EAN - připojené zboží

Comments (...)

2008.12.16c / 12:00

 

001) Sklad/POS - připojené zboží k EANu

 

    - upraveno, ignoruje pole Poznamka v číselníku EANů, které neobsahuje

      pouze číslice a čárku, t.j. čísla připojeného zboží oddělená čárkou

 

 

 

2008.12.16b / 12:00

 

001) Sklad/POS - připojené zboží k EANu

 

    v Servis / Konfigurace / 2. Sklad, POS / Doklady

 

    doplněn parametr:

 

    Povolit připojené zboží k EANu

 

    implicitně nezaškrtnuto

 

 

 

2008.11.29a / 09:00

 

001) Číselník zboží - připojení zboží k existujícímu EAN

 

    - při zadání EANu do pole ČK v záložce Uživatel po stisknutí Přidej

      se kontroluje, zda již EAN existuje v číselníku čárkových kódů

 

      pokud existuje, nabídne se možnost zboží k EANu připojit

 

      EAN se zapíše do pole EAN kusový/další zboží

 

002) Pořízení řádku skladového / POS dokladu

 

    - po zadání EAN, ke kterému jsou připojena další čísla zboží se zobrazí

      okno s výběrem konkrétního zboží

 

      výběr je nutné potvrdit Enter

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0