DPH 10%

Comments (...)

2017.04.03a / 00:00

 

002) Aktualizace určena pro příjmové počítače na MO/POS a skladové počítače, na kterých se

    aktualizují karty zboží s DPH 3 (10%)

 

    aktualizace ošetřuje případ, kdy po nějaké kombinaci kroků mohlo dojít ke změně DPH 3 (10%) na 0

    při ruční aktualizaci karty zboží např. časopisů

 

    na MO/POS se potom tržba za časopisy objevila v 0% DPH

 

 

 

FAQ - Seznam zboží s DPH 10%

 

1) Servis / Číselníky / Číselník zboží

 

  - Tisk

 

    - do omezení pole DPH zadat 3 - 3

 

    - Tisk

 

 

 

2014.12.12b / 17:00

 

003) 3. sazba DPH 10% se nenastavuje automaticky a je nutné ji nastavit dříve popsaným postupem spolu s nastavením

    3 do DPH v kartách odpovídajícího zboží od 1.1.2015:

 

    F12 - Globální funkce

 

    - v záložce Servis vpravo nahoře doplněno tlačítko

 

      Nastavení 3. sazby DPH na 10% od 1.1.2015

 

    - tato funkce není vázána na oprávnění

 

    - určeno pro snadné nastavení 3. sazby DPH 10% od 1.1.2015

 

    - po nastavení ukončete program a po znovuspuštění ověřte správnost nastavení jedním způsobem z následujících:

 

      a) okno Přihlášení - vpravo dole

      b) F12 -´Globální funkce - uprostřed nahoře

 

      c) POS - na paragonu dole

 

 

 

2014.12.11a / 00:00

 

001) První provozní verze pro DPH 10% pro rok 2015

 

    - program prosím nasaďte na všechny počítače a ověřte prosím všechny používané funkce

 

      ideálně prosím ověřte nejprve na části počítačů, např. na příjmovém počítači a jedné pokladně

 

      do 21.12.2014 prosím program v jeho aktuální verzi nainstalujte na VŠECHNY počítače

 

    - sazba 10% není nijak vázána na datum a je možné ji v konfiguraci nastavit ihned a rovněž pro testování

      doplnit testovací zboží s 10% sazbou DPH

 

    - případně zjištěné problémy obratem opravíme

 

 

 

2014.12.01a / 00:00 BETA

 

001) Z důvodu 3. sazby DPH 10% od 1.1.2015 doporučujeme provést inventuru POS na přelomu roku 2014/2015,

    jinak nebude správně daňová tabulka pro 0/10/15/21% při prodeji zboží v sazbě 10% od 1.1.2015

 

    - pomoci může funkce Číselník zboží / Tisk, kterou když spustíte a uložíte 1.1.2015 ihned po

      nastavení 3. sazby DPH 10% a DPH 3 v kartách zboží a to před prvním prodejem nebo nákupem,

      získáte stav zásob zboží v 3. sazbě (původní 1. sazbě - snížené 15%) a pomocí něj pak můžete ručně

      dopočítat stav inventury, pokud ji budete provádět až v lednu po zahájení prodeje zboží

 

    - stejný problém nastane i když inventuru MO provedete v roce 2014 a po ní budete ještě v roce 2014

      dále prodávat - problém nastane u zboží, u kterého se bude 1.1.2015 měnít sazba DPH z 15% na 10%

 

      tady můzete použít opět předchozí krok a potom ručně dopočítat pro následující inventuru POS

      prodej zboží mezi inventurou v roce 2014 a 1.1.2015 pro zboží, u kterého se od 1.1.2015 změní sazba

      DPH z 15% na 10%

 

 

 

2014.12.01a / 00:00 BETA

 

002) Servis / Konfigurace / 1. Program... / Program / Základní nastavení

 

    - doplněno pole pro nastavení 10% nové snížené DPH od 1.1.2015:

 

      DPH snížené 2. (3)

 

    - lze nastavit až před prvním pohybem zboží od 1.1.2015

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0