DPH

Comments (...)

2012.12.23a / 00:00

 

001) Přecenění zboží na maloobchodu při změně sazeb DPH k 1.1.2013 z 14/20% na 15/21%

 

    - POS / Rozbory POS / Další funkce / Přecenění DPH 1.1.2013 - 14/20% -> 15/21% /

      Číselník zboží

 

      - v okně je zobrazeny aktuální sazby DPH

 

      - 1. Přecenění zboží + změna sazby DPH 1.1.2013 - 14/20% => 15/21%

 

        - funkce nemá oprávnění, je určena pro vedoucí prodejny s oprávněním pro Rozbory POS

          - oprávnění 1259

 

        - funkci je možné spustit jednorázově od:

 

          - 31.12.2012 14:00 pro uživatele 112016

          - 1.1.2013 00:00 pro ostatní uživatele

 

        - funkce vytvoří v adresáři programu (tam, kde je manas*.exe) soubor:

 

          DPH2013as.TXT

 

          kde as je označení agendy a funkci tak lze použít jednorázově i pro více agend

 

        - funkce nastaví DPH na nové sazby 15/21%

 

        - funkce nastaví cenu 02 na desetníky statisticky

 

        - v kartě zboží se nastaví i datum a čas přecenění zboží pro export nových cen

          do vah

 

        - funkce bude po 6.1.2013 zablokována

 

        - funkci je možné spustit POUZE jednorázově z jednoho počítače,

          protože blokace následného spuštění je pouze lokální na tom

          počítači, na které byla spuštěna

 

        - v záložce Parametry nic neměňte

 

        - při zaškrtnutí pole Archivuj číselník zboží se před i po provedení funkce

          zaarchivuje aktuální stav číselníku zboží a obalů (obaly se ale nepřeceňují)

 

        - původní prodejní cena 02 včetně DPH se uloží do pole

         

          Currency_04

 

        - nová Cena02 se vypočítá z původní Cena02 takto:

 

          Cena02:=Cena02/1.14*1.15 ... pro sníženou sazbu DPH

 

          Cena02:=Cena02/1.20*1.21 ... pro základní sazbu DPH

 

          výsledek se zaokrouhlí na 0,10 Kč statisticky

 

        - po přecenění se zobrazí protokol o přecenění

 

        - po zaškrtnutí pole Cenovky pouze pro kladnou zásobu se tisknou cenovky pouze pro zboží s kladnou zásobou,

          při nezaškrtnutí pro zboží s nenulovou zásobou

 

      - 2. Tisk protokolu

 

        - opakovaný tisk protokolu po provedení funkce 1.

 

        - lze opakovat, jde jen o tisk vygenerované sestavy

 

      - 3. Zapiš do cenovek

 

        - do cenovek se zapíše zboží s kladnou zásobou

 

          funkci lze v případě potřeby po vynulování cenovek opakovat

 

 

 

2012.12.16a / 00:00

 

001) Pro všechny uživatele povoleno nastavení aktuálních sazeb DPH v konfiguraci:

 

    Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Základní nastavení

 

    DPH nulové (0)

    DPH snížené (1)

    DPH základní (2)

 

    po instalaci této verze programu ověřte, zda je do 31.12.2012 nastaveno 0/14/20

 

    od 1.1.2013 nastavte platné sazby - 0/15/21

 

    tato nebo novější verze programu by měla být nainstalována na VŠECH počítačích (i pokladna a náhledový server)

 

    Aktuálně nastavené sazby DPH vidíte při spuštění programu v okně Přihlášení vlevo dole nebo kdekoliv v programu

    v globálních funkcích F12 vpravo nahoře.

 

 

 

2010.11.22a / 23:00

 

003) Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Základní nastavení

 

    - lze nastavit síťový parametr DPH (program je tak nezávislý na změnách sazeb DPH):

 

      DPH nulové (0)      

      DPH snížené (1)

      DPH základní (2)

 

      aktuálně nastavená sazba DPH je zobrazena v okně Přihlášení (vlevo dole) a

      F12 - Globální funkce (vpravo nahoře)

 

 

 

2010.10.19a / 17:00

 

002) Příprava pro budoucí změnu DPH

 

 

 

2010.05.04a / 09:00

 

001) Nastavení sazby DPH

 

    - pro datum přihlášení od 01.01.2010 jsou napevno nastaveny sazby DPH 10 a 20%,

      pro starší datumy 9 a 19%

 

    - jinou sazbu DPH lze nastavit parametrem v příkazovém řádku při spuštění

      programu

 

      DPH0a - nulová sazba DPH

      DPH1b - snížená sazba DPH

      DPH2c - základní sazba DPH

 

      kde a/b/c je číslo 0-99 nebo 0.00-99.99

 

      Př:

 

      DPH00  -  0% pro sazbu 0

      DPH110 - 10% pro sazbu 1 - snížená

      DPH220 - 20% pro sazbu 2 - základní

 

      DPH00  -  0% pro sazbu 0

      DPH19  -  9% pro sazbu 1 - snížená

      DPH219 - 19% pro sazbu 2 - základní

 

      DPH00  -  0% pro sazbu 0

      DPH15  -  5% pro sazbu 1 - snížená

      DPH222 - 22% pro sazbu 2 - základní

 

      parametry se nastaví ve vlastnostech ikony programu (libovolná verze programu):

 

      - pravé tlačítko myši, vlastnosti, záložka Zástupce, pole Cíl

 

        Př.:

 

        C:\manas\manasnx.exe DPH15 DPH222

 

        po spuštění programu se nastaví sazby DPH na 5/19%

 

        použitá sazba DPH je v programu vidět zde:

 

        - okno Přihlášení vlevo dole

 

        - F12 Globální funkce - vpravo nahoře

 

      - v případě legislativní změny sazby DPH tak lze vytvořit novou ikonu programu

        (zástupce na Ploše Windows) s parametrickým nastavením nových sazeb DPH pro

        spuštění programu od data platnosti nových sazeb DPH bez nutnosti program

        přeinstalovat na novější verzi s automatickým nastavením nových sazeb DPH

 

 

 

2009.11.04a / 00:00

 

001) Informace o zvýšení sazeb DPH od 1.1.2010 na 10% a 20%

 

    - v rámci zákona 362/2009 Sb., dostupný např. zde:

 

      http://www.mvcr.cz/soubor/sb115-09-pdf.aspx

 

    - automatické použití nových sazeb 10% a 20% od 1.1.2010 - od této verze programu

 

      - v okně Přihlášení vlevo dole se zobrazuje aktuální nastavení DPH

 

        při spuštění programu od 1.1.2010 a do 31.12.2009 ověřte správné nastavení

        sazeb DPH, nastavují se automaticky a v konfiguraci je nelze změnit

 

      - datum se bere jako datum zpracování

 

      - pro ověření se aktuální sazby DPH a tabulka konfigurace zobrazují i ve

        funkci Globální funkce na F12 v okně nahoře

 

    - správné nastavení DPH od 1.1.2010 a do 31.12.2009 v instalované verzi ES manas

      dopředu ověřte

 

 

 

2009.02.25a / 14:00

 

002) Zaokrouhlení DPH je vždy na halíře

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0