EAN - váhový

Comments (...)

FAQ - Váhový EAN

 

24zzzz.mmmmm.

27zzzz.mmmmm.

28zzzz.mmmmm.

29zzzz.mmmmm.

 

kde

 

24zzzz, 27zzzz, 28zzzz, 29zzzz je 6-ti místné číslo zboží

a mmmmm je množství

 

Množství se standardně dělí 1000, pouze pro speciální

lahvové kódy 240000, 281111 a 291111 a povolený parametr

Servis / Konfigurace / 3. POS / POSNEW

ČK: 240000/281111/291111 - automat na vracení lahví

se dělí 10.

 

 

 

2008.03.18a / 10:00

 

001) Sklad / POS

 

    - upraveno zadání váhového kódu 28xxxx

 

    - pokud na PL neexistuje zadaný EAN výrobku, nabídne se automatické doplnění

      zboží pro zadaný EAN podle skupin zboží a zadaný EAN se automaticky doplní

      do karty zboží i číselníku EANů

 

 

 

2007.12.20a / 11:00

 

004) POS / Sklad

 

    - lze zadat ručně EAN13 s váhovým kódem 24/27/28/29 i pokud je pro

      zboží nastaveno čtení z automatické váhy

 

    - lze zadat i s úvodním mínus pro stornování původního řádku

 

      t.j. např.:

 

      2800070004582

 

      i

 

      -2800070004582

 

 

 

007.12.19c / 17:00

 

001) POS / Sklad

 

    - lze zadat ručně EAN13 s váhovým kódem 24/27/28/29 i pokud je pro

      zboží nastaveno čtení z automatické váhy

 

 

 

2000.07.31c / 21:00

 

- pro EAN 2930775004126 se bere 293077 jako EAN zbozi a 0412 jako hmotnost v g

 - vydeli se 1000 pro ziskani poctu kusu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0