Děti

Comments (...)

SQL - Mzdy - děti

 

===================================================

Celkový počet dětí

---------------------------------------------------

SELECT

  OSCP,

  BYRP AS RodneCislo,

  NARP AS DatumNarozeni,

  JMRP,

  DVRP,   // vztah, musi byt 3 pro odpocet

  RPIN  // A,7/8/9=invalidni, 1,2,3-6=3

FROM

  HRG1QZ13

===================================================

 

===================================================

Počet dětí ve mzdách

---------------------------------------------------

SELECT

  OSCP,

  BYRP AS RodneCislo,

  NARP AS DatumNarozeni,

  JMRP,

  DVRP,   // vztah, musi byt 3 pro odpocet

  RPIN  // A,7/8/9=invalidni, 1,2,3-6=3

FROM

  HRG1QZ13

WHERE

  DVRP=3

===================================================

 

===================================================

Počet zaměstnanců s dětmi

---------------------------------------------------

SELECT

  q13.OSCP,

  q11.JMNO,

  q13.Pocet

FROM

(

SELECT

  OSCP,

  Count(OSCP) AS Pocet

FROM

  HRG1QZ13

GROUP BY

  OSCP

) AS q13, HRG1QZ11 AS q11

WHERE

  q11.OSCP=q13.OSCP

ORDER BY

  Pocet DESC

===================================================

 

===================================================

Počet zaměstnanců s počtem dětí 1/2016

---------------------------------------------------

SELECT

  Count(Pocet) AS PocetRodicu,

  Pocet AS PocetDeti

FROM

(

SELECT

  q13.OSCP,

  q11.JMNO,

  q13.Pocet

FROM

(

SELECT

  OSCP,

  Count(OSCP) AS Pocet

FROM

  HRG1QZ13

GROUP BY

  OSCP

) AS q13, HRG1QZ11 AS q11

WHERE

  q11.OSCP=q13.OSCP

ORDER BY

  Pocet DESC

) AS X

GROUP BY

  Pocet

===================================================

 

===================================================

Invalidní děti ve mzdách 1/2016

---------------------------------------------------

SELECT

  q13.OSCP,

  q11.JMNO,

  q13.BYRP AS RodneCislo,

  q13.NARP AS DatumNarozeni,

  q13.JMRP,

  q13.DVRP,   // vztah, musi byt 3 pro odpocet

  q13.RPIN  // A,7/8/9=invalidni, 1,2,3-6=3

FROM

  HRG1QZ13 AS q13, HRG3QZ11 AS q11

WHERE

  (q13.OSCP=q11.OSCP) AND

  (q13.DVRP=3) AND

  ((q13.RPIN='A') OR (q13.RPIN='7') OR (q13.RPIN='8') OR (q13.RPIN='9'))

===================================================

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0