Drobný majetek

Comments (...)

2010.03.25b / 12:00

 

002) Evidence majetku - zadání drobného majetku

 

    vstupní cena by měla být zadána do účetních odpisů do pole

    Vstupní cena + Zůstatková cena

    tím bude řádek s majetkem bílý

 

    při vyřazení se do pole Datum vyřazení zadá datum vyřazení

    a v poli Zůstatková cena se ručně částka vynuluje

 

    do funkce Test je doplněno nastavení pole

    Zůstatková cena z Vstupní cena pro nevyřazený majetek

    pro

    Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci [MA05]

    pro tento majetek funkci Test jednorázově spusťte

 

 

 

2007.06.06b / 13:00

 

001) Majetek - doplněna funkce:

 

    Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - rok 2006

 

    tabulka MA05    

 

 

 

2007.04.13a / 13:00

 

002) Upraveny názvy funkcí:

 

    Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci

 

 

 

2007.04.10a / 13:00

 

001) Majetek

 

    - přejmenována funkce Majetek v operativní evidenci na

 

      Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - rok 2006

 

      tabulka MA05

 

    - doplněna nová funkce:

 

      Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - 10.001-20.000/40.000

 

 

 

Drobný majetek

 

Číselník drobného majetku obsahuje stejná pole jako číselník majetku. Pro evidenci je možno využít pouze kartu odpisů účetních a z číselníku typů odpisů zvolit požadovaný typ účetních odpisů drobného majetku. Lze ho rovněž využít pouze jako evidenční databázi, kdy využijeme především pole osoba a umístění pro vytváření kontrolních sestav a inventarizaci drobného majetku.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0