraveno pro data mezd za rok 2006

 

        Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob

        ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

      - výpočet lze ověřit zde:

 

        http://business.center.cz/business/sablony/s7-vypocet-dane-z-prijmu-fyzickych-osob.aspx

 

 

 

2007.02.05b / 13:00

 

001) Mzdy

 

    - Karta zaměstnance / DP

 

      - upraveno pro data mezd za rok 2006

 

        Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob

        ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

      - daňová pásma za rok 2006:

 

        ZakladDaneOd2006[1]:=0.0;

        ZakladDaneOd2006[2]:=121200.0;

        ZakladDaneOd2006[3]:=218400.0;

        ZakladDaneOd2006[4]:=331200.0;

 

        ZakladDaneDo2006[1]:=121200.0;

        ZakladDaneDo2006[2]:=218400.0;

        ZakladDaneDo2006[3]:=331200.0;

        ZakladDaneDo2006[4]:=99999999.99;

 

        DanKc2006[1]:=0.0;

        DanKc2006[2]:=14544.0;

        DanKc2006[3]:=33012.0;

        DanKc2006[4]:=61212.0;

 

        DanProcento2006[1]:=12.0;

        DanProcento2006[2]:=19.0;

        DanProcento2006[3]:=25.0;

        DanProcento2006[4]:=32.0;

 

 

 

2007.02.03c / 16:00

 

003) Mzdy

 

    - Karta zaměstnance / DP

 

      - upraveno pro data mezd za rok 2006

 

        Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob

        ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

 

 

2006.02.20a / 00:00

 

001) Mzdy

 

    - Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2005

 

      - v kartě zaměstnance v záložce DP

 

      - nejprve se pomocí funkce Načtení údajů ze ML 2005 nastaví známé

        hodnoty ze mzdových listů a ty se ručně doplní o další údaje

 

        při prvním zpracování na daném počítači je nutné zatrhnout

        pole Načti data 2005 pro obnovení dat, ze kterých se výpočet

        provádí

 

      - přepočet se provádí automaticky

 

      - tisk pomocí funkce Tisk

 

      - k dispozici je Mzdový list 2005 a kalkulačka

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0